Legislacja

Komisja Wspólna w sprawie praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości

30 marca 2023

Komisja Wspólna w sprawie praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości
Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 29 marca 2023 r. [kliknij] (fot. MSWiA - mat. prasowe)

W siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie którego wśród spraw różnych przedstawiona została informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązania problemu odbierania praw jazdy za przekroczenie prędkości w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. nie zmieniał kwestii podstawowej, dotyczył wyłącznie automatyzmu stosowanych procedur [kliknij]. Mimo to, wywołał wiele dyskusji i opinii, sugestii potrzeby zmiany zapisów ustawowych [kliknij] [kliknij] [kliknij] [kliknij]. 29 marca br. z informacją MSWiA w tej kwestii zapoznała się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Mamy do czynienia z wyrokiem o charakterze interpretacyjnym, który z punktu widzenia kontroli ruchu drogowego nie wywołał bezpośrednich zmian prawnych - prawa jazdy tak jak były zatrzymywane, tak są zatrzymywane, a organy, które tego dokonują, są zobowiązane do wykonywania swoich obowiązków - wskazał przedstawiciel MSWiA. Jak informowano przedmiotowy wyrok TK nie spowodował lawiny wystąpień do policji o wyjaśnienia. Odnotowano jedynie pojedyncze przypadki, gdy organy powiatowe występowały o potwierdzenie dopuszczalności urządzenia pomiarowego. Przedstawiciel resortu deklarował otwartość na wszelkie propozycje zmian wynikające z praktyki stosowania prawa. „Według MSWiA nie ma potrzeby nowelizacji przepisów z powodu przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego” - przywołuje Portal Samorządowy. „Wyjaśnił przy tym, że MSWiA nie widzi możliwości ani zasadności, aby ze względu na wyrok TK konieczne było wskazanie w przepisach dodatkowych, enumeratywnie wymienionych przesłanek, w których może dojść do zatrzymania prawa jazdy w przypadku przekroczenia prędkości przez policję lub inny organ uprawniony do kontroli kierowców.” Zacytujmy jeszcze jeden fragment relacji przebiegu posiedzenia: „Te wyjaśnienia nie do końca usatysfakcjonowały samorządowców. Starosta poznański Jan Grabkowski, który po raz ostatni w tej kadencji współprzewodniczył obradom KWRiST, przypomniał o konieczności przygotowania jednolitej procedury postępowania w tych sprawach, tak aby w każdym starostwie były one takie same. - Problem nie tkwi w przepływie informacji między policją a wydziałami komunikacji, tylko w tym, że każdy z powiatów musi samodzielnie zastanowić się jak interpretować wyrok TK i ustalać praktykę w sytuacjach takich, w których sprawa jest kwestionowana przez kierowcę - mówił Grzegorz Kubalski, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.” (jm)