Legislacja

Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń na drogach

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych. Rozporządzenie określa warunki, sposób i formy przeprowadzania czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku zdarzeń m.in. na drogach. Akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 449