Legislacja

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach

11 stycznia 2022

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach
Komisja Ustawodawcza posiedzenie 10 stycznia 2022 r., przewodniczący senator Krzysztof Kwiatkowski (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Senacka Komisja Ustawodawcza pracowała nad propozycją inicjatywy ustawodawczej, której celem ma być poprawa sytuacji poszkodowanych w wypadkach drogowych. W przygotowanym projekcie zaproponowano nowelizację ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senatorowie jednogłośnie postanowili inicjatywę podjąć. Sprawozdawcą będzie Krzysztof Kwiatkowski.

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej [kliknij], którego przedmiotem było rozważenie podjęcia inicjatywy w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [kliknij]. Przewodniczący Komisji, senator Krzysztof Kwiatkowski uzasadniał: - Niedawno przyjmowaliśmy - wszyscy pamiętamy - zmianę przepisów w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. To także dotyczy tego obszaru. Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań prawnych stanowiących wsparcie dla ofiar przestępstw wypadków drogowych oraz ich osób najbliższych, poprzez trzy rozwiązania, które zawiera ten projekt:

1) zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek od przyznanego poszkodowanemu wypadkiem, albo osobie jemu najbliższej - odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Dzisiaj jaką mamy praktykę funkcjonowania tych przepisów? Jeżeli ktoś ma kwotę główną np. właśnie zadośćuczynienia czy renty bo, czy stracił osobę najbliższą (dajmy na to - jedynego żywiciela), albo sam jest ciężko poszkodowany w wypadku, to dzisiaj od kwot, które są płacone (czy to w formie zadośćuczynienia, czy w formie odszkodowania, czy w formie renty), od nich są naliczane odsetki wynikające np. z przewlekłości postępowania. Czyli z sytuacji kompletnie niezależnej od osoby, która jest ofiarą wypadku drogowego lub poszkodowanych tym, że ofiarą tego wypadku był ktoś z osób bliskich np. w sytuacji wypadku najtragiczniejszego - śmierci. I dzisiaj kwoty, które są zadośćuczynieniem, odszkodowaniem, czy rentą, są (przepraszam za kolokwializm) „od zawsze” zwolnione z podatku, co jest uzasadnione i racjonalne (…). Dzisiaj te kwoty są zwolnione jako kwota główna, ale niestety odsetki, które wynikają wyłącznie z przewlekłości postępowań odszkodowawczych (…) naliczane odsetki są traktowane przez służby skarbowe jako przychód. (…);

2) przyspieszenie procedury wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez zakłady ubezpieczeń poprzez przyjęcie terminu, który został przyjęty w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dzisiaj jest on niezgodny z art. 817 k.p.c. i tutaj to dostosowujemy;

3) wprowadzenie opłaty stałej od pozwów o odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz rentę - zamiast dotychczasowej opłaty stosunkowej o określonej wysokości. Dzisiaj mamy przepis, który mówi że wpis od opłaty sądowej to 5% od wartości roszczenia z którym występujemy. Niektóre z tych roszczeń są dosyć dużej wartości np. w wyniku wypadku drogowego śmierć ponosi jedyny żywiciel rodziny i rodzina występuje z takim roszczeniem. (…) Dzisiaj praktyka doprowadza do sytuacji, która absolutnie nie powinna mieć miejsca, że ludzie wysprzedają majątek, żeby mieć na wpis sądowy.

Przypomnijmy, iż wymienione propozycje są tożsame z tymi zgłaszanymi podczas procedowania tzw. ustawy mandatowej i zapisanymi jako propozycje poprawek w stosownym Sprawozdaniu Senatu RP. Niestety przepadły podczas głosowań sejmowych. Dziś autor inicjatywy podsumował: - Jest to rzecz kompletnie niepolityczna, proludzka (…). Będę panie i panów senatorów przekonywał, żebyśmy ponad podziałami politycznymi przyjęli uchwałę będącą podjęciem inicjatywy ustawodawczej. Senatorowie nie zgłosili jakichkolwiek wątpliwości do zgłoszonego projektu, jednogłośnie postanowili wystąpić z taką inicjatywą ustawodawczą (20 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Sprawozdawcą inicjatywy został wybrany senator Krzysztof Kwiatkowski. (jm)