Rozmowy

Marcin Pawęska. Należy wspierać szkolnictwo zawodowe. Dofinansować szkolenie i egzaminowanie

22 czerwca 2018

Marcin Pawęska. Należy wspierać szkolnictwo zawodowe. Dofinansować szkolenie i egzaminowanie
Dr Marcin Pawęska, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu z siedzibą we Wrocławiu (fot. MWSLiT)

Pytanie: W pierwszych dniach czerwca we Wrocławiu miało miejsce niezwykle interesujące wydarzenie. Po raz pierwszy w Polsce i właśnie w Państwa placówce naukowej - Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu (MWSLiT) - odbył się Międzynarodowy Kongres CILT 2018. Może, na początek, poproszę o kilka słów o stowarzyszeniu CILT, posiadającym tak bogatą historię, także o jego celach działania. Dodajmy - MWSLiT jest członkiem Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Odpowiedź: The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą przedstawicieli branży TSL. Instytut aktualnie zrzesza ponad 34 000 członków z ponad 100 krajów całego świata. Został on utworzony w Wielkiej Brytanii w roku 1919. Patronuje mu księżna Anna Mountbatten-Windsor. W 2012 roku we Wrocławiu - jako jedyny akredytowany ośrodek Instytutu dla Europy Środowo-Wschodniej - powstał CILT (UK) - Polska.

Głównym celem CILT jest propagowanie i wspieranie nauki o logistyce i transporcie. Jest on realizowany poprzez aktywne członkostwo akademików oraz profesjonalistów z branży, jak również poprzez oferowane możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przynależność do CILT daje gwarancję prestiżu zawodowego, jak również międzynarodowe kontakty w sektorach logistyki i transportu. Członkami Instytutu zostają zarówno profesjonaliści na stanowiskach kierowniczych jak i osoby, które rozpoczynają swoją drogę zawodową w branży TSL. Ponadto Instytut od wielu lat prowadzi intensywne działania w sferze edukacji logistycznej zarówno dla wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców. CILT wspiera też logistyczną działalność organizacji charytatywnych.

Pytanie: I oczywiście poproszę o informację tegorocznym Kongresie?

Odpowiedź: 3-6 czerwca 2018 r., po raz pierwszy w Polsce, odbył się Międzynarodowy Kongres CILT. Było to spotkanie najbardziej wpływowych osób związanych z logistyką i transportem z ponad 40 krajów z całego świata. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Każdego roku spotykania odbywają się w jednym z krajów członkowskich. To prestiżowe wydarzenie każdego roku przyciąga nie tylko członków CILT, ale także przedstawicieli rządów, profesjonalistów i naukowców z branży TSL ze wszystkich kontynentów, którzy właśnie wówczas podejmują decyzje mające istotny wpływ na kształtowanie przyszłości branży logistycznej i transportowej.

W ramach kongresu spotykają się również przedstawiciele struktur CILT tj. Młodzi Profesjonaliści (YP), organizacji dedykowanej profesjonalistom do 35 roku życia oraz WILAT (Women in Logistics and Transport) - organizacji zrzeszającej kobiety zaangażowane w kształtowanie przyszłości światowej logistyki.

Dotychczas Kongresy odbywały się m.in. w Londynie, na Malcie, na Sri Lance, w Montrealu, w Dubaju i w Makao. O możliwość zorganizowania kongresu 2018 ubiegali się pretendenci CILT z Australii, Irlandii i Nigerii, jednak Zarząd organizacji na miejsce obrad wybrał właśnie Wrocław. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu była współorganizatorem Kongresu 2018.

Nasza placówka jest, jedną z około pięćdziesięciu na świecie i jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej, uczelnią posiadającą akredytację brytyjskiego Instytutu dla studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunku Logistyka. MWSLiT, spełniając najwyższe kryteria związane z akredytacją CILT, swoim absolwentom zapewnia certyfikat, którego posiadacze mogą liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców na całym świecie.

