0562/08/2017 20 lipca 2017 28 lipca 2017
0562/08/2017

W sprawach ODTJ bez zainteresowanych?; Na drogach było bezpieczniej. Jednak…; Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców; Małe tablice rejestracyjne trafiły do rozporządzeń; Święto Policji; Telefon podczas jazdy = 6. Miesięcy bez prawa jazdy; aktualizacja ePD wg stanu na 23. lipca 2017 r.; Wyjeżdżasz na wakacje? Sprawdź, czy w bagażniku masz koło zapasowe!; Szkolenie to najważniejszy element poprawy brd - mówi instruktor techniki jazdy Mateusz Grzebinoga; 25. Lipca - ostatni Dzień Bezpiecznego Kierowcy?; Prezydent podpisał; Obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany - odpowiada Jerzy Szmit; Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej? W sprawie tzw. podatku od starych aut; Paweł Żuraw. Niestety, nie dojrzeliśmy, aby myśleć w kategoriach jakościowych!; Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego; Foteliki bezpieczeństwa po zmianach wreszcie w taryfikatorze;

News tygodnia

Obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany - odpowiada Jerzy Szmit
26 lipca 2017 | 0

Obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany - odpowiada Jerzy Szmit
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (fot. J. Michasiewicz)

Jak informowaliśmy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS sprawę wprowadzenia powszechnej i ujednoliconej możliwości wynajmu placu manewrowego i pojazdu egzaminacyjnego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przez ośrodki szkolenia kierowców oraz przez instruktorów nauki jazdy, w celu odbycia jazdy próbnej w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy podniósł poseł Krzysztof Sitarski w Interpelacji nr 13786). I jest już stanowisko resortu. Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają status wojewódzkich osób prawnych i mogą prowadzić działalność gospodarczą. Obowiązujące przepisy nie zabraniają wynajmowania placów manewrowych, ani pojazdów egzaminacyjnych dla potrzeb ośrodków szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wiele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego praktykuje taki wynajem i pozwala przez to kandydatom na kierowców na zapoznanie się z placem manewrowym WORD jak i z pojazdami egzaminacyjnymi. Warunkami jakie powinny być spełnione są nieprowadzenie zajęć szkoleniowych przez egzaminatorów pracujących w danym WORD ani przez pracowników tego WORD oraz prowadzenie tych zajęć poza godzinami, w których odbywają się egzaminy państwowe. I konkluzja ministra: - Mając na względzie powyższe, uprzejmie informuję, że obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany w tym zakresie. (jm)

Komentuj
W sprawach ODTJ bez zainteresowanych?
20 lipca 2017 | 0

W sprawach ODTJ bez zainteresowanych?
Artur Zasada, poseł na Sejm RP (fot. www.arturzasada.pl)

Kontynuując tematykę potencjalnych zmian w ustawie o kierujących pojazdami, dzisiaj kolejne zagadnienie, które powinno być przedmiotem zmian w nowej ustawie. Artur Zasada przesłał do ministra infrastruktury interpelację (nr 14169) dotyczącą obaw co do dalszego funkcjonowania ośrodków doskonalenia techniki jazdy.

O doskonaleniu techniki jazdy bez zainteresowanych. Poseł przywołuje nieznany jeszcze projekt ustawy przygotowywany w Departamencie Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przy współpracy z ekspertami powołanymi do składu Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy powołanego jesienią 2016 r. przez ministra transportu. W wystąpieniu czytamy: - Z informacji, które otrzymałem ze środowiska ośrodków doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) wynika, że Zespół zajął się dodatkowo sprawami dotyczącymi wprost ich działalności, zadań i szkoleń dla osób posiadających uprawnienia, a przewidzianych w ustawie o kierujących pojazdami zawartymi w rozdziale 14 ”okres próbny”, a wręcz zakwestionował sens obowiązkowych szkoleń w ośrodkach jako elementu istotnego w obszarze działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co można było usłyszeć z ust niektórych członków Zespołu na licznych spotkaniach i przeczytać w enuncjacjach medialnych. I dalej: - W pracach Zespołu nie uczestniczą przedstawiciele ośrodków, co powoduje zaniepokojenie i niepotrzebny wzrost niepewności, co do przyszłości branży szkoleń kierowców i techniki jazdy.

ODTJ i okres próbny. A. Zasada dokonuje analitycznego oglądu wejścia w życie przepisów dotyczących ODTJ:

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011.30.151). Pierwotne wejście w życie okresu próbnego to 1 stycznia 2013 r.; ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U.2013.82). Okres próbny przesunięty do 4 stycznia 2016 r.; ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.2183). Okres próbny przesunięty do 1 stycznia 2017 r.; ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2001). Okres próbny przesunięty do 4 czerwca 2018 r.

Właściciele ODTJ ponieśli niemałe wydatki na budowę, modernizację i utrzymanie obiektów w ramach przygotowania do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, które zostały odsunięte w czasie w sumie już o pięć i pół roku. Wielu przedsiębiorców i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wobec takiej nieprzewidywalności wstrzymało decyzję o inwestycjach w infrastrukturę szkolenia kierowców. Wybudowanie ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego wymaga posiadania kilkuhektarowej działki inwestycyjnej oraz wydatkowania nie mniej niż 6-8 mln. zł. a sam proces inwestycyjny może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Dorobek Niemiec, gdzie tylko ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) ma 57 doskonale utrzymanych centrów bezpiecznej jazdy wskazuje, że wznoszenie i utrzymanie kolejnych ośrodków jest realne, jeśli stabilność przepisów mierzy się w dziesiątkach lat. Pretekstem dotychczasowych przesunięć wejścia w życie okresu próbnego był brak gotowości CEPiK 2.0. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że tym razem wdrożenie systemu informatycznego zakończy się sukcesem w przewidywanym terminie.

