Legislacja

Z kat. B także trójkołowcem

23 września 2015

7adb9dd7e56eeecf1e5ffce0578f829d6ad4c56d

(524-31 fot. jola michasiewicz)

Sejmowa Komisja Infrastruktury na swoim drugim posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r. przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3931). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Poręba. Projekt dotyczy rozszerzenia uprawnień osób posiadających od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW. Komisja przyjęła poprawki o charakterze uściślającym i redakcyjnym. Wyznaczono do 24 września br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.