Pytanie: Bardzo proszę o komentarz podsumowujący wrocławskie spotkanie.

Odpowiedź: Kongres CILT - jak już mówiłem - jest wyjątkowym na skalę światową wydarzeniem, poświęconym omówieniu najważniejszych wyzwań stojących przed branżą logistyczną. Podobnie było i w 2018 roku. Pomiędzy 3 a 6 czerwca na zaproszenie CILT i MWSLiT do Wrocławia przyjechało 250 czołowych logistyków. Dyskutowali nad nowymi technologiami związanymi z rewolucją w samochodach elektrycznych i autonomicznych oraz podjęli próbę odpowiedzi na pytanie - jak najskuteczniej rozwijać logistykę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mówiąc o gronie prelegenów wymienię zaledwie kilka nazwisk - to sławy logistyki takie jak: prof. David Cebon z Cambridge University, prof. Richard Wilding z Cranfield School Magement, prof. Rene de Koster z Rotterdam School of Management, prof. Kim Hassall z Melbourne University czy prof. Lyu Zhongda z Ningbo University of Technology. W trakcie obrad Kongresu podpisano szereg umów z uczelniami Europy Środkowo-Wschodniej. Za podstawowy cel tych porozumień uznano wzajemną współpracę pomiędzy CILT a środowiskiem naukowym.

Międzynarodowy Kongres CILT, jako prestiżowe wydarzenie skupiające światowe autorytety, jest kopalnią wiedzy o trendach i aspiracjach branży logistycznej, która w każdym regionie, w każdym kraju, na każdym kontynencie jest siłą napędową gospodarki.

Uczestnictwo w międzynarodowym Kongresie to także możliwość poznania miasta i regionu, gospodarza wydarzenia danego roku. Delegaci z całego świata przyjeżdżają, aby uczestniczyć w branżowych spotkaniach i wykładach, ale także, aby poznać nowe miejsce i kulturę państwa organizującego Kongres.

Pytanie: Naszych Czytelników - praktyków, szkoleniowców kierowców i kandydatów na kierowców - interesują wszelkie nowości, doświadczenia, chcą uczyć nowocześnie i skutecznie. Przekażmy im postulaty zmian w zakresie szkolenia w transporcie drogowym, które powstają w Państwa placówce naukowej.

Odpowiedź: Automatyzacja coraz szerzej wkraczająca w nasze życie jest faktem. Obejmie ona różne branże w różnym stopniu, ale patrząc na ilość powtarzalnych działań w logistyce i transporcie z pewnością zrewolucjonizuje naszą profesję. To spowoduje spadek popytu na proste prace administracyjne. Stąd należy założyć, iż w przyszłości nauczanie logistyki będzie mocniej połączone z naukami ścisłymi, a praktyczne umiejętności inżynierskie jeszcze bardziej cenione na rynku pracy. To właśnie optymalne połączenie wiedzy i doświadczenia będzie zapewniać dobrą karierę. Dlatego też w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku w systemie dualnym. Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne nie niższe od równowartość miesięcznego czesnego na uczelni. Po zakończeniu studiów dualnych oprócz wiedzy student posiada minimum 2 lata doświadczenia, które może wpisać do swojego CV. Ponadto, W raporcie OECD, Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, o MWSLiT napisano: Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym. Logistyk to zawód wymagający też umiejętności tzw. miękkich; obok umiejętności językowych, również znajomości różnych kultur i sposobów pracy w miejscach często oddalonych o tysiące kilometrów od siedziby firmy. Stąd szereg zajęć prowadzą praktycy, często w formie nauki przez case studies, a uczelnia jest jednostką certyfikującą TELC (umiejętności językowe). Do egzaminu TELC, mogą podejść wszyscy studenci studiów magisterskich, mają tą możliwość zagwarantowaną w czesnym. Ponadto na uczelni odbywają się cykle wykładów otwartych prowadzony przez akademików i praktyków z całego świata. W 2017/2018 roku akademickim gościliśmy ponad 40 wykładowców z zagranicy z większości krajów Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Indii, Ukrainy, Turcji czy Ghany.