Propozycja rozwiązania problemu. Biorąc pod uwagę, że proces inwestycyjny związany z budową ośrodka doskonalenia techniki jazdy może trwać nawet kilkanaście miesięcy, przedstawiciele ODTJ-tów widzą potrzebę pilnego rozwiązania wątpliwości – konkluduje poseł - dotyczących ich przyszłości. Postulują powołanie zespołu analogicznego do wymienionego na wstępie interpelacji, który zająłby się przedmiotowymi problemami. Jest to tym, bardziej uzasadnione, że oczekujące na wejście w życie przepisy i już obowiązujące są niedoskonałe, posiadają liczne wady, które już skutkują patologiami w systemie szkolenia kierowców i działalności ODTJ-tów. Warto także w oparciu o kilkuletnie doświadczenia już działających ośrodków przemyśleć koncepcję i poprawić przepisy dotyczące kursów dokształcających i praktycznych szkoleń kierowców.

Pytanie posła. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza przeprowadzić konsultacje ze środowiskiem ośrodków doskonalenia techniki jazdy i jaką przewiduje ich formę? - pyta poseł Artur Zasada. To nadzwyczaj ważne i uzasadnione pytanie. Jak już informowaliśmy Instruktorzy techniki jazdy wysłali do Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa swoje postulaty i kierują je dalej - o czym będziemy pisali. Piotr Leńczowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy - w rozmowie z przedstawicielem redakcji - powiedział: - Zgłosiliśmy postulat usunięcia zapisu, który umożliwia prowadzenie szkolenia na terenie ODTJ-tu przez osoby bez uprawnień instruktora techniki jazdy oraz instruktora koniecznie posiadającego 3 letni okres stażu w zawodzie. Uważamy, że osoba która złożyła pozytywny egzamin państwowy z zakresu techniki jazdy jest kompetentna i nie musi nabywać stażu, tym bardziej, że staż taki nierzadko jest fikcją. Wyszkolenie zaledwie jednej osoby w roku na umowie zlecenia dokumentuje obecnie roczny staż. Przecież to nie potwierdza żadnego doświadczenia w kierowaniu pojazdem, tym bardziej w umiejętnościach przekazywania wiedzy. Przepisy, które obecnie to regulują powstały „z głodu”, czyli z braków kadrowych. Brakuje osób z uprawnieniami, ale z drugiej strony bezwarunkowe rozdawnictwo kompetencji nie podniesie jakości tych szkoleń, ani wynagrodzeń w tym sektorze. Pytany o sens istnienia ODTJ Leńczowski potwierdził: - Oczywiście. Bezwzględnie należy brnąć w to dalej. Szkolenia w warunkach specjalnych maja nieocenioną wartość poznawczą. To lepsze niż lekcja fizyki w szkole, bo informację zwrotną o błędzie otrzymuje kierowca w ułamku sekundy. (…) Każe 100 zł zainwestowane w takie szkolenie może się zwrócić na drodze 100 razy szybciej niż myślimy. To sprawdzone i potwierdzone w krajach skandynawskich. Dlaczego by nie zrobić „Skandynawii” w Polsce? Stać Nas na to. Wystarczy tylko to mądrze regulować oraz dać możliwość rozwoju przedsiębiorcom bez monopolizowania rynku. (jm)

Komentuj

Ekspert wyjaśnia

Wyjeżdżasz na wakacje? Sprawdź, czy w bagażniku masz koło zapasowe!
25 lipca 2017 | 1

Wyjeżdżasz na wakacje? Sprawdź, czy w bagażniku masz koło zapasowe!
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wakacyjne miesiące to czas urlopów i wyjazdów w długie trasy. Podczas takich podróży kierowca powinien być przygotowany na różne scenariusze, łącznie z uszkodzeniem opony. Tym bardziej, że statystycznie w około 30% pojazdów jeżdżących na letnich oponach przynajmniej jedna z nich wykazuje oznaki zniszczenia*. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault przygotowali praktyczny poradnik o wymianie koła dla posiadaczy aut wyposażonych w koło zapasowe.

Uszkodzona opona to duży problem, zwłaszcza w przypadku dalekiej podróży, np. za granicę. W związku z tym jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić stan ogumienia, by móc zapobiec przykrej niespodziance. Okazuje się, że blisko co trzeci kierowca nie dba o letnie opony w wystarczającym stopniu.

Nawet kontrola stanu opon przed wyjazdem nie da nam jednak gwarancji, że koło zapasowe nigdy się nie przyda. Konieczność zmiany koła może wynikać z wielu czynników. Na drodze może znajdować się szkło czy gwóźdź, czasem opona ulega zniszczeniu z powodu niewłaściwego ciśnienia w jej wnętrzu. Dlatego warto wozić ze sobą koło zapasowe oraz narzędzia potrzebne do jego wymiany, mimo że zgodnie z polskim prawem nie ma takiego obowiązku – radzi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Podczas wymiany koła podstawową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym użytkownikom ruchu. Dlatego należy zjechać na pobocze lub w inne bezpieczne miejsce oraz ustawić za samochodem trójkąt ostrzegawczy. Przedmioty potrzebne do wymiany koła to klucz do śrub, podnośnik, latarka, rękawice robocze oraz kawałek tektury, który zapobiega pobrudzeniu ubrania. Przydatny może okazać się także specjalny środek penetrujący, który ułatwi odkręcanie śrub.

Wymiana koła – krok po kroku

1. Przed rozpoczęciem wymiany koła, należy umieścić samochód na twardej i płaskiej powierzchni, a następnie wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny i wrzucić pierwszy bieg.

2. Kolejne kroki to zdjęcie kołpaków i częściowe odkręcenie śrub mocujących koło. Najłatwiej zrobić to przy użyciu klucza na długiej rączce, tzw. krzyżaka.

3. Potem powinno się umieścić lewarek w odpowiednim punkcie zaczepienia. W przypadku użycia podnośnika w kształcie pionowej śruby obracanej dźwignią lub korbką należy pamiętać, że jego wspornik musi wejść do wzmocnienia w karoserii (przyspawane jest ono zwykle na brzegu progu, pośrodku podwozia lub przy każdym z kół). Lewarek typu „romb” wystarczy zaś podstawić pod samochód w miejscu, gdzie spód auta został wzmocniony dodatkową blachą (zazwyczaj pośrodku progu między kołami albo na jego końcach, przy kołach).

