Przegląd prasy

Działania na przejściach dla pieszych

5 marca 2010

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ze Stargardu Szczecińskiego przeprowadzili działania w pobliżu przejść dla pieszych. Działania stargardzkiej drogówki w głównej mierze polegały na wzmożonej kontroli okolic przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Stargardu, przede wszystkim w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Kierujący pojazdami nie zachowując prawidłowej 10-metrowej odległości od oznakowanego przejścia dla pieszych, w znacznym stopniu ograniczają widoczność, powodując zagrożenie dla pieszych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży idącej lub powracającej ze szkoły. Natomiast piesi, nie przestrzegają sygnalizacji świetlnej przechodząc na świetle czerwonym lub w miejscach niedozwolonych, powodując zagrożenie dla samych siebie oraz innych użytkowników ruchu drogowego. W miejscach tych najczęściej dochodziło do wykroczeń drogowych, polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów, nie ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu, omijanie i wyprzedzanie pojazdu na i przed oznakowanym przejściem, a także wykroczeń popełnianych przez samych pieszych, w szczególności przejściu na czerwonym świetle. Policjanci stargardzkiej drogówki na skontrolowanych 65 kierujących pojazdami nałożyli 23 mandaty karne, kolejnych 11 pouczyli oraz za brak badań technicznych zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych. Tylko tego dnia piesi uczestnicy ruchu nie odstępowali od kierujących pojazdami, w sumie mandatami karnymi mundurowi ukarali 8 osób a 3 pouczyli.