Legislacja

Nowa procedura i opłata za odstępstwo od warunków technicznych

28 grudnia 2021

Nowa procedura i opłata za odstępstwo od warunków technicznych
(fot. PIXABAY)

W dniu wczorajszym opublikowany został kolejny akt prawny, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd (2021.2416 [kliknij]).

Ten akt wykonawczy powstał na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Minister zarządza: § 1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, wynosi 450 zł. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wydane zostało w związku z nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którą uchwalono 17 listopada 2021, wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. Z tą datą wnioski o odstępstwa od warunków technicznych pojazdów należy składać w Transportowym Dozorze Technicznym. Już nie Ministerstwo Infrastruktury, ale Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego - zgodnie z nowymi przepisami będzie mógł, w indywidualnym, uzasadnionym przypadku, zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Procedura odstępstw od warunków technicznych dotyczy w szczególności pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań m.in. w zakresie mas, nacisków, wymiarów, określonych w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeni. Decyzja administracyjna w sprawie odstępstwa od warunków technicznych jest wydawana na wniosek właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej (upoważnienie w formie pisemnej) oraz po załączeniu wymaganych dokumentów. Opłata to właśnie 450 pln. (jm)