4. Gdy lewarek stabilnie tkwi już w odpowiednim punkcie zaczepienia, trzeba unieść samochód na wysokość kilku centymetrów, odkręcić całkowicie śruby i zdjąć koło.

5. Prawidłowe założenie nowego koła ułatwiają bolce wystające z tarczy hamulcowej lub bębna. Muszą one trafić w otwory w obręczy koła. Jeżeli bolec jest jeden, to koło należy ustawić tak, by wentyl był naprzeciwko niego.

6. Następnie należy wkręcić śruby mocujące na tyle, by koło trzymało się tarczy lub bębna, po czym opuścić samochód i dopiero wtedy, po przekątnej, mocno je dokręcić.

7. Ostatnią niezbędną czynnością jest sprawdzenie ciśnienia w oponie i w razie potrzeby napompowanie jej.

Nie zawsze koło zapasowe. W nowych modelach samochodów często zamiast koła zapasowego znajduje się dużo cieńsze koło awaryjne. Ma ono umożliwić jedynie dojazd do punktu, w którym opona zostanie naprawiona. Maksymalna prędkość, z jaką wolno jechać po założeniu koła awaryjnego, to najczęściej 80 km/h. W wielu autach w ogóle nie umieszcza się żadnego dodatkowego koła, a jedynie zestaw naprawczy, który pozwala uszczelnić oponę po niewielkim uszkodzeniu i dojechać do warsztatu. (SBJR)

* Badanie TNO i TML dla Komisji Europejskiej, 2016

Komentuj
Gdy zwolnisz, zobaczysz więcej
19 lipca 2017 | 0

Gdy zwolnisz, zobaczysz więcej
(fot. RENAULT)

Nadmierna prędkość grozi nie tylko otrzymaniem mandatu. Warto wiedzieć, że zbyt szybka jazda daje kierowcy mniej czasu na reakcję, a także ogranicza jego pole widzenia. Statystycznie z powodu nadmiernej prędkości każdego dnia na polskich drogach giną przynajmniej 2 osoby*.

Jazda z nadmierną prędkością wiąże się z dłuższą drogą hamowania oraz tym, że kierowca ma mniej czasu na reakcję. Trzeba także mieć świadomość, że im szybciej porusza się samochód, tym bardziej ograniczone jest pole widzenia osoby prowadzącej pojazd. Dla kierowcy jadącego z prędkością 40 km/h rozpiętość pola widzenia wynosi ok. 100°, co pozwala dostrzec przeszkody i zagrożenia pojawiające się na drodze. Jeśli licznik wskazuje 130 km/h, zwęża się ono do zaledwie 30°. Oznacza to, że kierowca nie jest w stanie zauważyć wielu potencjalnych niebezpieczeństw**.

Rocznie w wypadkach drogowych w Polsce ginie ponad 3 tysiące osób, z czego 28% to ofiary niedostosowania prędkości pojazdu do panujących warunków*. Prędkość znacząco wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu. W razie kolizji szybko jadący pojazd uderza w inny samochód ze znacznie większą siłą, co sprawia, że osoby poszkodowane mogą odnieść poważniejsze obrażenia - mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Ważne jest nie tylko stosowanie się do ograniczeń prędkości. Oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego powinniśmy uzależnić prędkość jazdy od panujących warunków atmosferycznych czy naszego samopoczucia. Nawet niewielkie opady deszczu powodują znaczne wydłużenie drogi hamowania pojazdu, przez co mamy mniej czasu na działanie w przypadku pojawienia się nagłego zagrożenia. Kiedy czujemy się zmęczeni, np. wracając do domu po pracy, także lepiej zdjąć nogę z gazu, bo obniżenie koncentracji wpływa na czas, w jakim reagujemy - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

* policja.pl

** Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), 2006.

*  *  *

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault to pierwsza markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault na świecie. Szkoła działa na terenie lotniska Warszawa-Bemowo. W ofercie szkoły znajdują się kursy dla klientów indywidualnych i flotowych, program dla kierowców samochodów dostawczych, jazda defensywna, czyli szkolenie z techniki bezpiecznej jazdy w realnym ruchu drogowym, kompletne audyty flot samochodowych, kurs ekojazdy, wykłady z psychologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkoła dysponuje 50 000 m² powierzchni do ćwiczeń, w tym płytą poślizgową o długości 120 m oraz kręgiem poślizgowym o średnicy 60 m, a także płytami betonowymi do jazdy na trolejach i torem do jazdy terenowej. Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault jest członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Polskiego Stowarzyszenia Motorowego. 

Komentuj

Legislacja

Foteliki po zmianach wreszcie w taryfikatorze
29 lipca 2017 | 0

Foteliki po zmianach wreszcie w taryfikatorze
(fot. Piotr Wagner)

W Dzienniku Ustaw z datą 27 lipca 2017 r. opublikowano rozporządzenie z 18 lipca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2017.1436). Skomentujmy, iż ostatnia zmiana taryfikatora (2003.208.2023) dokonana była w 2015 r. Na zmiany systemu karania piratów drogowych czekamy od wielu miesięcy. Czekamy na wprowadzenie skutecznych kar. Z wiarygodnych źródeł wiemy, że projekty (bo już kolejne) trafiają na właściwe biurka, niestety pozostają tam. Zmiana rozporządzenia, którą opublikowano w dniu wczorajszym, jest jedynie uzupełniająca o już istniejące przepisy, obowiązujące właśnie od 2015 r. Jednak jakże ważne - przepisy dotyczące przewozu naszych pociech.

Zmiany zostają wprowadzone do rozporządzenia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w załączniku w tabeli B w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów” - w części A „Zasady ogólne i przepisy porządkowe”. Dotychczasowe lapidarne określenia naruszenia w brzmieniu: „lp. 22. Przewożenie dziecka w pojeździe: poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci”. Zastąpiono obszernym: „lp. 22. Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci”.

