Legislacja

Kolejna dyrektywa wdrożona

24 czerwca 2014

Opublikowano ustawę o prawach konsumenta (2014.827). Akt określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych. Ustawa dokonuje wdrożenia unijnej dyrektywy (2011/83). Ustawa wchodzi w życie za pół roku.