Najwyższa Izba Kontroli
CEPiK 2.0 nie działa poprawnie - informuje NIK
Przegląd prasy

CEPiK 2.0 nie działa poprawnie - informuje NIK

17 kwietnia 2018

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie informację o wynikach kontroli dotyczącej wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów. 

Raport NIK. Drogi lokalne w województwo warmińsko-mazurskim
Statystyka

Raport NIK. Drogi lokalne w województwo warmińsko-mazurskim

7 listopada 2017

Mimo inwestycji gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w budowę, przebudowę i remonty lokalnych dróg, część z nich nadal znajduje się w stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu. 

Liczba ofiar na autostradach pięciokrotnie wyższa
Statystyka

Liczba ofiar na autostradach pięciokrotnie wyższa

13 października 2017

Liczba wypadków i ich ofiar w przeliczeniu na 1000 km długości jest aż pięciokrotnie wyższa niż na drogach publicznych - przywołuje statystyki poseł Grzegorz Furgo. 

NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych
Statystyka

NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

30 sierpnia 2017

NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Czy wstrzymanie budowy ODTJ to niegospodarność?
Przegląd prasy 3

Czy wstrzymanie budowy ODTJ to niegospodarność?

21 sierpnia 2017

„Gazeta Polska”, a za nią inne dzienniki, stacje radiowe i telewizyjne informowały w piątkowy poranek: „Częstochowski WORD z ponad milionem strat”. Dyrektor WORD-u - Maciej Wawrzkiewicz [powołany w 2008 r. – przyp. red.] - miał m.in. kupić hotel za cenę ponad dwukrotnie przewyższającą jego wartość. 

NIK o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi. Brakuje przepisów i metod badawczych
Statystyka

NIK o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi. Brakuje przepisów i metod badawczych

1 maja 2017

Ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, gdzie natężenie ruchu jest ogromne, ma kolosalny wpływ na jakość powietrza. NIK zwraca uwagę na brak przepisów i metod badawczych umożliwiających eliminację z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje.

Na drogach setki tysięcy pojazdów, które nie powinny zostać dopuszczone do ruchu - informuje NIK
Statystyka

Na drogach setki tysięcy pojazdów, które nie powinny zostać dopuszczone do ruchu - informuje NIK

4 kwietnia 2017

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Raport bardzo ważny, jednocześnie bardzo smutny. Pierwsze oceny mediów są bardziej alarmujące – piszą o „przerażającym raporcie”, „kpinie z przepisów” i „gratach na ulicach”. 

70 proc. przejazdów kolejowo-drogowych źle oznakowanych
Przegląd prasy

70 proc. przejazdów kolejowo-drogowych źle oznakowanych

31 stycznia 2017

Zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi. Wiele do życzenia pozostawiają także drogi dojazdowe do przejazdów – połowa z nich miała złą nawierzchnię, a przydrożne drzewa i krzewy ograniczały możliwości zauważenia nadjeżdżających pociągów. Nieprawidłowości te dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków na przejazdach, choć i tak już stanowią one wysoki odsetek ogółu zdarzeń na kolei (ok. 35 proc.), a liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z roku na rok rośnie.

NIK: Polska krajem ryzyka dla pieszych i rowerzystów
Przegląd prasy

NIK: Polska krajem ryzyka dla pieszych i rowerzystów

16 listopada 2016

(550-45 grafika NIK) Jak informuje, ale też ostrzega Najwyższa Izba Kontroli: “Działania realizowane przez Policję i straże miejskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów były niewystarczające w stosunku do faktycznego poziomu zagrożenia tej grupy...

NIK o odwożeniu dzieci do szkół
Przegląd prasy

NIK o odwożeniu dzieci do szkół

4 września 2016

KOMUNIKAT NIK: Skontrolowane gminy organizujące dowóz do przedszkoli i szkół nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa przewożonym dzieciom i uczniom. W co trzeciej kontrolowanej gminie stan techniczny autobusów, którymi dowożono dzieci i uczniów nie spełniał...

Nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy - raportuje NIK
Przegląd prasy 1

Nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy - raportuje NIK

15 lipca 2016

(542-22 fot. Jola Miclhasiewicz) Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o sytuacji pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Ocenia w nim: obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów....

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego
Przegląd prasy

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego

18 czerwca 2016

(541-107 fot. Jola Michasiewicz) Samorządy na ogół nie były zainteresowane organizowaniem publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców. I w zasadzie ograniczały się do administrowania tym transportem, czyli m.in. wydawania zezwoleń i określania...

NIK krytycznie o Transportowym Dozorze Technicznym
Legislacja

NIK krytycznie o Transportowym Dozorze Technicznym

10 maja 2016

NIK KOMUNIKAT: Pomimo dobrej organizacji pracy, wykwalifikowanych kadr, a także pomimo wyposażenia w odpowiedni sprzęt - jednostki Transportowego Dozoru Technicznego nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału. Dozór sprawowany był głównie nad eksploatacją urządzeń...

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących brd
Legislacja

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących brd

18 lutego 2016

W Polsce nie funkcjonuje jednolity, kompleksowy system umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działają jedynie lokalne i regionalne systemy, ale nie tworzą one spójnej całości, pozwalającej na zarządzanie bezpieczeństwem...

NIK skontroluje CEPiK
Legislacja

NIK skontroluje CEPiK

7 stycznia 2016

(531a-26 fot. jola michasiewicz) Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli planowych. W Planie pracy NIK na 2016 rok ujęto kontrolę wykonania budżetu państwa w 2015 r. w 109 częściach budżetowych oraz 99 tematów w...

Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?
Legislacja

Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?

2 stycznia 2016

W grudniu ubiegłego roku posłanka Anna Sobecka wystosowała do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji interpelacje oznaczone numerami 223 i 226. Poruszona sprawa dotyczy zmian w egzaminach na prawo jazdy. Czytamy: Szanowny Panie Ministrze, po...

W związku z raportem NIK
Legislacja 1

W związku z raportem NIK

3 grudnia 2015

Do opublikowanego na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS raportu NIK dotyczącego zmian w szkoleniu i egzaminowaniu odnotowaliśmy poniższy komentarz: Andrzej Lubertowicz: Zniesienie obowiązku posiadania min. średniego wykształcenia przez kandydatów na instruktorów nauki jazdy i...

Nadzorowani i nadzorujący zostali skontrolowani
Przegląd prasy

Nadzorowani i nadzorujący zostali skontrolowani

25 listopada 2015

(529-43) W “Wyborczej pl Kielce” czytamy: “Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. Przy okazji skontrolowano też nadzorujący ośrodek urząd marszałkowski. Kielecki WORD został oceniony całkiem nieźle. - Nie...

NIK: zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie poprawiły bezpieczeństwa na drogach
Legislacja 1

NIK: zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie poprawiły bezpieczeństwa na drogach

19 listopada 2015

(529-36) Wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na razie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce...

NIK o utrzymaniu i remontach dróg
Przegląd prasy

NIK o utrzymaniu i remontach dróg

21 sierpnia 2015

Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na drogach krajowych w taki sposób, by naprawy nie utrudniały podróżowania i nie były przeprowadzane w porach największego natężenia ruchu. W dodatku...