Najwyższa Izba Kontroli
ITD do policji?
Przegląd prasy

ITD do policji?

4 listopada 2014

NIK (fragment raportu) “Przeprowadzenie gruntownej reorganizacji struktur odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym. (...) Po pierwsze należy włączyć ITD do Policji. Zmiana ta będzie miała pozytywny wpływ na skuteczność i...

MSW w sprawie informacji NIK o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
Przegląd prasy 1

MSW w sprawie informacji NIK o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

4 listopada 2014

(506-108) W związku z opublikowaną dziś informacją Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie na drogach, informujemy że policja na bieżąco prowadzi kursy specjalistyczne dla policjantów, większość funkcjonariuszy wzięła już udział w takich szkoleniach....

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie przyniosły zakładanych efektów
Legislacja 1

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie przyniosły zakładanych efektów

24 października 2014

Kancelaria Sejmu RP zarejestrowała druk nr 2848, jest nim przedstawiona przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli informacja o wynikach kontroli pt. “Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Informację skierowano do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Opracowanie - jak informuje NIK - jest...

Komisja Infrastruktury w sprawie Kodeksu karnego i ekranów akustycznych
Legislacja

Komisja Infrastruktury w sprawie Kodeksu karnego i ekranów akustycznych

9 października 2014

Obradowała Komisja Infrastruktury, posiedzenie oznaczone numerem 278. Realizując porządek obrad posłowie rozpatrzyli projekt opinii dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586)....

NIK rozpoczął kontrolę szkolenia kierowców
Legislacja

NIK rozpoczął kontrolę szkolenia kierowców

6 października 2014

KOMUNIKAT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI: NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli zamieszczona została ankieta dla osób, które w ostatnich pięciu latach przechodziły szkolenie i zdawały egzaminy na prawo...

NIK: ankieta dla kursantów. To będzie ogólnopolski ranking
Legislacja

NIK: ankieta dla kursantów. To będzie ogólnopolski ranking

6 października 2014

(504-81-82) Najwyższa Izba Kontroli - jak to podano w komunikacie - przystąpiła do badania, czy egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane są w wojewódzkich ośrodkach egzaminowania rzetelnie i z poszanowaniem prawa. Cel ankiety to pogłębienie wiedzy o tym, czy przestrzegane...

Hałas komunikacyjny w dużych miastach
Przegląd prasy

Hałas komunikacyjny w dużych miastach

26 sierpnia 2014

Od 2012 roku w Polsce obowiązują nowe normy dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego. Dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają 70 dB. Z dnia na dzień, po wprowadzeniu nowych przepisów, spadła drastycznie liczba...

Skontrolowano organizację ruchu na drogach
Przegląd prasy

Skontrolowano organizację ruchu na drogach

7 lipca 2014

Na Konwencie Wojewodów Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wyniki kontroli dotyczącej organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W kontroli tej wzięły udział, na zlecenie NIK, służby inspekcyjne z Urzędów Wojewódzkich. Wojewodowie z całego kraju...

NIK: Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?
Przegląd prasy

NIK: Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?

1 lipca 2014

(497-20 fot. nik gov.pl) W czasie boomu drogowego przed Euro 2012 w Polsce obowiązywały bardziej rygorystyczne normy hałasu niż w niektórych państwach UE np. Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Sprzyjało to wybudowaniu dużej liczby ekranów akustycznych przy drogach....

NIK o drogach lokalnych
Przegląd prasy

NIK o drogach lokalnych

8 kwietnia 2014

(491-44 nik) Dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaczęło w Polsce przybywać nowych połączeń dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, remontowane są zaniedbane jezdnie, zwiększa się...

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowego
Przegląd prasy

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowego

3 kwietnia 2014

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie...

O „niedouczonej drogówce” - „Rzeczpospolita”
Przegląd prasy 1

O „niedouczonej drogówce” - „Rzeczpospolita”

3 kwietnia 2014

(489-54) Raporty policji z wypadków są pełne błędów. Takie pomyłki wykluczają wypłatę odszkodowania - informuje Czytelników dziennik “Rzeczpospolita”. Swoją opinię uzasadnia następująco: “W razie wypadku czy kolizji na miejsce zdarzenia są wzywani...

Rzecznik KG Policji: Drogówka coraz lepsza
Przegląd prasy 1

Rzecznik KG Policji: Drogówka coraz lepsza

3 kwietnia 2014

Insp. dr Mariusz Sokołowski Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji W “Rzeczpospolitej” z 3 kwietnia br. opublikowano artykuł G. Zawadki pt. “Niedouczona drogówka”. Bazując tylko na niektórych, wybranych danych z raportu NIK,...

NIK o fotoradarach GITD - raport
Legislacja

NIK o fotoradarach GITD - raport

27 marca 2014

Fotoradary zarządzane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) objęte kontrolą NIK zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami. GITD wybierał lokalizacje dla fotoradarów w porozumieniu z Policją i Główną Dyrekcją Dróg...

Komunikat NIK - „Bezpieczne drogi”
Przegląd prasy 1

Komunikat NIK - „Bezpieczne drogi”

8 listopada 2013

Przeprowadzona w 2011 r. nowelizacja prawa o ruchu drogowym przyniosła rowerzystom szereg ułatwień. Sympatycy dwóch kółek mogą np. wyprzedzać po prawej stronie auta stojące w korku. Nic dziwnego, że coraz więcej osób w miastach przemierza ulice właśnie rowerem. Czy...

Nieściągalne 30% należności za mandaty i kary administracyjne
Legislacja 2

Nieściągalne 30% należności za mandaty i kary administracyjne

30 lipca 2013

Najwyższa Izba Kontroli opracowała i opublikowała informację o wynikach kontroli windykacji dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych. Jak się dowiadujemy w Polsce nie udaje się wyegzekwować aż trzydziestu procent należności za mandaty i kary administracyjne. Co roku...

NIK o ściąganiu mandatów
Legislacja 1

NIK o ściąganiu mandatów

20 czerwca 2013

KOMUNIKAT NIK: W Polsce nie udaje się wyegzekwować aż trzydziestu procent należności za mandaty i kary administracyjne. Co roku Skarb Państwa traci z powodu ich przedawnień ponad sto milionów złotych. Kluczowym problemem jest dotarcie do dochodów i majątku osób zalegających z...

Rusza audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach
Przegląd prasy

Rusza audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach

17 kwietnia 2013

Najwyższa Izba Kontroli zleciła służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych - poinformowała NIK. Ustawa o NIK (art.12 pkt 3) umożliwia jej zlecanie kontroli organom działającym w ramach administracji...

NIK zleca służbom kontrolnym w województwach audyt na drogach
Legislacja

NIK zleca służbom kontrolnym w województwach audyt na drogach

15 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 461-11) Najwyższa Izba Kontroli zleciła właśnie służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ustawa o NIK (art.12 pkt 3) umożliwia NIK zlecanie kontroli organom...

NIK rozpoczyna audyt instytucji działających na rzecz brd
Przegląd prasy

NIK rozpoczyna audyt instytucji działających na rzecz brd

26 marca 2013

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna audyt działań Policji oraz innych instytucji administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kontrolę poprzedził panel ekspertów z udziałem wiceprezesa NIK Mariana Cichosza, Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego oraz...