Doprecyzowano także treść naruszenia dotyczącego przewożenia dziecka na przednim siedzeniu. I brzmi on obecnie: „lp. 23. Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka”.

Kwota grzywny pozostaje bez zmian tj. w wysokości 150 pln.

Ponadto przywołana tabelę uzupełniono poprzez dodanie nowych punktów dotyczących:

- przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie podtrzymujące dla dzieci (lp. 23a);

- przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu (lp. 23b);

- przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane (lp. 23c).

Tutaj przewidziana przez ustawodawcę grzywna także wynosi 150 pln.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. obowiązuje z dniem 11 sierpnia 2017 r. (jm)

Komentuj
Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego
28 lipca 2017 | 0

Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Projekt przygotowało Ministerstwa: Rozwoju oraz Finansów też Główny Urząd Miar.

Problem do rozwiązania. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885), wprowadziło zmiany dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zwanych dalej „przyrządami”. Podstawowa zmiana związana jest z odstąpieniem w przedmiotowym rozporządzeniu od ograniczenia rodzajów tych przyrządów wyłącznie do przyrządów radarowych, laserowych i prędkościomierzy kontrolnych, co ma umożliwić producentom stosowania nowych rozwiązań technicznych w przyrządach. Zmiana ta wymusza zmianę nazwy przyrządu z „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym” na „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego”. Stosowanie dotychczasowych przepisów wskazuje na konieczność wprowadzenia nowych instrumentów zwiększających wartość dowodową wyników pomiaru w postępowaniach sądowych, w tym wymaganie dotyczące rejestracji pomiaru prędkości pojazdów.

Rekomendowane rozwiązanie. Jest nim zmiana przepisów - rozporządzenia Ministra Gospodarki . z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281). Proponuje się dostosowanie nowelizowanego rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Proponuje się również wprowadzenie nowych wymagań w zakresie obowiązku rejestracji wyników pomiarów i wyposażenia przyrządów w zegar czasu rzeczywistego; dostosowanie parametrów narażeni do właściwych norm technicznych; wprowadzenie określenia „błąd wskazania przyrządu” zamiast „błąd pomiaru”, który budził wątpliwości przy stosowaniu przepisów;. Doprecyzowanie przepisów w celu zapewnienia właściwego ich stosowania. Oczekiwanym efektem jest zwiększenie wartości dowodowej wyników pomiaru w postępowaniach sądowych i uniknięcie sporów pomiędzy kierowcami a organami kontrolnymi w zakresie rzetelności dokonywanych pomiarów. Efektem zmian prawa będzie również zapewnienie spójności prawa w zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów.

Podmioty, na które oddziałuje projekt. To oczywiście Policja i GITD. Zwiększona zostanie wartość dowodowa wyników pomiaru w postępowaniach sądowych i uniknięcie sporów pomiędzy kierowcami a organami kontrolnymi w zakresie rzetelności dokonywanych pomiarów.

Najbliższe działania. Projekt ustawy zostanie skonsultowany z użytkownikami przyrządów, opublikowany na stronie BIP RCL oraz na platformie www.konstultacje.gov.pl Urządzenia do kontroli prędkości będą musiały spełniać nowe wyśrubowane standardy. Kłopot w tym, że te wymagania nie obejmą tego sprzętu, który już jest na wyposażeniu drogówki. Do uzgodnień trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym. Kierowcy od lat narzekają na funkcjonowanie takich urządzeń, jak rapid czy iskra. Krytykuje się je za niedokładność pomiaru, brak możliwości identyfikacji mierzonego pojazdu czy podatność na zakłócenia. Według projektu atesty i dopuszczenia Głównego Urzędu Miar będą mogły dostać tylko te radary, które umożliwiają rejestrację pomiarów i zostaną wyposażone w zegar czasu rzeczywistego. Sprzęt będzie też musiał wyraźnie wskazywać pojazd, którego prędkość zmierzył.

Po wejściu w życie rozporządzenia do obrotu lub użytkowania będą mogły być wprowadzane wyłącznie przyrządy spełniające nowe wymagania. Te już użytkowane będą mogły być nadal stosowane pod warunkiem posiadania ważnej legalizacji – informuje Główny Urząd Miar. (jm)

Komentuj
Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?
27 lipca 2017 | 0

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?
Onet.pl - „Uberowi będzie trudniej - jest już projekt zmian ustawy o transporcie”

Jak podaje - za komunikatem PAP - portal ONET.pl resort infrastruktury przygotował projekt zmian, jakie powinny się znaleźć w ustawie o transporcie drogowym. Mają one m.in. uregulować kwestie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług przewozu drogowego osób - poinformowało w przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Niestety projekt nie jest jeszcze dostępny i nie możemy przywołać szczegółowych przepisów. Rynek przewozu osób głośno domagał się uporządkowania. Jako klienci firm świadczących usługi przewozu osób jesteśmy zainteresowani ujednoliceniem warunków dla podmiotów pośredniczących przy przewozach pasażerów. Ma być wprowadzony obowiązek posiadania licencji dla podmiotów wykonujących pośrednictwo; wymóg niekaralności, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadania ważnego okresowego badania technicznego pojazdu, zmienione mają być przepisy dotyczące kontroli przestrzegania czasu pracy kierowców taksówek oraz niektóre wymogi w celu uzyskania przez przedsiębiorcę licencji na samochód osobowy i pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz posiadania przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem certyfikatu kompetencji zawodowych. Generalnie mają to być działania ułatwiające dostęp do tego rodzaju działalności przewozowej. Ku naszemu zdziwieniu PAP informuje, iż zniesione maja być obowiązkowe szkolenia zakończone egzaminem z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego na rzecz samych egzaminów - ten przepis ma ułatwić dostęp do zawodu taksówkarza. Czy przy takich ułatwieniach dostępu do zawodu będzie bezpieczniej dla nas pasażerów? Znamy ustawę w której dokonano zapisu ułatwienia dostępu do jednego z zawodów i po dwóch latach ponownie proponuje się wprowadzenie zniesionego ograniczenia. Pytamy - czy rzeczywiście musimy uławiać dostęp do kolejnego zawodu, gdzie występuje odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób - pasażerów i wszystkich uczestników ruchu drogowego? (jm)

Komentuj
W sprawie tzw. podatku od starych aut
27 lipca 2017 | 0

W sprawie tzw. podatku od starych aut
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Kancelarii Sejmu RP trafiła interpelacja nr 13178 adresowana do ministra finansów w sprawie tzw. podatku od starych aut.

