Przegląd prasy

Ustawa o kierujących wciąż czeka? Czyli?

15 stycznia 2019

Ustawa o kierujących wciąż czeka? Czyli?
TVN24 BIS – 12.9.2019. „Fatalne wyniki egzaminów na prawo jazdy. Ministerstwo ma pomysł na zmianę przepisów” [kliknij]

We wrześniu 2016 roku rozpoczęto prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami w zakresie zmian w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. 12 stycznia 2019 roku dowiadujemy się, iż projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - odpowiedź na pytanie tvn25.bis.pl. Z wcześniejszych informacji (nasze zestawienie poniżej) posiadamy wiedzę, iż miało to miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Czyli?

12.1.2019. Jeden z portali zaprezentował ostatnio (12 stycznia br.) statystykę tzw. zdawalności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Przywołany tytuł mówi o średniej zdawalności egzaminu praktycznego na prawo jazdy w wysokości 35%. I porównuje z Wielką Brytanią, gdzie wynosi on 47% oraz Niemcami - ponad 70%. To, że mamy bardzo niską wiemy - powiedzmy nawet - od lat. Wiemy także, iż resort infrastruktury przygotował zmiany ustawowe, których celem jest uregulowanie tej sytuacji. I tu pojawia się słowo „niestety”. Pomijamy temat szczegółowych rozwiązań proponowanych w przygotowanym projekcie zmian w ustawie z 10 lutego 2011 r. o kierujących pojazdami. Pisaliśmy o nich więcej niż wielokrotnie.

Nas zainteresował następujący fragment artykułu - cytujemy: - „Wedle najnowszej deklaracji MI dokument jest już gotowy. Pytanie, czy zostanie w tej kadencji parlamentarnej uchwalony, pozostaje jednak otwarte. - Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw został opracowany w porozumieniu z przedstawicielami strony społecznej, reprezentującymi m.in. środowisko szkoleniowe kandydatów na kierowców oraz egzaminatorów. Projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - wyjaśnił w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu infrastruktury.”

17.12.2018. Na stronach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK znajdujemy komunikat, z którego dowiadujemy się: - W dniu 17 grudnia 2018r odbyły się kolejne (17), obrady Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy (powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016). (…)Wiodącą tematyką spotkania była dyskusja nad dodatkowym uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie uokp i niektórych innych ustaw w kontekście pytań autorstwa Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP.

23.11.2018. z trybuny sejmowej minister Marek Chodkiewicz informował: - Przedmiotowy projekt po przygotowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury Oceny skutków regulacji oraz stosownego uzasadnienia – zgodnie z obowiązującymi procedurami – został przekazany w połowie 2018 roku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem przedłożenia go Zespołowi ds. programowania prac rządu, w celu wpisania tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM. W tej chwili w drobnych szczegółach uzgadniamy to w Centrum Analiz Strategicznych. Mam nadzieję, że to już niebawem będzie wpisane do Wykazu prac Rady Ministrów.

21.8.2018. Projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami skierowany do wpisania do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów - aktualnie oczekuje na akceptację zaproponowanych rozwiązań - informował M. Chodkiewicz.

8.6.2018. - Myślę, że w niedługim czasie, czyli jeszcze przed wakacjami, projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych i międzyresortowych - bo to jest pierwszy etap procesu legislacyjnego - żeby wszystkie osoby zainteresowane mogły powiedzieć, że te pomysły są dobre, złe lub też co w tych pomysłach poprawić - informował podczas trwającego w Warszawie Kongresu Instruktorów Nauki Jazdy 2018, Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Dyrektor nawet doprecyzował, iż projekt już został przesłany przez ministra infrastruktury do zespołu planowania pracy rządu w celu wpisania do rejestru prac rządu.

8.4.2018. Dyrektor informował: - Wczoraj zapadła decyzja, że ustawa o kierujących jednak nabiera swojego biegu. Podjęta została decyzja, że jednak wpisujemy ten projekt i założenia, które przygotował Zespół, do projektu prac rządu. Myślę, że w przyszłym tygodniu taki wniosek zostanie już przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, aby rozpocząć procedurę uzgodnień i procedurę legislacyjną związaną ze zmianą ustawy o kierujących pojazdami.

3.10.2017. Dyrektor B. Oleksiak informował, iż prace nad projektem nowelizacji ustawy trwają: - Efektem naszej pracy będzie projekt zmian w ustawie, w kształcie, jaki nasz resort przedstawi Radzie Ministrów. Jeśli zostanie on zaakceptowany - rozpoczną się konsultacje społeczne oraz dalsza, standardowa procedura legislacyjna. Jesteśmy coraz bliżej tego momentu.

6.4.2017. Ówczesny wiceminister resortu infrastruktury – Jerzy Szmit w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury informował: - Rząd, ministerstwo infrastruktury i budownictwa przygotowuje całościową zmianę ustawy dotyczącej kształcenia i egzaminowania kierowców. (…) Sądząc, po zaawansowaniu prac - wydaje się, że taki projekt do końca roku powinniśmy przedstawić Wysokiej Izbie - zakończył Jerzy Szmit.

19.9.2016. W komunikacie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa czytamy: - W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się I posiedzenie Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył podsekretarz stanu w MIB Jerzy Szmit. Zespół jest organem pomocniczym ministra infrastruktury i budownictwa, a do jego zadań należy w szczególności analiza przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz opracowanie propozycji zmian w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

(jm)