Legislacja

Zmodyfikowane ulgowe przejazdy

11 czerwca 2007

W życie wchodzi znowelizowana 13 kwietnia ustawa o Straży Granicznej; z powodu tej noweli zmodyfikowane zostały następujące ustawy: o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, o zaopatrzeniu emerytalnym tzw. służb mundurowych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo lotnicze, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kodeks wykroczeń.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 11 czerwca 2007 r., Nr 82, poz. 558