Legislacja

Druk 911. Projekt skierowany pod obrady Sejmu. A u innych

3 lutego 2021

Druk 911. Projekt skierowany pod obrady Sejmu. A u innych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

28. stycznia br. – o czym informowaliśmy – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu RP. Dziś jest mu już nadany numer druku sejmowego – druk nr 911 oraz z dniem wczorajszym został skierowany do I. czytania na posiedzeniu Sejmu. Najbliższe – jak to wynika z terminarza posiedzeń – wyznaczono na 24 i 25 lutego 2021. Porządku obrad posiedzenia jeszcze nie ma, ale pozostajemy w przekonaniu, iż temu projektowi nadano priorytetowe znaczenie.

Niestety – jak to już wielokrotnie było podkreślane - aktualnie nie istnieje wspólna regulacja na poziomie Unii Europejskiej w zakresie ruchu przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego. Przedmiotowa problematyka jest regulowana na poziomie krajowym przez poszczególne państwa członkowskie. Z informacji posiadanych przez resort infrastruktury wynika, że część państw przyjęła już przepisy odnoszące się do ruchu urządzeń z napędem elektrycznym, natomiast inne państwa prowadzą działania zmierzające do wypracowania odpowiednich regulacji. Brak regulacji odnotowano w Chorwacji, trwają prace w Irlandii i Łotwie.

We wszystkich państwach, które uregulowały ruch urządzeń takich jak hulajnoga elektryczna oraz urządzenia transportu osobistego, dopuszczalna prędkość takich urządzeń to 20-25 km/h. I tak 25 km/godz. dopuszcza: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Szwecja. Natomiast prędkość do 20 km/godz: Dania i Niemcy.

Dodatkowo należy wskazać, że w krajach, które wprowadziły już wskazane wyżej przepisy albo planują ich wprowadzenie, ruch hulajnóg elektrycznych i innych podobnych urządzeń ma odbywać się na zasadach tożsamych albo zbliżonych do ruchu rowerów.

I tak ważna kwestia dopuszczalności poruszania się po chodnikach. Większość państw zastosowało zakaz dla uto i hulajnóg, jednak nie pozostawia tego tematu zamkniętym. I tak dla przykładu: Austria zakazuje, z wyjątkiem, gdy znaki drogowe stanowią inaczej; Cypr – dopuszcza jazdę tylko deptakami; Czechy – bezwzględny zakaz; Estonia zakaz z wyjątkiem urządzeń samobalansujących; Finlandia – tu także zakaz z wyjątkiem urządzeń samobalansujących się i poszli dalej – w tempie pieszego; Francja zabrania, ale władze lokalne mogą dopuścić jazdę chodnikiem z prędkością pieszego; Hiszpania – zabronione, ale władze lokalne/miejskie mogą te urządzenia dopuścić; Litwa dopuszcza w sytuacji, jeżeli nie ma drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, ani pobocza, zastrzeżenie prędkości do 7 km/h; Niderlandy – jazda chodnikiem zabroniona; Niemcy - co do zasady jazda chodnikiem zabroniona. Jednak może być wyjątkowo dopuszczona znakiem drogowym; Portugalia, Rumunia i Szwecja – zakazują. (jm)