Legislacja

Mandat do 2 i 4 tys. zł?

4 marca 2021

Mandat do 2 i 4 tys. zł?
Sejm RP. Petycja w sprawie zmiany art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 poz. 729 ze zm.) poprzez podniesienie wysokości górnej granicy grzywny w postępowaniu mandatowym (Nr BKSP-145-IX-156/20) [kliknij]

W Sejmie RP pracowała Komisja do Spraw Petycji (PET). Na jej 45. posiedzeniu rozpatrzono m.inn. petycję osoby fizycznej w sprawie zmiany art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 poz. 729 ze zm.) [kliknij] poprzez podniesienie wysokości górnej granicy grzywny w postępowaniu mandatowym (BKSP-145-IX-156/20 [kliknij]). Przedstawiał ją zastępca przewodniczącego Komisji poseł Jacek Świat. Zaproponowano skierowanie dezyderatu do resortu sprawiedliwości.

- Autor wychodzi od spostrzeżenia, że w Polsce jest bardzo wiele wypadków i kolizji drogowych, choć nie pokazuje nam jak to się układało w przeciągu lat i jakie jest porównanie z innymi krajami. Z tego wysuwa wniosek, że skuteczną metodą na przeciwdziałanie piractwu drogowemu jest podniesienie wysokości mandatów. I zwraca uwagę, że w wielu krajach - tak jak we Francji, na Litwie i w wielu innych - np. za drastyczne przekroczenie prędkości mandaty są wielokrotnie wyższe, dotkliwsze niż w Polsce. Od 20. lat obowiązuje zapis w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia - w art. 96 § 1. A przez te 20 lat zdecydowanie wzrosły zarobki w Polsce, swoje dołożyła jeszcze inflacja i wydaje się, że obecnie obowiązująca górna granica mandatów karnych jest nieproporcjonalnie niska. Stąd postulat by ten artykuł 96 § 1 Kodeksu zmienić i podnieść górną granicę kar. Autor zwraca uwagę, że kary powinny mieć przede wszystkim funkcję profilaktyczną, odstraszającą - relacjonował treść petycji Jacek Świat. Zaprezentowana opinia Biura Analiz Sejmowych podnosiła, iż kara powinna być przede wszystkim racjonalna. Poseł dodał, iż nakładanie mandatów ma też funkcję represyjną i co powszechne, że kara powinna być zgodna z powszechnie obowiązującym poczuciem sprawiedliwości, akceptowana przez większość społeczeństwa i postrzegana jako sprawiedliwa.

Zaproponowane zostało skierowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości dezyderatu z pytaniem o możliwość nowelizacji zapisu kodeksowego - podniesienia górnej granicy mandatu. A także przygotowania analizy na ile polityka mandatowa w Polsce jest skuteczna, na ile - zdaniem ministerstwa - podniesienie kwot mandatów mogłoby się przyczynić do poprawienia stanu bezpieczeństwa publicznego szczególnie na drogach. - Nie jest do przyjęcia sytuacja, że mandaty czasami są tak niskie i traktowane jako koszt własny, koszt dodatkowy np. hucznej imprezy towarzyskiej - konkludował swoją rekomendację poseł Jacek Świat.

Przewodniczący Komisji poseł Jan Sławomir Piechota podsumowywał: - Przytłaczająca większość kierowców zachowuje te zasady nakazane prawem. I oczywiste jest, że oni powinni być chronieni. Ci, którzy lekceważą, którzy są w zdecydowanej mniejszości, powinni się spotykać ze stanowczą reakcją służb porządkowych. I w moim przekonaniu, to właśnie do nich jest kierowane to ewentualne zaostrzenie sankcji karnej.

Zgodnie z rekomendacją Komisją podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do ministerstwa sprawiedliwości, z prośbą o przedstawienie porównania z innych krajami Unii Europejskiej, oraz analizy wysokości mandatów. (jm)