Legislacja

Placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej

23 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano - tak niecierpliwie oczekiwane - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (2014.818). Akt określa rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. W każdym przypadku, jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Opublikowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (2004.67.617), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2013.1446 oraz z 2014. 486).