Czy nas jest stać? Poseł Witold Zembaczyński przywołał złożony niecały rok wcześniej projekt nowego podatku, który miał regulować przede wszystkim pobieranie opłat od właścicieli starszych pojazdów, niespełniających ustalonych norm. Najważniejszym byłby tutaj wiek auta, następnie pojemność silnika oraz normy spalania. Dotychczas: wartość samochodu, pojemność silnika oraz rok produkcji. Mieliśmy kupować więcej nowych aut. Czy nas jest na nie stać? Niestety nadal polskimi drogami jeździ 60% pojazdów w wieku przekraczającym 10 lat. Jak pisze poseł o nowym projekcie podatku: - Sam pomysł w swoim założeniu jest jak najbardziej słuszny. Jednakże jego realizacja bez pakietu zachęt będzie miała znikome powodzenie. Eksperci przewidują, że import aut wcale nie zmaleje, a raczej przestawi się na młodsze oraz mniejsze samochody. Dlatego, jeżeli dla ministerstwa kwestie społecznie oraz ekologiczne są najważniejsze, dlaczego ministerstwo nie wprowadzi pakietu ulg podatkowych lub obniży akcyzy w celu zachęty kupna nowych pojazdów, jak ma to miejsce w Niemczech? W 2009 r. rząd niemiecki ustanowił jednorazową premię za oddanie starego auta w zamian za kupno nowego. Dobrym kierunkiem mogłyby być ulgi na samochody elektryczne oraz hybrydowe, co z pożytkiem dla środowiska naturalnego znacznie poprawiłoby kondycje finansowe Polaków. W 2016 roku każdy niemiecki obywatel, kupując samochód z napędem elektrycznym, otrzymał dopłatę rzędu 4 tys. euro, czyli około 17 tys. złotych. Wybór napędu hybrydowego dofinansowany był na poziomie 13 tys. złotych. W moim odczuciu kierunek obrany przez Naszych zachodnich sąsiadów jest słuszny. Nałożenie nowych obciążeń finansowych, bez jasno określonego celu, a także pakietu korzyści, spotka się ze społecznym oporem oraz wszelkimi próbami uniknięcia opłat.

Poseł pyta: na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne dot. „podatku od starych aut”? i dalej - czy ministerstwo rozważa propagowanie tzw. leasingu konsumenckiego? Jak ministerstwo ureguluje kwestie podatków od tzw. klasycznych samochodów pasjonatów motoryzacyjnych? Czy poniosą również koszta nowego podatku, obok kosztów renowacji oraz utrzymania swoich zabytkowych modeli aut? Czy poza podatkiem ministerstwo ma inne pomysły na zachęcenie Polaków do rezygnacji ze starych aut na rzecz nowych? Jeżeli tak, to jakie? Czy ministerstwo może ustosunkować się do opinii, że podatek jest wynikiem „cichego porozumienia” z producentami samochodów, kredytodawcami oraz ubezpieczalniami w celu poprawy sprzedaży? Co z podatkiem akcyzowym? Czy również trwają prace nad jego modyfikacją? Czy może też podatek zostanie zapłacony dwa razy?

Ministerstwo Finansów informuje. W imieniu resortu odpowiedzi udzielił Wiesław Janczyk, sekretarz stanu. - Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż resort finansów obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie zmiany sposobu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Inicjatorem zmian w powyższym zakresie jest Senat RP, w którym w marcu zeszłego roku senacka Komisja Infrastruktury wystąpiła z inicjatywą zmiany dotychczasowego systemu opodatkowania samochodów podatkiem akcyzowym. Opracowany projekt zakładał obniżenie stawki akcyzy na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm³ z obowiązującej 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej stawki akcyzy w wysokości 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Szacunki skutków budżetowych zaproponowanego obniżenia stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe wykazały, że wprowadzenie tej zmiany wiązałoby się ze znacznym uszczupleniem wpływów budżetowych w związku z czym senacka propozycja nie uzyskała wówczas poparcia Ministerstwa Finansów. W toku procedowania projektu - w dniu 29 listopada 2016 r. połączone komisje senackie przyjęły zmodyfikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą pojazdów samochodowych. I stan obecny: - Ponadto informuję, iż przygotowany przez senackie komisje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, został w dniu 14 grudnia 2016 r. przekazany Marszałkowi Sejmu przez Marszałka Senatu w celu dalszego procedowania. Na chwilę obecną pierwsze czytanie przedmiotowego projektu w Sejmie (druk sejmowy nr 1234) jeszcze się nie odbyło.

Co zawiera projekt? W senackim projekcie ustawy zakłada się, iż nowy system opodatkowania akcyzą obejmie pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem pojazdów samochodowych napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi oraz będzie uzależniony od pojemności silnika pojazdu oraz normy poziomu emisji spalin (tzw. „norma EURO”). W przedmiotowym projekcie przewidziano również uwzględnienie współczynnika deprecjacji, czyli utraty wartości pojazdu, oraz dodatkowego współczynnika deprecjacji ustalonego w zależności od stopnia ponadnormatywnej utraty wartości samochodu, który ma dodatkowo wpłynąć na obniżenie należnej akcyzy od danego pojazdu. Ponadto w senackim projekcie przewiduje się obniżenie akcyzy o 20% w przypadku samochodów wyposażonych w hybrydowy układ napędowy oraz zwolnienie od podatku akcyzowego dla samochodów zabytkowych (w aktualnym stanie prawnym akcyza nie dotyczy również tego rodzaju pojazdów), autobusów mieszczących się w kategorii do 3,5 t (ponieważ autobusy są objęte podatkiem od środków transportowych) oraz motocykli (dziś nieobjętych akcyzą).

