służebność drogi
Służebność drogowa
Legislacja

Służebność drogowa

16 marca 2010

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej - uchwała SN z 5 lutego 2010 r.(sygn. akt III CZP 127/09). Ustawa o...

Ustalenie służebności drogi koniecznej
Ekspert wyjaśnia

Ustalenie służebności drogi koniecznej

17 maja 2009

Pytanie: Posiadam działkę budowlaną, na której chcę postawić dom, ale nie ma do niej dojazdu. Jest wprawdzie droga gminna, ale niestety nie dochodzi do mojej działki. Próbuję kupić pod drogę część sąsiedniej nieruchomości. Czy coś jeszcze mogę zrobić, jeśli mi się nie uda?...

Ustanowienie służebności drogi
Legislacja

Ustanowienie służebności drogi

8 listopada 2008

“Rzeczpospolita” radzi: Ustanowienie służebności przełamuje zasadę, iż właściciel nieruchomości sąsiedniej może w sposób niczym nieograniczony korzystać ze swojego władztwa nad rzeczą. Służebność drogi koniecznej, zgodnie z kodeksem cywilnym, jest ograniczonym prawem...

O służebności drogi koniecznej
Legislacja

O służebności drogi koniecznej

27 maja 2008

“Gazeta Prawna” wyjaśnia: Przy ustanawianiu służebności drogi koniecznej trzeba brać pod uwagę nie tylko obecne przeznaczenie nieruchomości, ale także przyszłe. Obecna nieruchomość rolna za chwilę może stać się działką rekreacyjną. Wobec tego nie można...

Naruszenie posiadania służebności drogowej
Ekspert wyjaśnia 1

Naruszenie posiadania służebności drogowej

18 listopada 2007

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi pod Piasecznem firmę handlową. Jej magazyny są umiejscowione na uboczu - na nieruchomości pozbawionej bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Dlatego umownie (w formie aktu notarialnego) ustanowiono na jego rzecz służebność przejazdu...

Ustanowienie drogi koniecznej
Ekspert wyjaśnia

Ustanowienie drogi koniecznej

11 listopada 2007

Pytanie: Sąsiad kupił kawałek gruntu, który przylega do mojej działki letniskowej. Teraz domaga się, abym udostępnił mu dojazd przez moją działkę. Nie chce przejeżdżać przez działkę sąsiednią, ponieważ jego zdaniem taki dojazd jest najmniej dla niego dogodny. Czy sąsiad może...

Służebność drogi koniecznej
Legislacja

Służebność drogi koniecznej

20 lipca 2007

Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, art. 145 k.c. upoważnia jej właściciela do wystąpienia do sądu z żądaniem wobec właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej...