Legislacja

Obowiązkowo zaświadczenie o zarejestrowanych pojazdach

10 stycznia 2014

Wydział komunikacji musi wydać zaświadczenie o zarejestrowanych pojazdach, jeśli ma ono posłużyć w sprawie nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawy mężczyzny, który starał się w starostwie powiatowym o wykaz wszystkich rejestrowanych przez niego samochodów w latach 2003 - 2006.