Też nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senacki projekt zakłada nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i zmianę w odpowiednim zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym, natomiast treść projektu nie przewiduje nowelizacji innych ustaw i w konsekwencji jego zapisy nie mają wpływu na instytucję tzw. leasingu konsumenckiego, o którym wspomniał Pan Poseł we wniesionej interpelacji W związku z tym, iż resort finansów nie jest autorem przygotowanego projektu ustawy nowelizującego ustawę o podatku akcyzowym w zakresie sposobu opodatkowania akcyzą samochodów, nie jest właściwy do wypowiedzenia się odnośnie stwierdzenia, że zmiany zaproponowane w projekcie „są wynikiem cichego porozumienia z producentami samochodów, kredytodawcami oraz ubezpieczalniami w celu poprawy sprzedaży”. W uzasadnieniu do projektu zawarto natomiast informację, że celem zaproponowanych zmian jest wyeliminowanie zjawiska zaniżania deklarowanej wartości pojazdu jako podstawy opodatkowania, czy też unikania opodatkowania samochodów osobowych poprzez ich rejestrowanie jako ciężarowe lub rejestrowanie luksusowych aut w innych krajach, w których opodatkowanie pojazdów jest korzystniejsze, np. w Czechach.

Podsumowując jeszcze raz przywołajmy następującą informację: - Na chwilę obecną pierwsze czytanie przedmiotowego projektu w Sejmie (druk sejmowy nr 1234) jeszcze się nie odbyło. Dodajmy - czeka od 27 stycznia br. (jm)

Komentuj
Prezydent podpisał
26 lipca 2017 | 0

Prezydent podpisał
(fot. Jolanta Michasiewicz)

We wtorek (25.7.2017) prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Poniżej publikujemy komunikat Kancelarii Prezydenta RP:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Celem przedłożonej ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia jest wprowadzenie możliwości uiszczania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Istotę wprowadzonej zmiany stanowi nowelizacja art. 98 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, polegająca na dodaniu trzech nowych jednostek redakcyjnych oznaczonych jako § 3a-3c. Przyjęta w ustawie nowa forma zapłaty mandatu karnego funkcjonować ma obok dotychczasowych form jego uiszczania, czyli:

bezpośrednio funkcjonariuszowi w formie gotówkowej w walucie polskiej, co dotyczy jedynie osób czasowo przebywających na terytorium Polski albo osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu; przelewem na wskazany rachunek bankowy, w przypadku mandatu kredytowanego nakładanego na osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Płatności kartą mogą być przydatne szczególnie w przypadku cudzoziemców nie dysponujących gotówką w walucie polskiej. Możliwość uiszczenia grzywny w sposób bezgotówkowy uprości proces egzekwowania kwot grzywien dochodzonych od tych osób. W przekonaniu projektodawcy, uiszczanie grzywien w formie bezgotówkowej przyczyni się także do wyższej ściągalności mandatów, które do tej pory miały formę mandatów kredytowanych.

Będzie to rozwiązanie dobrowolne, z którego ukarany będzie mógł skorzystać w przypadku, gdy funkcjonariusz nakładający karę będzie dysponował urządzeniem do autoryzacji rozliczeń bezgotówkowych. Koszty związane z autoryzacją transakcji oraz przekazem środków na właściwy rachunek bankowy będzie ponosił ukarany, natomiast funkcjonariusz nakładający grzywnę będzie miał obowiązek poinformować ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej, o ile oczywiście będzie ona istniała. Proces zaopatrywania w urządzenia do autoryzacji rozliczeń będzie bowiem następował etapowo.

Zmiany wprowadzone ustawą powodują konieczność dostosowania do ich treści przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 96 § 3 oraz art. 100 § 14 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w związku z czym ustawa zawiera 30-dniowe vacatio legis.

Komentuj
Małe tablice trafiły do rozporządzeń
24 lipca 2017 | 0

Małe tablice trafiły do rozporządzeń
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W opublikowanym z datą 17 lipca br. projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającym rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych przewidziano zmiany dotyczące wielkości tablic rejestracyjnych. - Konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia wynika z uregulowań wprowadzanych w równolegle prowadzonym w ramach prac legislacyjnych projekcie rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (nr 133 wykazu prac legislacyjnych MIB). W przywołanym akcie określono nowy wzór tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych dla pojazdów o zmniejszonych wymiarach miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych (dla pojazdów sprowadzanych np. z rynku amerykańskiego i azjatyckiego) oraz nowe pojemności rejestracyjne dla motocykli i motorowerów. Tablice samochodowe tymczasowe do umieszczenia tablicy rejestracyjnej będą posiadały numery rejestracyjne o takich samych wyróżnikach jak tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe zmniejszone - czytamy w uzasadnieniu. Za granicą stosuje się „blachy” w rozmiarze o wysokości 305 mm i szerokości 155 mm, a w Polsce - 520 mm x 144 mm lub 305 mm x 214 mm. Właściciele pojazdów zaginali tablice rejestracyjne, to działanie powodowało pogorszenie ich czytelności.

