Legislacja

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych

Autor: Ministerstwo Budownictwa i Transportu

21 listopada 2005

Ministerstwo Budownictwa i Transportu publikuje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.