Legislacja

Nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym - obowiązuje

23 września 2015

Po 2016 r. szkoły samochodowe nadal będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów. Umożliwia to nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym (2015.1326). Zgodnie z jej zapisami podmioty niebędące przedsiębiorcami będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów po 1 stycznia 2016 r. Obecnie prowadzą one takie stacje na podstawie konstytucyjnej zasady praw nabytych, lecz będą mogły to robić jedynie do 31 grudnia 2015 r.

Nowelizacja umożliwi edukację przyszłych diagnostów oraz kadr dla serwisów samochodowych i branży motoryzacyjnej, ponieważ zmiany obejmą np. szkoły kształcące w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów. Adresatami nowelizacji są też jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury i Rozwoju, a także jednostki ochrony przeciwpożarowej i pogotowia ratunkowego oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał ją 25 sierpnia br. Ustawa obowiązuje z dniem 23 września br.