Obowiązki producentów tablic zwiększą się jedynie o nowy zakres ewidencji wynikającego z jednoczesnego wejścia w życie ww. rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wprowadzającego właśnie nowy wzór tablic rejestracyjnych. To rozporządzenie ma obowiązywać po upływie 60 dni od jego publikacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie zmniejszonych tablic znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (jm)

Komentuj

Statystyka

Na drogach było bezpieczniej. Jednak...
21 lipca 2017 | 0

Na drogach było bezpieczniej. Jednak...
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało film zwracający uwagę motocyklistom i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego na konieczność stosowania się do przepisów (kliknij)

W pierwszym półroczu 2017 roku odnotowano znaczny spadek wypadków drogowych. Towarzyszy temu również mniejsza liczba rannych i zabitych w wyniku zdarzeń drogowych. Bez wątpienia to zasługa wytężonej pracy polskiej Policji, zwłaszcza policjantów ruchu drogowego. Codziennie do służby na polskich drogach kierowanych jest ponad 4000 policjantów pionu ruchu drogowego. W okresie od stycznia do czerwca br. w Polsce doszło do 14127 wypadków, w których zginęło 1130 osób a 17175 zostało rannych - jest to o 1249 mniej wypadków  w porównaniu do półrocza 2016 roku co daje spadek o blisko 7%, a także mniej rannych o ponad 1000 i zabitych o prawie 200.

Analiza przyczyn powstawania wypadku skłania wciąż do tych samych wniosków. Jedną z głównych przyczyn jest niezmiennie nadmierna prędkość. Warto dodać, że do najtragiczniejszych skutków dochodzi podczas dobrej pogody na prostych odcinkach drogi. Taka aura wywołuje u kierujących mylne przeświadczenie o tym, że mając dobrą nawierzchnię, widoczność i prosty odcinek drogi mogą bagatelizować przepisy ruchu drogowego. Zakładają, że „przecież to tylko znaki - mam dobrą drogę, dobry samochód czy motocykl” - nierzadko zakładają, że to innych spotka wypadek nie ich samych. To również w związku z nadmierną prędkością dochodzi do nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. Czasem kierujący niedostosowując prędkości do warunków ruchu źle oceniają odległości i drogę jaką potrzebują na zahamowanie czy inny tzw. manewr obronny. Pojazdy poruszające z nadmierną prędkością powodować mogą nieodpowiednią detekcję ich prędkości a co za tym idzie tragiczną w skutkach reakcję uczestnika ruchu.

Warto przypomnieć o wybranej grupie kierowców - motocyklistach. Od początku roku brali oni udział już w 964 wypadkach. Podczas tych zdarzeń śmierć poniosło 102 a 855 osób zostało rannych. Najtragiczniejszym był ostatni weekend maja, kiedy zginęło 13 motocyklistów. Dlatego wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję o zaapelowanie do uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało film zwracający uwagę motocyklistom i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego o konieczności stosowania się do przepisów. Mamy nadzieję, że oprócz nakłonienia do większego utożsamienia się z tymi regulacjami pomoże bardziej uaktywnić tak potrzebny zdrowy rozsądek uczestników ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że oprócz konkretnych regulacji takich jak np. prędkość czy choćby pierwszeństwo przejazdu lub przejścia obowiązują niezmiennie zasady ruchu drogowego. Stosujmy się do zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. To właśnie od ich przestrzegania rozpoczyna się dbanie o bezpieczeństwo własne i pozostałych uczestników ruchu.

Wszechobecny pośpiech zawsze, również na drodze, jest złym doradcą. (BRD KGP/AR)

Komentuj

Przegląd prasy

25 lipca - ostatni Dzień Bezpiecznego Kierowcy?
25 lipca 2017 | 0

25 lipca - ostatni Dzień Bezpiecznego Kierowcy?
Samochód autonomiczny (samosterujący), auta są nadal testowane na drogach. Mercedes Benz F 015 Luxury in Motion HD in San Francisco Gameplay

Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie jest w zasięgu ręki. W latach 2035-2045 samochody bez kierowców przyczynią się do uratowania życia 585 tysięcy osób wynika z badania "Passenger Economy". Niedługo Dzień Bezpiecznego Kierowcy może więc stać się świętem pojazdów autonomicznych. Większość aut klasy premium, a nawet klasy średniej już posiada możliwość zamontowania funkcji zapewniających częściową samodzielność pojazdu. Stopniowo zakres autonomii będzie się zwiększać.

Funkcje zapobiegania kolizjom, zaprogramowana odporność na zmęczenie i minimalizacja zakresu błędów to tylko niektóre z korzyści, jakie przynoszą systemy autonomiczne. „Królują tutaj głównie asystent pasa ruchu, system automatycznego zatrzymywania się (przed pojazdem, przeszkodą lub pieszym) oraz aktywne tempomaty czy asystent świateł drogowych. To wszystko ma na celu ograniczenie omylności kierowcy lub auto-reakcję pojazdu, gdy kierowca jest nie wystarczająco uważny lub gdy w wyniku zmęczenia zaśnie na drodze. Funkcje te to jednak jedynie etap przejściowy w dojściu do celu jakim jest całkowite zniwelowanie wypadków na drodze” - komentuje Anna Burakowska z Business Lease.

Do realizacji scenariusza konieczne są zmiany infrastruktury i zmiany legislacyjne (w tym ubezpieczeniowe). Kiedy kierowcy przestaną być potrzebni? Większość producentów deklaruje pełną gotowość w 2025 roku. Chciałoby się zaapelować - drodzy ustawodawcy, nie ma zatem na co czekać, tym bardziej, że to wszystko w imię naszego bezpieczeństwa! (PAP)

Dzień Bezpiecznego Kierowcy – święto obchodzone w Polsce od 2007 roku. Przypada na imieniny patrona kierowców św. Krzysztofa. Duszpasterstwo Kierowców ogłosiło w dniach 23-30 lipca 2017 r. XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. I apeluje: Już po raz dwunasty Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura, Krzysztof Hołowczyc, Fundacja Kierowca Bezpieczny ogłaszają 25. lipca Dniem Bezpiecznego Kierowcy. W Dniu Św. Krzysztofa, patrona kierowców, apelują o ostrożną i rozważną jazdę na co dzień, aby wszystkim po polskich drogach podróżowało się bezpiecznie. Obchodom towarzyszy akcja „Dzień bez mandatu” organizowana jest przy współpracy z: Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w Olsztynie, Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie oraz WORD Olsztyn. (jm)

