Przegląd prasy

Trzeci Europejski Dzień BRD

14 października 2010

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli 13 i 14 października 2010 roku odbyły się obchody Trzeciego Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.Celem obchodów Europejskiego Dnia bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zwiększenie wiedzy na temat najlepszych praktyk krajowych i lokalnych, podkreślenie ich znaczenia i stworzenie okazji do współpracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Komisja Europejska była gospodarzem konferencji pt. “W drodze do bezpieczniejszych dróg w Europie”, na której zaprezentowano nowe kierunki polityki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na lata 2011-2020. Następnie odbyła się debata nad przyszłością bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyzwaniami stojącymi przed Europą: w zakresie niesienia pomocy osobom rannym w wypadkach drogowych, w związku z różnymi grupami użytkowników dróg (osoby starsze, rowerzyści, motocykliści, osoby prowadzące pod wpływem alkoholu lub leków), odnośnie budowy bezpiecznej infrastruktury drogowej. Tematy poruszane na konferencji to m.in.: “Starzenie się populacji a urbanizacja: sieć miast przyjaznych dla osób starszych”, “Jak dostosowywać ruch rowerowy do ruchu drogowego?”, “Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i leków”, “Jak poprawić bezpieczeństwo motocyklistów?”, “Koszty społeczne wypadków drogowych w Belgii”, “Co sprawia, że droga jest bezpieczna?”, “Wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, “Infrastruktura a niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” oraz “Infrastruktura miejska: doświadczenia Brukseli”.

Prezydencja belgijska 14 października, jako gospodarz konferencji, poprowadziła panel dotyczący transgranicznej egzekucji przepisów prawa ruchu drogowego oraz współpracy policji i sądów z państw członkowskich EU w celu efektywnego sankcjonowania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym w Europie. Temat przewodni tego dnia: “Transgraniczna wymiana danych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego", a w wystąpieniach prelegentów zagadnienia: “Dlaczego transgraniczna wymiana informacji jest potrzebna?”, “Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzisiejszej Europie”, “Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przez obcokrajowców we Francji” oraz “EUCARIS, PRUM i systemy wymiany informacji w Europie”. Odbyła się także prezentacja nowego projektu dyrektywy odnośnie transgranicznej wymiany informacji oraz węgierskiego programu badań nad sankcjami transgranicznymi. Tego samego dnia odbyła się także ceremonia rozdania Europejskich Nagród BRD dla najlepszych inicjatyw stowarzyszeń działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. To już 9. edycja konkursu organizowanego przez Norauto Foundation. W tym roku o nagrody ubiegały się 94 projekty, zgłoszone przez stowarzyszenia z 17 państw, w tym z dwóch nowych krajów członkowskich UE: Węgier i Rumunii. Warto wspomnieć, że Pierwszy Europejski Dzień BRD zorganizowany został 27 kwietnia 2007 r. pod hasłem “Bezpieczniejsza przyszłość dla młodzieży na naszych drogach” i dedykowany był młodym kierowcom.