Legislacja

Na transport najwięcej unijnych funduszy

29 listopada 2006

Rząd debatował nad wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu cztery duże programy: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz Infrastruktura i Środowisko. Podział środków dostępnych w ramach projektu PO Infrastruktura i Środowisko według sektorów (aktualizowano dnia 30.11.2006r.): transport - 19 075 mln euro, ochrona środowiska - 4 750 mln euro, energetyka - 1 706 mln euro, kultura - 490 mln euro, zdrowie - 350 mln euro, szkolnictwo wyższe - 500 mln euro.