pracodawca
Żądanie zwrotu auta służbowego
Ekspert wyjaśnia

Żądanie zwrotu auta służbowego

28 grudnia 2009

Pytanie: Pracownik zatrudniony przez firmę na czas nieokreślony otrzymał od pracodawcy samochód służbowy. Na skutek częściowej zmiany zakresu obowiązków samochód ten nie jest już mu potrzebny. Czy pracownik może kwestionować decyzje pracodawcy, żądającego zwrotu samochody...

Policjantów z mandatem nie chcą
Przegląd prasy

Policjantów z mandatem nie chcą

15 grudnia 2009

“Gazeta pl Łódź” publikuje interesującą relację: “Pani Katarzyna przyznała się, że dostała mandat za prędkość. - Takich funkcjonariuszy nie chcemy - usłyszała. Kara za wykroczenie drogowe dyskwalifikuje na egzaminach do policji. Pani Katarzyna ma 25 lat,...

Więzienie za brak pensji dla pracowników
Legislacja

Więzienie za brak pensji dla pracowników

22 października 2009

"Rzeczpospolita": Pierwszy raz w Polsce przedsiębiorca trafił do więzienia na półtora roku za zaległe pensje. Brama więzienia w Lubaniu zatrzasnęła się za Jerzym G. kilka dni temu. Przedsiębiorca odsiaduje półtoraroczny wyrok z artykułu 218 paragraf 1 kodeksu karnego. To uporczywe...

Pracodawca przyjazny pracownikom u prezydenta RP
Przegląd prasy

Pracodawca przyjazny pracownikom u prezydenta RP

20 kwietnia 2009

(295-5) ^ W pałacu prezydenckim szefowie 14 przedsiębiorstw otrzymali wyróżnienia "Pracodawca przyjazny pracownikom". Prezydent wspólnie z NSZZ "Solidarność" po raz drugi wręczyli ten tytuł W dniu 30 marca 2009 roku dyrektor WORD w Bielsku-Białej Edward Płonka...

Składka ZUS opłacana gotówką
Ekspert wyjaśnia

Składka ZUS opłacana gotówką

18 stycznia 2009

Pytanie: Prowadzę sklep spożywczy. Zatrudniam 2 pracowników i kierowcę na podstawie umowy zlecenia. Łącznie składki do ZUS opłacam za 4 osoby. Za każdy miesiąc sama składam w ZUS deklaracje za siebie i zatrudnione osoby. Czy muszę opłacać składki ZUS przelewem? Wiąże się to z...

Podróż, która nie jest podróżą służbową
Legislacja

Podróż, która nie jest podróżą służbową

19 listopada 2008

Kierowca, który w umowie ma jako miejsce pracy wpisany obszar UE, nie jest w podróży służbowej stwierdził w swojej uchwale Sąd Najwyższy z 19 listopada 2008 r. podjętej w powiększonym siedmioosobowym składzie (sygn. akt II PZP 8/08). Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę, odpowiedział...

Zadośćuczynienie za szkodę
Ekspert wyjaśnia

Zadośćuczynienie za szkodę

24 sierpnia 2008

Pytanie: Zatrudniam handlowca, który używa swojego samochodu do codziennej akwizycji. Zwracam mu koszty paliwa oraz koszty amortyzacji. Ostatnio jednak pękła mu szyba (po uderzeniu ptaka) i zwrócił się do mnie o zwrot kosztów wymiany szyby na nową. Jak mają się naprawy pojazdu pracownika...

Zatrudnienie szofera
Legislacja

Zatrudnienie szofera

22 lipca 2008

Szofer nie musi być zatrudniony etatowo w firmie. Może prowadzić pojazdy na podstawie umowy cywilnoprawnej albo założyć działalność gospodarczą i jeździć swoim autem - doradza “Rzeczpospolita”. I dalej czytamy: Zarówno jednak krajowe, jak i unijne przepisy dotyczące...

Zatrudnienie szofera
Przegląd prasy

Zatrudnienie szofera

18 lipca 2008

Coraz częściej pracodawcy zatrudniają szoferów na innych stanowiskach, np. dostawcy. Dzięki temu unikają wielu dodatkowych obowiązków wynikających ze szczególnych regulacji dla tej grupy zawodowej – informuje “Rzeczpospolita”. W polskich przepisach definicję kierowcy...

