Najwyższa Izba Kontroli
70 proc. przejazdów kolejowo-drogowych źle oznakowanych
Przegląd prasy

70 proc. przejazdów kolejowo-drogowych źle oznakowanych

31 stycznia 2017

Zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi. Wiele do życzenia pozostawiają także drogi dojazdowe do przejazdów – połowa z nich miała złą nawierzchnię, a przydrożne drzewa i krzewy ograniczały możliwości zauważenia nadjeżdżających pociągów. Nieprawidłowości te dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków na przejazdach, choć i tak już stanowią one wysoki odsetek ogółu zdarzeń na kolei (ok. 35 proc.), a liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z roku na rok rośnie.

NIK: Polska krajem ryzyka dla pieszych i rowerzystów
Przegląd prasy

NIK: Polska krajem ryzyka dla pieszych i rowerzystów

16 listopada 2016

(550-45 grafika NIK) Jak informuje, ale też ostrzega Najwyższa Izba Kontroli: “Działania realizowane przez Policję i straże miejskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów były niewystarczające w stosunku do faktycznego poziomu zagrożenia tej grupy...

NIK o odwożeniu dzieci do szkół
Przegląd prasy

NIK o odwożeniu dzieci do szkół

4 września 2016

KOMUNIKAT NIK: Skontrolowane gminy organizujące dowóz do przedszkoli i szkół nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa przewożonym dzieciom i uczniom. W co trzeciej kontrolowanej gminie stan techniczny autobusów, którymi dowożono dzieci i uczniów nie spełniał...

Nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy - raportuje NIK
Przegląd prasy 1

Nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy - raportuje NIK

15 lipca 2016

(542-22 fot. Jola Miclhasiewicz) Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o sytuacji pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Ocenia w nim: obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów....

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego
Przegląd prasy

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego

18 czerwca 2016

(541-107 fot. Jola Michasiewicz) Samorządy na ogół nie były zainteresowane organizowaniem publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców. I w zasadzie ograniczały się do administrowania tym transportem, czyli m.in. wydawania zezwoleń i określania...

NIK krytycznie o Transportowym Dozorze Technicznym
Legislacja

NIK krytycznie o Transportowym Dozorze Technicznym

10 maja 2016

NIK KOMUNIKAT: Pomimo dobrej organizacji pracy, wykwalifikowanych kadr, a także pomimo wyposażenia w odpowiedni sprzęt - jednostki Transportowego Dozoru Technicznego nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału. Dozór sprawowany był głównie nad eksploatacją urządzeń...

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących brd
Legislacja

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących brd

18 lutego 2016

W Polsce nie funkcjonuje jednolity, kompleksowy system umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działają jedynie lokalne i regionalne systemy, ale nie tworzą one spójnej całości, pozwalającej na zarządzanie bezpieczeństwem...

NIK skontroluje CEPiK
Legislacja

NIK skontroluje CEPiK

7 stycznia 2016

(531a-26 fot. jola michasiewicz) Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli planowych. W Planie pracy NIK na 2016 rok ujęto kontrolę wykonania budżetu państwa w 2015 r. w 109 częściach budżetowych oraz 99 tematów w...

Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?
Legislacja

Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?

2 stycznia 2016

W grudniu ubiegłego roku posłanka Anna Sobecka wystosowała do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji interpelacje oznaczone numerami 223 i 226. Poruszona sprawa dotyczy zmian w egzaminach na prawo jazdy. Czytamy: Szanowny Panie Ministrze, po...

W związku z raportem NIK
Legislacja 1

W związku z raportem NIK

3 grudnia 2015

Do opublikowanego na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS raportu NIK dotyczącego zmian w szkoleniu i egzaminowaniu odnotowaliśmy poniższy komentarz: Andrzej Lubertowicz: Zniesienie obowiązku posiadania min. średniego wykształcenia przez kandydatów na instruktorów nauki jazdy i...

Nadzorowani i nadzorujący zostali skontrolowani
Przegląd prasy

Nadzorowani i nadzorujący zostali skontrolowani

25 listopada 2015

(529-43) W “Wyborczej pl Kielce” czytamy: “Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. Przy okazji skontrolowano też nadzorujący ośrodek urząd marszałkowski. Kielecki WORD został oceniony całkiem nieźle. - Nie...

NIK: zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie poprawiły bezpieczeństwa na drogach
Legislacja 1

NIK: zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie poprawiły bezpieczeństwa na drogach

19 listopada 2015

(529-36) Wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na razie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce...

NIK o utrzymaniu i remontach dróg
Przegląd prasy

NIK o utrzymaniu i remontach dróg

21 sierpnia 2015

Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na drogach krajowych w taki sposób, by naprawy nie utrudniały podróżowania i nie były przeprowadzane w porach największego natężenia ruchu. W dodatku...

NIK o dowożeniu dzieci do szkół
Legislacja

NIK o dowożeniu dzieci do szkół

14 maja 2015

(517-45) Nie wszystkie wielkopolskie gminy potrafią zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Pojedyncze, ale najpoważniejsze przypadki wskazane przez NIK to niewłaściwy stan techniczny pojazdów oraz brak należytej opieki...

NIK: wniosek do TK ws. usuwania drzew z pasa drogowego
Legislacja 1

NIK: wniosek do TK ws. usuwania drzew z pasa drogowego

9 kwietnia 2015

(515-82) Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Nieprecyzyjne przepisy uzależniają usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi,...

A na stacjach paliw - wg NIK
Legislacja

A na stacjach paliw - wg NIK

23 marca 2015

Urzędy miar niezwykle rzadko - bo raz na kilka, kilkanaście lat - sprawdzają, czy dystrybutory na poszczególnych stacjach paliw w woj. łódzkim i świętokrzyskim działają prawidłowo. Prawie w ogóle nie badają dystrybutorów LPG, co oznacza, że rynek sprzedaży gazu jest praktycznie poza...

W gąszczu mandatów
Przegląd prasy 1

W gąszczu mandatów

12 lutego 2015

(513-30 fot. jola michasiewicz) Każdy kierowca jest zobligowany, aby stosować się do znaków drogowych. To bardzo ważny element ruchu drogowego, który z wielu przyczyn może być lekceważony i niezauważany przez kierowców. Za niezastosowanie się do oznakowań możemy...

Kluczowym jest zidentyfikowanie jednego ośrodka odpowiedzialnego za brd
Przegląd prasy

Kluczowym jest zidentyfikowanie jednego ośrodka odpowiedzialnego za brd

3 grudnia 2014

Radosław Czapski, koordynator Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury (na foto po lewej) oraz Soames Job, ekspert Banku Światowego ds. międzynarodowego bezpieczeństwa drogowego mówią o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego –...

Ministerstwo: Polskie drogi coraz bezpieczniejsze
Statystyka

Ministerstwo: Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

21 listopada 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podziela intencje Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dbałości o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem NIK, że niemal 3 tys. km dróg krajowych powstałe w ciągu ostatnich 7 lat wpłynęły w istotny...

NIK skontroluje bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Przegląd prasy

NIK skontroluje bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

8 listopada 2014

(506-81 fot. jola michasiewicz) NIK przeprowadzi w 2015 roku kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. W ubiegłym roku zginęło na polskich drogach 1140 pieszych i 304 rowerzystów. Ginęli najczęściej pod...