Najwyższa Izba Kontroli
NIK o dowożeniu dzieci do szkół
Legislacja

NIK o dowożeniu dzieci do szkół

14 maja 2015

(517-45) Nie wszystkie wielkopolskie gminy potrafią zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Pojedyncze, ale najpoważniejsze przypadki wskazane przez NIK to niewłaściwy stan techniczny pojazdów oraz brak należytej opieki...

NIK: wniosek do TK ws. usuwania drzew z pasa drogowego
Legislacja 1

NIK: wniosek do TK ws. usuwania drzew z pasa drogowego

9 kwietnia 2015

(515-82) Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Nieprecyzyjne przepisy uzależniają usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi,...

A na stacjach paliw - wg NIK
Legislacja

A na stacjach paliw - wg NIK

23 marca 2015

Urzędy miar niezwykle rzadko - bo raz na kilka, kilkanaście lat - sprawdzają, czy dystrybutory na poszczególnych stacjach paliw w woj. łódzkim i świętokrzyskim działają prawidłowo. Prawie w ogóle nie badają dystrybutorów LPG, co oznacza, że rynek sprzedaży gazu jest praktycznie poza...

W gąszczu mandatów
Przegląd prasy 1

W gąszczu mandatów

12 lutego 2015

(513-30 fot. jola michasiewicz) Każdy kierowca jest zobligowany, aby stosować się do znaków drogowych. To bardzo ważny element ruchu drogowego, który z wielu przyczyn może być lekceważony i niezauważany przez kierowców. Za niezastosowanie się do oznakowań możemy...

Kluczowym jest zidentyfikowanie jednego ośrodka odpowiedzialnego za brd
Przegląd prasy

Kluczowym jest zidentyfikowanie jednego ośrodka odpowiedzialnego za brd

3 grudnia 2014

Radosław Czapski, koordynator Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury (na foto po lewej) oraz Soames Job, ekspert Banku Światowego ds. międzynarodowego bezpieczeństwa drogowego mówią o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego –...

Ministerstwo: Polskie drogi coraz bezpieczniejsze
Statystyka

Ministerstwo: Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

21 listopada 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podziela intencje Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dbałości o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem NIK, że niemal 3 tys. km dróg krajowych powstałe w ciągu ostatnich 7 lat wpłynęły w istotny...

NIK skontroluje bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Przegląd prasy

NIK skontroluje bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

8 listopada 2014

(506-81 fot. jola michasiewicz) NIK przeprowadzi w 2015 roku kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. W ubiegłym roku zginęło na polskich drogach 1140 pieszych i 304 rowerzystów. Ginęli najczęściej pod...

MSW w sprawie informacji NIK o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
Przegląd prasy 1

MSW w sprawie informacji NIK o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

4 listopada 2014

(506-108) W związku z opublikowaną dziś informacją Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie na drogach, informujemy że policja na bieżąco prowadzi kursy specjalistyczne dla policjantów, większość funkcjonariuszy wzięła już udział w takich szkoleniach....

ITD do policji?
Przegląd prasy

ITD do policji?

4 listopada 2014

NIK (fragment raportu) “Przeprowadzenie gruntownej reorganizacji struktur odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym. (...) Po pierwsze należy włączyć ITD do Policji. Zmiana ta będzie miała pozytywny wpływ na skuteczność i...

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie przyniosły zakładanych efektów
Legislacja 1

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie przyniosły zakładanych efektów

24 października 2014

Kancelaria Sejmu RP zarejestrowała druk nr 2848, jest nim przedstawiona przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli informacja o wynikach kontroli pt. “Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Informację skierowano do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Opracowanie - jak informuje NIK - jest...

Komisja Infrastruktury w sprawie Kodeksu karnego i ekranów akustycznych
Legislacja

Komisja Infrastruktury w sprawie Kodeksu karnego i ekranów akustycznych

9 października 2014

Obradowała Komisja Infrastruktury, posiedzenie oznaczone numerem 278. Realizując porządek obrad posłowie rozpatrzyli projekt opinii dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586)....

NIK: ankieta dla kursantów. To będzie ogólnopolski ranking
Legislacja

NIK: ankieta dla kursantów. To będzie ogólnopolski ranking

6 października 2014

(504-81-82) Najwyższa Izba Kontroli - jak to podano w komunikacie - przystąpiła do badania, czy egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane są w wojewódzkich ośrodkach egzaminowania rzetelnie i z poszanowaniem prawa. Cel ankiety to pogłębienie wiedzy o tym, czy przestrzegane...

NIK rozpoczął kontrolę szkolenia kierowców
Legislacja

NIK rozpoczął kontrolę szkolenia kierowców

6 października 2014

KOMUNIKAT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI: NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli zamieszczona została ankieta dla osób, które w ostatnich pięciu latach przechodziły szkolenie i zdawały egzaminy na prawo...

Hałas komunikacyjny w dużych miastach
Przegląd prasy

Hałas komunikacyjny w dużych miastach

26 sierpnia 2014

Od 2012 roku w Polsce obowiązują nowe normy dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego. Dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają 70 dB. Z dnia na dzień, po wprowadzeniu nowych przepisów, spadła drastycznie liczba...

Skontrolowano organizację ruchu na drogach
Przegląd prasy

Skontrolowano organizację ruchu na drogach

7 lipca 2014

Na Konwencie Wojewodów Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wyniki kontroli dotyczącej organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W kontroli tej wzięły udział, na zlecenie NIK, służby inspekcyjne z Urzędów Wojewódzkich. Wojewodowie z całego kraju...

NIK: Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?
Przegląd prasy

NIK: Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?

1 lipca 2014

(497-20 fot. nik gov.pl) W czasie boomu drogowego przed Euro 2012 w Polsce obowiązywały bardziej rygorystyczne normy hałasu niż w niektórych państwach UE np. Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Sprzyjało to wybudowaniu dużej liczby ekranów akustycznych przy drogach....

NIK o drogach lokalnych
Przegląd prasy

NIK o drogach lokalnych

8 kwietnia 2014

(491-44 nik) Dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaczęło w Polsce przybywać nowych połączeń dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, remontowane są zaniedbane jezdnie, zwiększa się...

Rzecznik KG Policji: Drogówka coraz lepsza
Przegląd prasy 1

Rzecznik KG Policji: Drogówka coraz lepsza

3 kwietnia 2014

Insp. dr Mariusz Sokołowski Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji W “Rzeczpospolitej” z 3 kwietnia br. opublikowano artykuł G. Zawadki pt. “Niedouczona drogówka”. Bazując tylko na niektórych, wybranych danych z raportu NIK,...

O „niedouczonej drogówce” - „Rzeczpospolita”
Przegląd prasy 1

O „niedouczonej drogówce” - „Rzeczpospolita”

3 kwietnia 2014

(489-54) Raporty policji z wypadków są pełne błędów. Takie pomyłki wykluczają wypłatę odszkodowania - informuje Czytelników dziennik “Rzeczpospolita”. Swoją opinię uzasadnia następująco: “W razie wypadku czy kolizji na miejsce zdarzenia są wzywani...

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowego
Przegląd prasy

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowego

3 kwietnia 2014

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie...