Legislacja

Ale brakuje rozporządzeń!

27 sierpnia 2014

93068f36827d05a9fc9774c3e431cd7b3fa231b4

 

(501-83)

 

Media szeroko analizują zmiany, które przyniosła nowela ustawy o kierujących. REGIOMOTO.pl nazywa je “jesienną rewolucją w prawach jazdy i egzaminach”, ale także wskazują, że brakuje rozporządzeń wykonawczych. I tak: Po pierwsze nie wiemy jaką odpłatność pobierać za takiegzamin (przy użyciu pojazdu osk - przyp. red.), 140 zł jak teraz, gdy odbywa się na naszych samochodach, czy niższą. Prawo nie precyzuje również rodzaju i sposobu przekazywania nośników z nagraniami z takiego egzaminu. Auto podstawione przez ośrodek szkolenia kierowców będzie musiało bowiem posiadać takie samo wyposażenie jak samochody egzaminacyjne, w tym kamery o kącie widzenia 45 stopni - mówi Edward Kinder, dyrektor WORD Opole. - W ustawie jest zapisane, że film mamy dostać na ogólnodostępnym nośniku informacji, ale dokładnej interpretacji na jakim, już nie ma - mówi dyrektor. I dalej: od poniedziałku Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego będą musiały oddawać do budżetu państwa 1,5 procent dochodu z egzaminu teoretycznego. Natomiast nikt nie podał nam jeszcze konta, na które mamy wpłacać pieniądze, jak to rozliczać itd. - mówi Edward Kinder. Zmiany będą wprowadzone zarówno do rozporządzenia o szkoleniu, jak i tym o egzaminowaniu; praca komisji weryfikacyjnej także musi być uregulowana szczegółowo itd. itd. Czekamy na te i inne regulacje wykonawcze.