Krajowy Fundusz Drogowy
Opłaty elektroniczne i kary pieniężne
Legislacja

Opłaty elektroniczne i kary pieniężne

2 maja 2011

W Dzienniku Ustaw nr 91 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Rozporządzenie określa tryb,...

Rząd będzie debatował o autostradach
Legislacja

Rząd będzie debatował o autostradach

29 czerwca 2010

Rząd zaplanował debatę nad projektem nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd podejmie decyzję, iż przejazd odcinkami autostrad biegnącymi w pobliżu miast będzie bezpłatny. Przypomnijmy w piątek minister...

Jadąc autostradą
Legislacja

Jadąc autostradą

4 marca 2010

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdania podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2472). Projekt przewiduje dodanie do ustawy nowego przepisu, który wyłącza...

Zmiany w ustawie o autostradach płatnych
Legislacja

Zmiany w ustawie o autostradach płatnych

3 września 2009

Opublikowano ustawę z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Do ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ustawodawca dodał rozdział poświęcony zasadom i trybowi emisji...

Nowela ustawy o autostradach podpisana
Legislacja

Nowela ustawy o autostradach podpisana

9 lipca 2009

Prezydent RP podpisał m.in.: ustawę z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu...

Ustawa o autostradach podpisana
Legislacja

Ustawa o autostradach podpisana

1 czerwca 2009

Prezydent RP podpisał ustawę z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewidziane wejdzie w życie z dniem...

Dla pozyskania kredytów na inwestycje drogowe
Legislacja

Dla pozyskania kredytów na inwestycje drogowe

5 maja 2009

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła nowelizację rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 r., przedłożoną przez ministra...

Znowelizowano rozporządzenie w sprawie inwestycji drogowych
Legislacja

Znowelizowano rozporządzenie w sprawie inwestycji drogowych

6 kwietnia 2009

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem...

Środki dla autostrady płatnej A2
Legislacja

Środki dla autostrady płatnej A2

31 marca 2009

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009, przedłożone przez...

Nowe Porozumienie w sprawie Krajowego Funduszu Drogowego
Przegląd prasy

Nowe Porozumienie w sprawie Krajowego Funduszu Drogowego

18 kwietnia 2008

W siedzibie resortu nastąpiło uroczyste podpisanie nowego Porozumienia w sprawie obsługi Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Porozumienie zostało podpisane przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka,...

Rozporządzenie ws. inwestycji drogowych w 2008 r.
Legislacja

Rozporządzenie ws. inwestycji drogowych w 2008 r.

12 lutego 2008

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury nr 20 (40) z dnia 12.2.2008 r. “Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie, dzięki któremu zostały zagwarantowane środki na realizację budowy dróg, obwodnic, a także na wzmocnienia i przebudowy fragmentów dróg krajowych. Rozporządzenie...

Zmiany w ustawie o autostradach
Legislacja

Zmiany w ustawie o autostradach

27 lutego 2007

Zmiana ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym wynikająca z obowiązywania ustawy z dnia 12 stycznia o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia....

Finansowanie inwestycji drogowych
Legislacja

Finansowanie inwestycji drogowych

20 lutego 2007

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lutego w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2007. Weszło w życie 20 lutego, z mocą od 1 stycznia 2007 r....

Ważne inwestycje drogowe
Legislacja

Ważne inwestycje drogowe

13 lutego 2007

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego, przedłożony przez ministra transportu. Program zawiera wykaz 124 projektów inwestycji drogowych oraz źródła...

Finansowanie infrastruktury
Legislacja

Finansowanie infrastruktury

12 lutego 2007

Ministerstwo Transportu skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków kolejowych w latach 2007-2008.W roku poprzednim uruchomienie Funduszu Kolejowego powołanego ustawą z dnia 16 grudnia...

Inwestycje drogowe z wykorzystaniem środków KFD
Legislacja

Inwestycje drogowe z wykorzystaniem środków KFD

8 września 2006

Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków KFD – podpisane w dniu 17 sierpnia br. przez premiera Jarosław Kaczyński - zmienia rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego...

Krajowy Fundusz Drogowy dla inwestycji
Legislacja

Krajowy Fundusz Drogowy dla inwestycji

18 sierpnia 2006

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego....