Rozmowy

Po szkoleniach seniorzy często zmieniali zdanie – mówi Roman Bańczyk

13 lipca 2018

Po szkoleniach seniorzy często zmieniali zdanie – mówi Roman Bańczyk
Roman Bańczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pytanie redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS: Jeszcze w czerwcu br. spotkaliśmy się w Warszawie na inauguracji ogólnopolskiej akcji pn. „SENIOR NA DRODE. JESTEM ŚWIADOMY – BĘDĘ BEZPIECZNY. To niezwykle istotne zagadnienie wobec procesu starzenia się społeczeństwa. Czy Pana zdaniem – kierowca senior powinien i kiedy odłożyć swoje prawo jazdy do szuflady?

Odpowiada Roman Bańczyk, dyrektor WORD, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach: Na dzień dzisiejszy prawo jazdy wydawane jest na czas określony, aby poruszać się w ruchu drogowym lekarz musi stwierdzić do tego naszą zdolność. Oczywiście ogromna ilość kierowców 50+ ma prawo jazdy wydane bezterminowo (czyli nie muszą przechodzić okresowych badań). W tej sytuacji bardzo ważne jest uświadomienie tym osobom postępujących z wiekiem zmian stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po naszych szkoleniach seniorzy bardzo często zmieniali swoje zachowania na drodze lub nawet odkładali prawo jazdy do szuflady i sami zrezygnowali z kierowania pojazdami.

Pytanie redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS: Wśród statystyk zgromadzonych w analizie brd na polskich drogach w 2017 r. Krajowa Rada BRD publikuje statystyki pokazujące wiek sprawców. Najwięcej - 3074 wypadków ze skutkiem śmiertelnym spowodowali młodzi kierowcy – w wieku 20-24 lat, kierowcy w wieku lat 60-64 – odpowiednio 1227 i w tendencji spadkowej lat 65-69 – 1045; lat 70- 74 – 572, lat 75-79 – 418 i 80+ -  408. Czyli to jednak najbezpieczniejsze grupy kierowców? To jednak należy ich wyeliminować z ruchu drogowego? A może jednak nie?

Odpowiada Roman Bańczyk, dyrektor WORD, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach: Bezpieczeństwo ruchu drogowego zależy od trzech czynników: drogi, pojazdu i kierującego. Najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu jest niestety kierujący. Dlatego nasze działania skupiają się na tym ogniwie – uświadamianiu, jakie zagrożenia mogą powodować swoim zachowaniem za kierownicą. Na bieżąco współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, po analizie statystyk ukierunkowujemy swoje działania profilaktyczno-edukacyjne na daną grupę wiekową i powodowane przez nią zagrożenia.  

Pytanie redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS: A może seniorzy powinni w pewnym momencie życia być poddawani próbie bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym, próbie przeprowadzanej na torze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy?

Odpowiada Roman Bańczyk, dyrektor WORD, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach: Prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów szkolenia w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy są bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla seniorów. Biorąc jednak pod uwagę koszty szkoleń i niewielką ilość ośrodków doskonalenia techniki jazdy na terenie kraju udział seniorów w takich zajęciach jest mało prawdopodobny. Nasze doświadczenia pokazują, że odpowiednio przygotowane akcje profilaktyczne uświadamiające wynikające z ograniczenia wieku są wystarczające.

Pytanie redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS. Czy i jakie podejmowaliście Państwo dotychczas działania adresowane właśnie do kierowców – seniorów?

Odpowiada Roman Bańczyk, dyrektor WORD, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach: Działań adresowanych dla kierowców 50+ plus mamy bardzo dużo. Są to między innymi:

1. Warsztaty dla kierowców „Świadomy kierowca 50+”. Zajęcia są bezpłatne i kierowane dla kierowców po 50 roku życia, którzy na co dzień korzystają z samochodów. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ćwiczą jazdę samochodem w trudnych warunkach. We wspólnym projekcie udział biorą przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice oraz Radio Katowice, które objęło patronat medialny nad działaniami. Proponowana forma doskonalenia umiejętności jest niejednokrotnie jedyną okazją dla kierujących Seniorów, aby od czasu uzyskania uprawnień do kierowania, mogli sprawdzić i wspomóc swoje umiejętności za kółkiem pod czujnym okiem osób, związane są z obszarem ruchu drogowego. Zajęcia zawierają elementy teoretyczne i praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, takie jak:

- wykład z zakresu uczestnictwa kierujących w wieku „50+” w ruchu drogowym i powodowanych przez nich zagrożeniach oraz zasady postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego.

- wykład w zakresie zmian biologicznych i mentalnych postępujących wraz z wiekiem w organizmie człowieka.

- ćwiczenia z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania (z uwzględnieniem aspektu sprawdzenia kwalifikacji kierujących oraz błędów popełnianych przez osoby egzaminowane po 50 roku życia).

- pierwszą pomoc przedmedyczną ofiarom wypadków oraz prawidłowe rozpoznawanie własnych objawów chorobowych mających wpływ na kierowanie pojazdem.

- zajęcia praktyczne na placu manewrowym z wykorzystaniem: troley-i, testu Stewarda, ALKOgoogli, symulatora dachowania oraz urządzeń do badania czasu reakcji.

2. Filmy edukacyjne, materiały prasowe skierowane dla kierowców 50+.

Pytanie redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS. A co planujecie?

Odpowiada Roman Bańczyk, dyrektor WORD, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach: Kontynuacje i rozszerzenie prowadzonych dotychczas działań.

Pytanie redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS. Proszę o uzasadnienie opinii, iż praktyczny egzamin państwowy na prawo jazdy odbywający się na placu manewrowym jest ważny i potrzebny?

Odpowiada Roman Bańczyk, dyrektor WORD, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach: Część praktyczna egzaminu państwowego, która jest realizowana na placu manewrowym, ma na celu sprawdzenie, czy osoba egzaminowana kieruje pojazdem w taki sposób, że jej zachowanie nie będzie zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego. Zadania dla poszczególnych kategorii prawa jazdy są zróżnicowane i dobrane w sposób, który pozwala wyeliminować osoby nieposiadające podstawowych umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Przykładowo w zakresie kategorii B prawa jazdy, egzaminator tak naprawdę sprawdza umiejętność ruszania z miejsca oraz jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu, którego szerokość wynosi 3 m.

W zakresie kategorii A prawa jazdy, sprawdza czy zdający panuje w dostatecznym stopniu nad pojazdem, co ma ogromne znaczenie przed wyjazdem do ruchu drogowego, ponieważ egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną i nie ma możliwości podjęcia interwencji w przypadku niezapanowania nad motocyklem.

W zakresie kategorii „ciężkich” (kat C, C+E, D) sprawdza się umiejętność manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów, które jest niezbędne w wykonywaniu zawodu kierowcy. Realizacja tych zadań na drogach publicznych wiązać się będzie z utrudnieniami i realnym zagrożeniem w ruchu drogowym.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Pytania zadała Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGWOWE@NEWS