Komentuj
Telefon podczas jazdy = 6. miesięcy bez prawa jazdy
24 lipca 2017 | 1

Telefon podczas jazdy = 6. miesięcy bez prawa jazdy
„La Repubblica” – „Uso del cellulare alla guida, in arrivo la rivoluzione: fino a 6 mesi di sospensione della patente”

Jak donoszą media przed Włochami radykalna zmiana w kodeksie drogowym. Dotychczasowe przepisy uznano za zbyt łagodne i nieskuteczne. Przede wszystkim uderzy ona w kierowców korzystających z telefonu, smarfona lub tabletu podczas jazdy. Kolejne zmiany dotyczą braku zatrzymania się na wezwanie policji drogowej. W pierwszej z wymienionych sytuacji kierowcy otrzymają mandat 322-1294 euro, po raz kolejny - 644-2588 euro, natomiast już po raz trzeci to sankcja natychmiastowego odebrania prawa jazdy na 1-3 miesiące, przy recydywie od 2-6 miesięcy. Absolutną nowością ma być obowiązek używania fotelików do przewozu dzieci z urządzeniem podnoszącym alarm, gdy zostawi się je w pojeździe. Do kodeksu ma trafić także przepis nakazujący zachowanie minimum półtora metra odległości pomiędzy autem i rowerzystą w sytuacji, gdy odbywa się manewr wyprzedzania. Też odliczenie 5 punktów karnych po raz pierwszy, następnie już 10. Komisja Transportu włoskiej Izby Deputowanych proceduje projekt. Minister infrastruktury i transportu Riccardo Nencini zaapelował o przyspieszenie prac w izbie niższej parlamentu. Czy na włoskich drogach będzie bezpieczniej? Czy groźne przyzwyczajenia kierowców ulegną zmianie? Czytelnicy proponują wprowadzenie podobnych zmian do rodzimego kodeksu drogowego np. aby kierowca z telefonem podczas jazdy był traktowany jak ten pod wpływem alkoholu. Uzasadniają: - I skończą się wypadki z niewyjaśnionych przyczyn. (jm)

Komentuj
Święto Policji
23 lipca 2017 | 0

Święto Policji
(fot. Andrzej Mitura, Policja pl)

W niedzielę 23 lipca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się centralne obchody Święta Policji. Nominacje generalskie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszył Minister SWiA Mariusz Błaszczak. Gospodarz uroczystości nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji złożył wszystkim funkcjonariuszom życzenia bezpiecznych powrotów ze służby. Gorące słowa skierował także do ich rodzin oraz pracowników Policji. - To służba absolutnie niezwykłej wagi dla Rzeczypospolitej. Stoicie na straży codziennego bezpieczeństwa polskich obywateli, stoicie od 98 lat niezwykle dzielnie, bardzo często narażając własne życie po to, aby chronić życie, zdrowie i mienie innych - swoich sąsiadów, współmieszkańców, rodaków czy wreszcie po prostu ludzi - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. W uroczystości uczestniczył też m.in. szef MSWiA Mariusz Błaszczak; listy do policjantów skierowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i premier Beata Szydło. - To Państwo stoicie na straży praw, wolności i swobód obywatelskich – powiedział szef MSWiA do policjantów, dziękując im jednocześnie za profesjonalne zabezpieczenie wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. - To czas podziękowań za służbę i za to, że Polacy czują się bezpieczni we własnym kraju. To jest Państwa zasługa – związana ona jest z tym, że jesteście dostępni, że traktujecie rotę przysięgi składanej podczas przystępowania do służby poważnie i odpowiedzialnie - zaznaczył dalej minister Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polacy nigdy nie zapomną o policjantach, którzy na służbie, a także poza nią, oddali swoje życie, aby strzec bezpieczeństwa. Tym samym tworzyli historię, która imponuje wszystkim tym, którzy dziś wstępują w szeregi Policji. – Dla Was służba jest treścią życia – powiedział Andrzej Duda.

Podczas centralnych obchodów Święta Policji stu funkcjonariuszy otrzymało nominacje na pierwszy stopień oficerski, a kolejnych ponad stu policjantów z garnizonu stołecznego złożyło ślubowanie przed przystąpieniem do służby. Ponadto dziesięciu funkcjonariuszy otrzymało także Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Komendant Główny Policji nagrodził również laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Policję Państwową powołano 24 lipca 1919 r. Miała ona stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tej tradycji, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca Świętem Policji. W tym roku obchodzono 98. rocznicę powstania formacji. (KGP)

Komentuj
Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców
21 lipca 2017 | 0

Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców
Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców (fot. Jolanta Michasiewicz)

W poniedziałek mijającego tygodnia (17.7.2017) w Sejmie RP zaplanowane pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Motocyklistów i Quadowców. Za cel działania Zespół postawił sobie podnoszenie bezpieczeństwa na drodze, pomoc w rozwiązywaniu problemów środowisk motocyklowych i quadowych, integrację środowiska dla wypracowania dobrych rozwiązań. - Nowy zespół ma zająć się problemami, które dotychczas wydawały się dla rządzących nie istnieć - między innymi dostosowanie infrastruktury i regulacji prawych do potrzeb motocyklistów, którzy stanowią coraz większy odsetek użytkowników dróg - już miesiąc wcześniej informowały media zbliżone do inicjatorów. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli środowisk motocyklistów i innych jednośladów oraz quadowców. Jak się dowiedzieliśmy Zespół powstał dzięki inicjatywie Iwony Michałek i Krzysztofa Sitarskiego. W jego skład wchodzi 11. posłów, w tej grupie Paweł Kukiz. Do prac mają być zapraszani doświadczeni motocykliści, instruktorzy, zawodnicy. Powołany z inicjatywy jeżdżących na motocyklach lub quadach parlamentarzystów z różnych ugrupowań. To wiadomość, która zdecydowanie powinna ucieszyć wszystkich motocyklistów, ale też innych użytkowników dróg. Wszyscy chcemy, aby na drogach było bezpieczniej, Zespołowi życzymy wielu sukcesów. Na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS z przyjemnością pomieścimy relacje z prac. (jm)

Komentuj