Legislacja

W Sejmie rządowa autopoprawka dotycząca tzw. wyścigu słoni

25 maja 2023

W Sejmie rządowa autopoprawka dotycząca tzw. wyścigu słoni
„Wyścigi słoni”. YouToube. „Wyścigi słoni”. Zachowania TIRo-ów na drogach. [kliknij] (fot. screen)

Do Sejmu trafiła rządowa autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy - zapowiadana przez ministra infrastruktury regulacja dotycząca tzw. wyścigu słoni - pierwotnie nie pojawiła się w projekcie. Dziś pierwsze czytanie obu dokumentów w Komisji Infrastruktury.

Procedowanie. 19 maja br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3245 [kliknij]). Dotyczy on zaniechania poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie dyskusji medialnych nad propozycją wypowiedział się także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zapowiadając wprowadzenie zakazu tzw. wyścigów słoni [kliknij]. Jednak w zatwierdzonym przez rząd [kliknij] i przesłanym do Sejmu dokumencie takie regulacje nie pojawiły się. Dopiero 23. - jako autopoprawka (druk nr 3245-A [kliknij]) - został przesłany do Kancelarii Sejmu. Propozycje projektu ustawy oraz autopoprawkę do niej przygotował resort infrastruktury. Zaproponowano, aby zmiany weszły w życie od 1 lipca 2023 r.

Autopoprawka. Regulacje uzupełniające, którymi uzupełniono projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych dotyczą zakazu wyprzedzania się poruszających się ze zbliżoną prędkością ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu, manewru powodującego blokowanie jezdni. Autorzy autopoprawki uzasadniają: „Dodawany poprzez pkt 4 przepis art. 2a projektu ustawy dokonuje zmiany w art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Niniejsza zmiana uporządkuje i upłynni ruch pojazdów poruszających się po autostradach i drogach ekspresowych o trzech lub więcej pasach ruchu w jednym kierunku. Proponowane brzmienie przepisu zapewni, że przynajmniej jeden pas ruchu na jezdni autostrady lub drogi ekspresowej (o minimum 3 pasach ruchu w jednym kierunku) będzie wolny od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i 12 t oraz od zespołów pojazdów o długości powyżej 7 m. W przypadku ruchu pojazdów na autostradzie lub drodze ekspresowej na odcinku pomiędzy węzłami o 3 pasach ruchu kierujący pojazdem ciężarowym lub ww. zespołem pojazdów będzie zobowiązany poruszać się jednym z dwóch pasów ruchu, położonych najbliżej prawej krawędzi jezdni. Natomiast w przypadku ruchu w obszarze węzła drogowego, w którym występują pasy włączenia i wyłączenia, kierujący pojazdem będzie zobowiązany zajmować wyłącznie jeden z dwóch pasów ruchu dla kierunku, w którym się porusza, usytuowanych najbliżej prawej krawędzi jezdni. Celem projektowanego przepisu nie jest zobowiązanie kierującego pojazdem ciężarowym czy zespołem pojazdów o długości powyżej 7 m do poruszania się w każdym przypadku dwoma pasami ruchu usytuowanymi bezpośrednio przy prawej krawędzi jezdni, ale zobowiązanie ich do poruszania się wyłącznie dwoma pasami ruchu przewidzianymi do jazdy w kierunku, w którym zamierzają się poruszać, usytuowanymi najbliżej prawej krawędzi jezdni. W przypadku jezdni o 5 pasach ruchu, w tym 2 pasach wyłączenia do skrętu w prawo oraz trzech pasach do jazdy na wprost, kierujący pojazdem, który wybierze kierunek jazdy na wprost, będzie mógł korzystać z trzeciego i czwartego pasa ruchu, licząc od prawej krawędzi jezdni. Przedmiotowa zmiana przepisów dostosowuje przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do regulacji obowiązujących w przepisie art. 25 Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r., z której wynika, że jeżeli autostrada ma trzy lub więcej pasów przeznaczonych do ruchu w tym samym kierunku, kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg, lub zespołami pojazdów o długości ponad 7 m zabrania się korzystać z innych pasów ruchu niż dwóch pasów położonych najbliżej prawej krawędzi jezdni, odpowiadającej kierunkowi ruchu, w którym się porusza.”.

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką. (jm)