Postulatem, który należy rozważyć jest liberalizacja egzaminów CKZ, która już dawno powinna mieć miejsce, biorąc pod uwagę wdrożenie przez Polskę dyrektyw Unijnych. MWSLiT razem z CILT(UK) aktywnie lobbuje nad zniesieniem monopolu ITS, który nie wspiera rozwoju branży. Sytuacja w Polsce przypomina sytuację w innych krajach zachodnich sprzed kilku lat; np. w Anglii narodowa agenda OFQUAL miała monopol na egzaminy CKZ, a obecnie CILT jest drugą organizacją mającą prawo egzaminowania. Zniesienie monopolu Państwowego, zgodnie z dyrektywą Unii, pozytywnie wpłynęło na rozwój branży w Anglii.

Polska - jeżeli chodzi o międzynarodowe przewozy samochodowe powyżej 300 km - jest potęgą w Unii Europejskiej. Jednocześnie brak kierowców odczuwa chyba każdy przedsiębiorca w branży TSL. Należy bardziej wspierać szkolnictwo zawodowe i zapewnić szkołom branżowym dofinansowanie publiczne, nie tylko do przygotowania do egzaminu kategorii C lub D, ale również zapewnić środki na sam egzamin.

Pytanie: I to, co - jak się wydaje nieuchronnie - będzie dotyczyło każdego z nas. Poproszę o opinię w sprawie rewolucji w pojazdach elektrycznych. Czy to rzeczywiście rewolucja? Czy już tak blisko?

Odpowiedź: Kilka dni temu ogłoszono, iż Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co. Ltd. wybuduje w Specjalnej Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Roczna wielkość produkcji podoławskiej fabryki ma pozwolić na dostarczenie nawet 1 miliona wkładów elektrycznych. Stąd należy zakładać, iż elektromobilność to teraźniejszość, nie przyszłość. Jest to również rewolucja, która wymaga całkowicie nowej infrastruktury dostosowanej do nowego „paliwa” w tym przede wszystkim stacji ładujących. O ile w najbliższej przyszłości będą dominować hybrydy, to docelowo zakładany jest rozwój samochodów elektrycznych. To będzie prawdziwa rewolucja dla kierowców, ładowanie baterii zajmuje znacznie więcej czasu niż wlanie benzyny do baku. Oczywiście popyt na samochody elektryczne będzie zależny od cen prądu, a więc i sposobu jego generacji. Przykładowo w Anglii czy Francji gdzie energia jest generowana dzięki elektrowniom atomowym samochody elektryczne będą nie tylko opcją tańszą, ale i uważaną - w porównaniu z samochodami konwencjonalnymi - za bardziej ekologiczną. Przyszłością wydają się samochody autonomiczne, które między innymi pozwolą nam bardziej produktywnie spędzać czas w trakcie jazdy, już nie „za kółkiem”, oraz znacznie zwiększą mobilność osób starszych. Jednocześnie są one olbrzymim zagrożeniem dla transportu publicznego, gdyż jednym z istotnych argumentów przemawiających za użyciem transportu publicznego jest właśnie możliwość przemieszczania się bez potrzeby kierowania pojazdem. Pozostają również nierozwiązane kwestie etyczne. Samochody autonomiczne będą komunikować się ze sobą i dzięki temu optymalizowane będą parametry przejazdu. Co jeśli system stwierdzi, iż poprzez stłuczkę dwóch samochodów można przeciwdziałać poważnej kolizji dwudziestu? Czy użytkownicy zaakceptują decyzje sztucznej inteligencji? Mimo szeregu nierozwiązanych kwestii w 2017 roku Nowy Jork pozwolił General Motors na testy samochodów autonomicznych na publicznych drogach.

Dr Marcin Pawęska, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu z siedzibą we Wrocławiu

Pytała: Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS