Legislacja
Bezpieczeństwo pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej

Bezpieczeństwo pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej

15 listopada 2005

Obowiązuje kolejne rozporządzenie, zmienione 26 października 2005 r., dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej....

Zakazane części zamienne cd.

Zakazane części zamienne cd.

15 listopada 2005

Od 1 listopada nie wolno sprzedawać używanych części samochodowych z 19 grup. Jedynym skutkiem tego rozporządzenia może być wzrost ich cen – komentuje “Życie Warszawy”. “Zakazana jest np. sprzedaż używanych tłumików lub katalizatorów. – To nierealne do...

Jaki będzie nowy podatek od samochodów?

Jaki będzie nowy podatek od samochodów?

15 listopada 2005

Wprowadzenie nowego podatku od samochodów zamiast akcyzy to jeden z priorytetów rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Od kiedy on wejdzie i ile będą płacić kierowcy, jeszcze nie wiadomo....

Pracodawcy proponują 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

Pracodawcy proponują 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

15 listopada 2005

W Polsce dopuszczalne są co najwyżej czteromiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy pracownika. Dyrektywa Unii Europejskiej o czasie pracy wskazuje, że jeśli wynika to z potrzeb organizacji, to okres rozliczeniowy można przedłużyć do dwunastu miesięcy. Takie zmiany proponują...

Przedawnienia roszczeń zwrot odszkodowania ofierze wypadku

Przedawnienia roszczeń zwrot odszkodowania ofierze wypadku

14 listopada 2005

Sąd Najwyższy w uchwale z 10 października 2005 r. Podjął ją w odpowiedzi na pytanie prawne sądu II instancji, który nie był pewny, w jakim terminie przedawniają się roszczenia zakładu ubezpieczeń o zwrot takiego odszkodowania. Sąd uznał, iż firma ubezpieczeniowa, w której...

Wchodzi w życie kolejne rozporządzenia w sprawie recyklingu pojazdów

Wchodzi w życie kolejne rozporządzenia w sprawie recyklingu pojazdów

12 listopada 2005

Rozporządzenie określające minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych eksploatacji...

Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury

Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury

9 listopada 2005

Odbyło się pierwsze posiedzenie komisji infrastruktury Sejmu V kadencji, na którym wybrano władze komisji. Bogusław Kowalski z Ligi Polskich Rodzin został w środę wybrany na stanowisko przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury. Wiceprzewodniczącymi zostali: Antoni Mężydło (PiS),...

Piętrowy autobus w ośrodku szkolenia kierowców
1

Piętrowy autobus w ośrodku szkolenia kierowców

9 listopada 2005

Jak czytamy w lubelskim wydaniu “Gazety Wyborczej” "First Group" przekazał nawet jednemu z ośrodków szkolenia w Lublinie typowy angielski autobus piętrowy - tzw. double decker z kierownicą po prawej stronie. Kierowcy ćwiczą na nim głównie podjazdy pod...

Nowe na stacjach badań technicznych

Nowe na stacjach badań technicznych

8 listopada 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów....

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia

8 listopada 2005

Zaczyna obowiązywać wykaz towarów, które podlegają zgłoszeniu (obowiązkowi zgłoszenia komendantom wojewódzkim policji oraz Państwowej Straży Pożarnej), minister Infrastruktury w rozporządzeniu, które właśnie wchodzi w życie, sprecyzował warunki, na jakich się tego dokonuje. Wykaz...

Grzywna za brak rocznego sprawozdania
1

Grzywna za brak rocznego sprawozdania

8 listopada 2005

Od 21 grudnia 2005 r. za nieprzesłanie wojewodzie w wymaganym terminie rocznego sprawozdania z działalności – przedsiębiorcy wykonującemu przewóz drogowy towarów niebezpiecznych grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł. Do obowiązków doradcy należy m.in. przygotowanie w dwóch...

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych
1

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych

8 listopada 2005

Tachografy cyfrowe będą one musiały być montowane w nowych samochodach od 1 stycznia 2006 r. Posiadacz starszego pojazdu, wyposażonego w tachograf analogowy, będzie miał obowiązek wymiany tego urządzenia na cyfrowy, jedynie w przypadku, gdy dotychczasowy tachograf ulegnie awarii....

W stacjach demontażu pojazdów wycofanych obowiązują nowe zasady

W stacjach demontażu pojazdów wycofanych obowiązują nowe zasady

3 listopada 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji....

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

3 listopada 2005

Tablice rejestracyjne nie są dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego, nie są też znakami identyfikacyjnymi auta - odpowiedział Sąd Najwyższy na pytanie zadane przez jeden z sądów okręgowych. “Sąd Najwyższy przesądził wprost: tablice rejestracyjne pojazdów nie są znakami...

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Opublikowano i z tym dniem wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury. W par. 1 czytamy: “§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

2 listopada 2005

Opublikowano wydane przez prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 31 października 2005...

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Akt obowiązuje z dniem 10 stycznia 2006...

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Zmiany obowiązują z dniem 10 stycznia 2006 r....

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

28 października 2005

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki....

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

28 października 2005

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów....