Legislacja

Senatorowie poparli petycję

18 lipca 2019

Senatorowie poparli petycję
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP jednogłośnie skierowała do dalszych prac legislacyjnych petycję dotyczącą pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Tych pieszych, którzy już na nich są, ale tez tych zbliżających się do nich. Petycja została złożona przez Krzysztofa Śmieszka.

Autor petycji uzasadniając, iż niezbędna jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa pieszych proponuje, aby art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym otrzymał brzmienie: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub zbliżającemu się do takiego przejścia”. Przypomnijmy, według obowiązującego stanu prawnego pierwszeństwo ma pieszy, który już jest na przejściu. Czyli przepis nie obejmuje pierwszeństwem osób zbliżających się czy oczekujących na przejściu. K. Śmieszek wskazuje, iż w wielu krajach Europy np. w Norwegii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Danii, Czechach, Bułgarii, Belgii czy Austrii - obowiązują przepisy, które realnie zapewniają ochronę osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych. (jm)

Petycja z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (P9-16/19) [KLIKNIJ]