drogi krajowe
Nowela rozporządzenia w sprawie dróg krajowych
Legislacja

Nowela rozporządzenia w sprawie dróg krajowych

25 czerwca 2012

W Dzienniku Ustaw pod poz. 715 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Wprowadzono zmianę...

Wyższe kary za przeciążone pojazdy, też osobówki
Legislacja

Wyższe kary za przeciążone pojazdy, też osobówki

24 kwietnia 2012

Opublikowany został projekt ustawy o drogach publicznych (data wersji 17.4.2012 r.). Celem noweli jest rozszerzenie katalogu pojazdów zwolnionych z opłaty za przejazd po drogach krajowych, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych (tzw. opłata elektroniczna), oraz...

Kto zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?
Legislacja

Kto zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?

27 marca 2012

(Fot.: PD@N 423-31jm) Poseł Jerzy Borkowski zgłosił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, interpelację zarejestrowaną pod numerem 3379, dotyczy ona sprawy finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie. ...

Sposób na szybsze oddawanie dróg do użytkowania
Legislacja

Sposób na szybsze oddawanie dróg do użytkowania

21 marca 2012

Komunikat Rady Ministrów: Rząd przyjął regulacje, które powinny zapewnić przejezdność niektórych dróg krajowych i autostrad przed EURO 2012, a w rezultacie umożliwić sprawne przemieszczanie się osób między głównymi miastami - gospodarzami turnieju piłkarskiego....

Stosowanie świateł awaryjnych podczas zatoru na drodze
Legislacja

Stosowanie świateł awaryjnych podczas zatoru na drodze

21 marca 2012

Stosowanie świateł awaryjnych przez kierowców podczas zatrzymywanie się na drogach krajowych, w takiej sprawie poseł Krzysztof Brejza złożył interpelację nr 2836. Interpelacja (nr 2836) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stosowania...

Jest projekt ustawy ws. przejezdności
Legislacja

Jest projekt ustawy ws. przejezdności

20 lutego 2012

Rada Ministrów przyjęła regulacje, które powinny zapewnić przejezdność niektórych dróg krajowych i autostrad przed EURO 2012, a w rezultacie umożliwić sprawne przemieszczanie się osób między głównymi miastami - gospodarzami turnieju piłkarskiego. Przepisy niezbędne do wykonania...

Zmiany dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury drogowej
Legislacja

Zmiany dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury drogowej

20 grudnia 2011

Na swoim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej komunikat w tej sprawie. Komunikat RM: Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra...

„Krajówki” bezpieczniejsze
Przegląd prasy

„Krajówki” bezpieczniejsze

22 listopada 2011

Według raportu EuroRap w latach 2008-2010 na drogach krajowych w Polsce zmalała (o 19% czyli na 3 tys. km) liczba km dróg o najwyższym poziomie ryzyka oraz o 18% liczba wypadków ciężkich (z ofiarami śmiertelnymi i rannymi). O 21% spadła też liczba ofiar śmiertelnych, choć łączna droga...

Jest kolejna mapa ryzyka na polskich drogach
Przegląd prasy

Jest kolejna mapa ryzyka na polskich drogach

16 listopada 2011

Już po raz czwarty, w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP, naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Wyniki badań wykazują...

Walczą z inwazją tirów
Przegląd prasy

Walczą z inwazją tirów

14 listopada 2011

Od stycznia do centrum Poznania ciężarówki wjadą tylko w określonych godzinach. Miasto zakupi też więcej mat do ważenia i przygotuje miejsca kontroli tirów. W ten sposób miasto zamierza radzić sobie z inwazją tirów (po wprowadzeniu elektronicznego systemu poboru opłat, dzisiaj...

Realizowane i zrealizowane inwestycje drogowe (stan na 14.10.2011 r.)
Przegląd prasy

Realizowane i zrealizowane inwestycje drogowe (stan na 14.10.2011 r.)

14 października 2011

DROGI W BUDOWIE: Obecnie w budowie i przebudowie jest 1363 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 640 km autostrad, 609 km dróg ekspresowych i 93 km obwodnic. Realizowana jest także przebudowa 21 km istniejącej sieci. W budowie jest 28 odcinków autostrad, 42...

Uzupełniony wykaz dróg krajowych
Legislacja

Uzupełniony wykaz dróg krajowych

15 czerwca 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. (Fot.: PD@N...

Zasady ustalenia maksymalnej stawki opłaty elektronicznej
Legislacja

Zasady ustalenia maksymalnej stawki opłaty elektronicznej

27 kwietnia 2011

W życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zasad ustalania maksymalnej stawki opłaty za przejazd po drogach. Jak czytamy w § 1.1. Rozporządzenie określa szczegółową metodę obliczania maksymalnej stawki opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21...

Nasze drogi w budowie
Przegląd prasy

Nasze drogi w budowie

10 marca 2011

DROGI W BUDOWIE: Obecnie w budowie i przebudowie są 1433 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 743 km autostrad, 522 km dróg ekspresowych i 92 km obwodnic. Realizowana jest także przebudowa 76 km istniejącej sieci. Budowane są 34...

Drogi krajowe w latach 2011-2015
Legislacja

Drogi krajowe w latach 2011-2015

7 lutego 2011

W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą “Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on m.in. listę priorytetowych zadań...

Demonstrują za wylotówkami
Przegląd prasy

Demonstrują za wylotówkami

27 grudnia 2010

(Fot.: PD@N 368-14) Sukces Warszawy - rząd znalazł pieniądze na budowę fragmentu wylotówki na południe kraju. Mieszkańcy Krakowa i Lublina na decyzje o swoich obwodnicach mogą czekać nawet do końca stycznia. Takiego obywatelskiego poruszenia nie było od dawna. Mieszkańców...

Bezpieczne i spokojne święta na drogach krajowych
Przegląd prasy

Bezpieczne i spokojne święta na drogach krajowych

26 grudnia 2010

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w Wigilie i Święta Bożego Narodzenia na sieci dróg krajowych doszło do trzech wypadków w których 9 osób zostało rannych a 1 osoba została zabita. Na drogach krajowych pracowało średnio około 1000 jednostek sprzętu...

GDDKiA - Drogi krajowe przejezdne, pieniędzy na utrzymanie nie zabraknie
Przegląd prasy

GDDKiA - Drogi krajowe przejezdne, pieniędzy na utrzymanie nie zabraknie

3 grudnia 2010

(Fot.: PD@N 366-11 GDDKIA) W związku z intensyfikacją działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w czasie ostatnich dni, z uwagi na obfite opady śniegu, wydatki związane z utrzymaniem dróg krajowych...

Zważą samochody na drogach krajowych
Przegląd prasy

Zważą samochody na drogach krajowych

8 listopada 2010

Rusza ogólnopolski program ważenia samochodów ciężarowych korzystających z sieci dróg krajowych. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrona stanu technicznego dróg krajowych i wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym to główne cele nowego programu...

Wniosek o zbadanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych
Legislacja

Wniosek o zbadanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych

14 października 2010

Klub PiS wystąpił do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o zbadanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2008-2012 - poinformował na konferencji prasowej w Sejmie poseł Andrzej Adamczyk. Inicjatywa ta ma związek z wypadkiem drogowym w Nowym Mieście nad Pilicą, w wyniku...