Pracownik na dwa etaty
Ekspert wyjaśnia

Pracownik na dwa etaty

25 maja 2008

Pytanie: Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za wyszukiwanie i pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. W niektórych projektach przewidziane jest wynagrodzenie dla koordynatora. Czy można więc dla realizacji tych projektów zawrzeć z jednym pracownikiem kilka oddzielnych...

Gdy pracownik jest po spożyciu
Ekspert wyjaśnia

Gdy pracownik jest po spożyciu

27 kwietnia 2008

Pytanie: Pracodawcy często mają wątpliwości, co mogą zrobić w sytuacji podejrzenia, iż pracownik przychodzi do pracy po spożyciu alkoholu bądź też spożywa go w czasie pracy. Czy mogą bez naruszenia dóbr osobistych pracownika zbadać jego trzeźwość? Odpowiedź: Pracodawca lub osoba...

Zatrudnienie, a kara pozbawienia wolności w zawieszeniu
Ekspert wyjaśnia

Zatrudnienie, a kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

24 lutego 2008

Pytanie: Pracownik prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. Sprawa dopiero trafi do sądu, a prawo jazdy nie jest mu potrzebne do wykonywania pracy. Czy skazanie pracownika na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu może być podstawą zwolnienia go z pracy? - pyta czytelnik...

Przedsiębiorca chce zatrudnić syna
Ekspert wyjaśnia 1

Przedsiębiorca chce zatrudnić syna

10 lutego 2008

Pytanie: Rozszerzyłem ostatnio prowadzoną działalność gospodarczą. Utworzyłem miejsce pracy dla syna (20 lat), studenta studiów dziennych. Jak go zatrudnić? Jakie obowiązki mam wobec ZUS i urzędu skarbowego? – pyta czytelnik “Rzeczpospolitej”. Odpowiedź: Nie...

Klauzula wyposażenia pracownika w samochód
Ekspert wyjaśnia

Klauzula wyposażenia pracownika w samochód

3 lutego 2008

Pytanie: Zamierzamy wyposażyć pracowników w samochody i telefony komórkowe. Czy te kwestie można uregulować w umowie o pracę? Odpowiedź: Umowa o pracę oprócz składników, które mocą ustawy zostały uznane za istotne, może zawierać inne postanowienia, które z woli stron zostały...

Obowiązkowy podpis elektroniczny
Legislacja

Obowiązkowy podpis elektroniczny

17 stycznia 2008

Dotychczas nie trzeba było mieć certyfikowanego podpisu elektronicznego. Jednak od 21 lipca zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe i inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek, jak również ich korekty muszą trafiać do ZUS...

Projektowane zmiany w kodeksie pracy
Legislacja

Projektowane zmiany w kodeksie pracy

15 stycznia 2008

Podczas swojego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada...

Zaproszenie I Kongres Pracodawców
Legislacja

Zaproszenie I Kongres Pracodawców

7 stycznia 2008

Szanowni Państwo Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Kongresie Pracodawców organizowanym po raz pierwszy w historii od wejścia w życie ustawy o Organizacjach Pracodawców tj. 23 maja 1991 roku. Pomysłodawcami i organizatorami tego przedsięwzięcia jest...

Pojazdy prywatne w służbie pracodawcy
Legislacja

Pojazdy prywatne w służbie pracodawcy

14 listopada 2007

W życie wchodzi rozporządzenie ministra transportu z 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością...

Szkoda wyrządzona pracodawcy
Ekspert wyjaśnia

Szkoda wyrządzona pracodawcy

28 października 2007

Pytanie: Przez nieuwagę uszkodziłem komputer. Jego naprawa kosztowała 1,2 tys. zł. Pracodawca zażądał ode mnie zapłaty takiego odszkodowania. Moje zachowanie było nieumyślne, a ponadto nie zawarłem z pracodawcą żadnej umowy o odpowiedzialności majątkowej. Czy jestem zobowiązany...

Pracownik bez badań lekarskich
Ekspert wyjaśnia

Pracownik bez badań lekarskich

21 października 2007

Pytanie: Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez badań lekarskich. Czy oświadczenie pracownika o odmowie poddania się okresowym badaniom lekarskim wpięte do akt osobowych pracownika zwalnia pracodawcę z zakazu dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia...