Legislacja

W senackiej Komisji Praw Człowieka o mandatach i ich egzekucji, o determinacji rządu

19 listopada 2021

W senackiej Komisji Praw Człowieka o mandatach i ich egzekucji, o determinacji rządu
Posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (134.) - 19.11.2021 r. [kliknij] (fot. Kancelaria Senatu - mat. prasowe)

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone uchwalonej 25 października br. ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw. Wcześniej ten sam dokument był przedmiotem obrad innej senackiej komisji - Komisji Infrastruktury (o czym informowaliśmy [kliknij]). Sprawozdania obu Komisji będą przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 24-25 listopada br. [kliknij]

W imieniu rządu głos zabrał wiceminister Rafał Weber - mówiąc o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienił także potrzebę zmiany prawa, tworzenia dobrego prawa. Powiedział m.inn.: - Trzecim komponentem jest dobre prawo. Dobre prawo, które ma oddziaływać z jednej strony w sposób prewencyjny, ale w drugiej części także w sposób zdecydowany jeżeli chodzi o tych którzy łamią przepisy ruchu drogowego. I właśnie z takim dokumentem mamy do czynienia w tej chwili. Projekt ustawy, który w tej chwili mam zaszczyt przedstawiać, z jednej strony preferuje kierowców jeżdżących w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, chociażby przez niższe stawki ubezpieczenia OC pojazdu. Z drugiej strony - podnosi punktowo mandaty za najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Takie wykroczenia, które w konsekwencji skutkują utratą zdrowia, a nawet życia uczestników ruchu drogowego. W tych podniesionych stawkach mandatowych skupiamy się na kierowcach, którzy prowadzą pojazd po użyciu alkoholu. Jesteśmy tutaj bardzo mocno zdeterminowani, aby takich osób na polskich drogach było jak najmniej, ponieważ stwarzają ogromne zagrożenie. Skupiamy się na tych kierowcach, którzy w sposób znaczny przekraczają prędkość dopuszczalną. Znaczną tzn. więcej niż 30 km/godz. od tej dopuszczalnej. I tutaj również proponujemy podniesienie stawki mandatowej. Podniesienie stawki mandatowej proponujemy także dla tych, którzy jeżdżą nie mając uprawnień. W naszej propozycji jest również wydłużenie okresu istnienia punktów karnych za dane wykroczenia. Niwelacja punktów karnych będzie następowała nie w dniu ich otrzymania, czas dwóch lat nie będzie liczony od momentu uzyskania tych punktów karnych, tylko od momentu opłacenia mandatu za dane wykroczenie drogowe. Ten mechanizm też ma na celu poprawić, ulepszyć kwestie egzekucji, kwestie ściągalności mandatów za wykroczenia drogowe. (…)

Odbyła się merytoryczna i spokojna dyskusja, zaproszeni goście wygłosili własne opinie. Senator Krzysztof Kwiatkowski pytał: - Co jest istotą tych zmian? Czy Państwo chcą poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego? Czy to są także względy fiskalne budżetu państwa? Wiceminister Rafał Weber odpowiedział: - Ten projekt z budżetem państwa nie ma nic wspólnego. Mandaty, które będą na podstawie tego projektu nakładane będą trafiały do Krajowego Funduszu Drogowego, nie do budżetu państwa. Chcemy tym pokazać, że właśnie nie zależy nam na fiskalnej odsłonie tego naszego działania, tylko na tym, aby sprawca który popełnił wykroczenie drogowe miał świadomość, że to co zapłaci wpłynie na inwestycje drogowe. Wpłynie do funduszu, który jest odpowiedzialny za inwestycje drogowe. (…) Tak naprawdę na tych środkach nam nie zależy. My nie mamy problemu z finansowaniem inwestycji drogowych. (…) Naprawdę nie zależy nam i nie liczymy na jakiś gwałtowny wzrost środków do Krajowego Funduszu Drogowego.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli wnioski senackiego Biura Legislacyjnego i zaakceptowanymi przez stronę rządową. Zgłoszono 9 poprawek w większości doprecyzowujących, czy o charakterze terminologicznym. Propozycje zostały przegłosowane - senatorowie jednogłośnie przyjęli je. Odrzucono wniosek o dopisanie do ustawy przepisu, poprawki poprzez dopisanie do art. 1 pkt 6 w art. 149ag ust. 1 na końcu dodać wyrazy: „a w przypadku kiedy nałoży je funkcjonariusz podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód tej jednostki samorządu terytorialnego”.

W głosowaniu ustawy jako całości - przy uwzględnieniu poprawek, dokument przyjęto także jednogłośnie. Sprawozdawcą Komisji będzie senator Joanna Sekuła. Posiedzenie plenarne Senatu RP zaplanowano na 24-25 listopada br. (jm)