Legislacja

Projekt dot. uto trafił do Sejmu

29 stycznia 2021

Projekt dot. uto trafił do Sejmu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu RP trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch  na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Zmiany dotyczą ustaw: Prawo o ruchu drogowym; Kodeksu wykroczeń; o kierujących pojazdami.

Precyzyjnie zdefiniowano trzy grupy urządzeń:

- hulajnóg elektrycznych;

- urządzeń transportu osobistego np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itd. (uto);

- urządzeń wspomagających ruch np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni.

Określono ich warunki techniczne, prędkość i drogę poruszania się w ruchu drogowym itd. Zaproponowano wiele ważnych regulacji. Czy wszystkie? Zabrakło np. kwestii miejsc parkowania, a szczególnie udziału wypożyczalni miejskich. Nie ma regulacji sytuacji, gdy hulajnogą elektryczną kierujący chciałby poruszać się poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma drogi rowerowej, ani pobocza, a na drodze nie ograniczono prędkości do 30 km/godz. Eksperci mówią – niestety w tej sytuacji trzeba powiedzieć – tam hulajnogą nie można się poruszać. Jak skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: - Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo, w szczególności najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego.

To niezwykle ważna zmiana ustawowa, zachęcamy do zapoznania się z projektem, jego uzasadnieniem, oceną skutków legislacji oraz opiniami, które wpłynęły w trakcie konsultacji (klinij) a przede wszystkim do udziału w dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami: tygodnik@prawodrogowe.pl

Projekt skierowano do opinii Biura Legislacyjnego. Ustawa – ja to zostało zaproponowane - w życie wejdzie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Oczekiwania dotyczą początku sezonu rowerowego, ale czy uda się? (jm)