Legislacja

Senatorowie zgodnie przyjęli ustawę o transporcie drogowym, ale z poprawkami

11 października 2021

Senatorowie zgodnie przyjęli ustawę o transporcie drogowym, ale z poprawkami
8 października 2021, drugi dzień 31. posiedzenia Senatu RP (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

8 października 2021 r. zakończyło się 31. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 13 ustaw, 2 odrzuciła, do 8 wprowadziła poprawki. Wśród tych przyjętych z poprawkami znalazła się ustawa o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wszyscy z głosujących 100. senatorów oddało głosy za przyjęciem usta wy wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

W piątek 8 października br. - w trakcie drugiego dnia obrad 31. posiedzenia Senatu - debatowano między innymi nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Jak informowaliśmy [kliknij] - w przerwie obrad - pracowała Komisja Infrastruktury. Stosowne sprawozdanie (druk nr 498 Z [kliknij]) przedstawił senator Artur Dunin, z zaproponowanego bloku wycofano jedną popawkę (pkt nr 9), pozostałe Komisja rekomendowała do przyjęcia. Po tym wystąpieniu przystąpiono do głosowania nad kolejnymi poprawkami i ich bloku oraz podsumowująco nad całością dokumentu. W tym ostatnim głosowaniu uczestniczyło 100 senatorów i również 100 było ZA. Ustawa wraz ze zgłoszonymi poprawkami została przyjęta.

Senat wprowadził 14. poprawek, głównie legislacyjnych i doprecyzowujących. Izba opowiedziała się m.in. za liberalizacją wymogów kwalifikacyjnych dla instruktorów prawa jazdy kategorii C, C+E, D, D+E, skracając wymagane dla nich doświadczenie w wykonywaniu transportu z 10 do 5 lat. Nowelizacja zakłada, że kierowcy zawodowi będą mogli odbywać kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe w ramach e-learningu. Aby prowadzić zajęcia dla kierowców w tej formie ośrodek szkolenia w transporcie drogowym będzie musiał istnieć i działać co najmniej od 3 lat. Nowela wprowadza też nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy, potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu, dla osób, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski. (jm)