rejestracja pojazdów
Zmieniane warunki i tryb wydawania kart pojazdów
Legislacja

Zmieniane warunki i tryb wydawania kart pojazdów

23 maja 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Jeżeli dla pojazdu została błędnie wystawiona karta, to producent lub importer wystawia...

Nowe zasady rejestracji i oznaczania pojazdów
Legislacja

Nowe zasady rejestracji i oznaczania pojazdów

20 maja 2006

W życie wchodzą rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa: z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. W akcie określono nowy wzór nalepki na tablice tymczasowe....

PL pozostaje bez zmian
Legislacja

PL pozostaje bez zmian

10 maja 2006

“Gazeta Prawna” przypomina, iż na mocy obowiązującego od 2 maja 2006 r. rozporządzenia ministra transportu i budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, na wniosek właściciela pojazdu, możliwa jest wymiana...

Niemieckie celne tablice rejestracyjne
Ekspert wyjaśnia 2

Niemieckie celne tablice rejestracyjne

7 maja 2006

Pytanie: Jak długo można jeździć na niemieckich tablicach celnych wyróżniających się charakterystycznym czerwonym paskiem? Odpowiedź: Maksymalnie dwa tygodnie. Charakterystyczne tablice z czerwonym paskiem umożliwiają legalny wywóz i są zarazem potwierdzeniem tymczasowego...

Kiedy podatek ekologiczny?
Ekspert wyjaśnia

Kiedy podatek ekologiczny?

17 kwietnia 2006

Pytanie: Wiadomo, że planuje się wprowadzenie tzw. opłaty ekologicznej. Kiedy można spodziewać się wejścia w życie podatku ekologicznego i co on zmieni? Odpowiedź: W tej chwili trwają kosmetyczne prace Ministerstwa Finansów nad kilkoma ustawami, wśród nich znajduje się projekt ustawy...

A unijne tablice rejestracyjne? (cz. 2)
Ekspert wyjaśnia

A unijne tablice rejestracyjne? (cz. 2)

17 kwietnia 2006

Wyjaśnienie: W serwisie informacyjnym nr 148 (link: http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=numer&id=148) opublikowaliśmy odpowiedź na pytanie w sprawie unijnych tablic rejestracyjnych. Przytoczyliśmy dotychczasowe wypowiedzi w tej sprawie. Listy, które otrzymaliśmy w ślad za...

A unijne tablice rejestracyjne?
Ekspert wyjaśnia

A unijne tablice rejestracyjne?

9 kwietnia 2006

Pytanie: Czy od 1 maja 2006 r. będą obowiązywały w Polsce unijne tablice rejestracyjne tj. wg oznaczenia tablic rejestracyjnych zgodnego z wzorem określonym przez akt wykonawczy numer 2411/98/EEC (unijny akt określa, że w polu nad literami "PL", lub innymi literami kodowymi państwa,...

W 2005 r. zarejestrowano 376 882 nowe auta
Przegląd prasy

W 2005 r. zarejestrowano 376 882 nowe auta

7 marca 2006

Liczba zarejestrowanych w Polsce nowych samochodów wyniosła w 2005 roku 376 882, według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Liczba używanych aut, sprowadzonych do Polski w 2005 roku wyniosła 870 777 sztuk....

Zniknie akcyza na samochody
Przegląd prasy

Zniknie akcyza na samochody

3 marca 2006

Od przyszłego roku definitywnie zniknie akcyza na samochody. Zamiast niej przy pierwszej rejestracji będziemy uiszczać opłatę, której wysokość zależeć będzie od pojemności silnika i emisji spalin, a także uwzględniać spadek wartości auta. ?Chcemy, aby obie ustawy znosząca akcyzę i...

Wyrejestrowanie auta osobowego dopiero po zezłomowaniu
Legislacja

Wyrejestrowanie auta osobowego dopiero po zezłomowaniu

25 listopada 2005

“Życie Warszawy” wskazuje na brak unormowań prawnych w sprawie możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu osobowego. Od stycznia br. obowiązują przepisy o czasowym wyrejestrowywaniu ciężarówek i przyczep o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t oraz pojazdów specjalnych,...

Bliski koniec opłat rejestracyjnych za auta
Przegląd prasy

Bliski koniec opłat rejestracyjnych za auta

12 listopada 2005

"Rzeczpospolita" dotarła do wniosku Komisji Europejskiej. Diagnoza obecnego systemu opodatkowania rynku motoryzacyjnego w krajach członkowskich jest jednoznaczna: zróżnicowanie systemów stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie samochodów i prowadzi do podwójnego opodatkowania. To także...

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta
Legislacja

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

3 listopada 2005

Tablice rejestracyjne nie są dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego, nie są też znakami identyfikacyjnymi auta - odpowiedział Sąd Najwyższy na pytanie zadane przez jeden z sądów okręgowych. “Sąd Najwyższy przesądził wprost: tablice rejestracyjne pojazdów nie są znakami...

Strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu
Przegląd prasy

Strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu

19 października 2005

"Gazeta Prawna" komentuje orzecznictwo w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zarejestrowaniu pojazdu, wydanej na rzecz poprzedniego właściciela, osoba, która nabyła od niego pojazd i jest aktualnym właścicielem tego pojazdu, już zarejestrowanego na jej rzecz, ma interes prawny w tej...

Koszty rejestracji używanych aut z Unii Europejskiej
Przegląd prasy

Koszty rejestracji używanych aut z Unii Europejskiej

27 września 2005

Opłata skarbowa przy rejestracji dyskryminuje używane samochody pochodzące z UE tak samo jak akcyza – ocenia “Rzeczpospolita”. Jakie są koszty rejestracji od 1 maja 2004 r.: opłata skarbowa – 150,00 zł (art. 144 ustawy o VAT) oraz opłatę skarbową - 5 zł od wniosku...

OC można przestać płacić dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu
Przegląd prasy

OC można przestać płacić dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu

7 września 2005

Maksymalna kara za brak ubezpieczenia samochodu osobowego wynosi obecnie 2040 zł, a ciężarówki 3260 zł. Jest to grzywna za brak OC, a grozi osobom, które zapomniały o obowiązku wyrejestrowania samochodu, lub które posiadają pojazd od wielu lat nieużywany. Obie te grupy właścicieli...

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Przegląd prasy

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

6 września 2005

Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK) tworzą centralna baza danych w Warszawie i mniejsze bazy we wszystkich powiatach. CEPiK zbiera szczegółowe informacje o każdym pojeździe i kierowcy. w bazie CEPiK jest zarejestrowanych około 17 mln pojazdów. System ma umożliwić...

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych
Legislacja

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych

4 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i...