usuwanie pojazdów
Przejmowanie porzuconego auta
Legislacja

Przejmowanie porzuconego auta

14 czerwca 2007

Co roku urzędy skarbowe ponoszą ogromne koszty związane z opłatami za rekwirowane i porzucane samochody przechodzące na rzecz Skarbu Państwa. Niestety, fiskus nie pokrywa tych opłat z własnej kasy. Składają się na nie wszyscy podatnicy. A nie są one małe. W niektórych województwach...

Porzucone pojazdy, są… porzucone
Przegląd prasy

Porzucone pojazdy, są… porzucone

8 maja 2007

Robert znalazł na ulicy wrak starego auta. Stał tam już kilka lat, zardzewiały, miał oderwany błotnik i roztrzaskane światła – relacjonuje “ nowy właściciel”. Kiedy nie udało się znaleźć właściciela, młody mechanik skrzyknął kolegów i odholował garbusa do...

Zasady wyznaczania parkingów
Przegląd prasy

Zasady wyznaczania parkingów

13 grudnia 2006

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat, o których mowa, ustala rada powiatu. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony następuje...

Zasady wyznaczania firm holowniczych
Przegląd prasy

Zasady wyznaczania firm holowniczych

13 grudnia 2006

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat, o których mowa, ustala rada powiatu. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony następuje...

Zmiana Prawa o ruchu drogowym podpisana
Legislacja

Zmiana Prawa o ruchu drogowym podpisana

5 października 2006

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa musi być jeszcze opublikowana w dzienniku ustaw, będzie obowiązywała z dniem ogłoszenia. W nadchodzącym tygodniu Komisja Infrastruktury – rozpatrzy sprawozdanie podkomisji...

Kiedy policja może zlecić odholowanie?
Ekspert wyjaśnia 1

Kiedy policja może zlecić odholowanie?

1 października 2006

Pytanie: Wyznaczając firmę, która ma współpracować z policją przy usuwaniu pojazdów z dróg, starosta bierze pod uwagę m.in. zobowiązanie do realizacji każdego zleconego przypadku usunięcia pojazdu z drogi. Czy są jasno określone sytuacje, w których holowanie takie może być...

Czy parking musi spełniać szczególne wymagania
Ekspert wyjaśnia

Czy parking musi spełniać szczególne wymagania

1 października 2006

Pytanie: Czy policja lub straż miejska, w sytuacji gdy na ulicy jest źle zaparkowany samochód, musi go odholować na ściśle określony parking strzeżony? Odpowiedź: Tak. Pojazd usunięty z drogi można umieścić tylko na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia...

Usuwanie pojazdów tylko za zgodą starosty
Ekspert wyjaśnia

Usuwanie pojazdów tylko za zgodą starosty

1 października 2006

Pytanie: Czy do świadczenie usług pomocy drogowej trzeba posiadać licencję przewozową? Odpowiedź: To, czy do świadczenia usług pomocy drogowej trzeba posiadać licencję przewozową, zależy od tego, jakim pojazdem działalność taka jest wykonywana. Tylko starosta może wyznaczyć...

Cudzego auta nie usuniesz
Ekspert wyjaśnia

Cudzego auta nie usuniesz

1 października 2006

Pytanie: Ktoś zastawił twoje miejsce parkingowe? czytelniczka od kilku miesięcy walczy o miejsce na parkingu pod swoim domem. Kupiła je razem z mieszkaniem na osiedlu zamkniętym. Od pięciu miesięcy przykurzona półciężarówka, z zeschłym igliwiem za wycieraczkami, szpeci krajobraz...

Procedura usuwania pojazdów
Ekspert wyjaśnia

Procedura usuwania pojazdów

1 października 2006

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym uchwalona
Legislacja

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym uchwalona

25 września 2006

Podczas 25. posiedzenia Sejm 22 września uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, akt przekazano do podpisu Prezydentowi. W dziale dotyczącym kontroli ruchu drogowego, rozdziale mówiącym o uprawnieniach Policji ustawodawca dodał ustępy dotyczące usuwania pojazdów z...

Prawo o ruchu drogowym – nieobowiązują wskazania starosty
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym – nieobowiązują wskazania starosty

30 czerwca 2006

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K23/04) tracą moc przepisy: art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jako niezgodne z artykułem 2 i artykułem 22 Konstytucji RP. Przepisy dotyczyły usuwania pojazdów z...

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym

26 czerwca 2006

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja likwiduje lukę prawną polegającą na braku kryteriów, jakimi miał się kierować starosta, wyznaczając jednostkę usuwającą pojazd, źle zaparkowany czy...

O zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

O zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 czerwca 2006

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja likwiduje lukę prawną polegającą na braku kryteriów, jakimi miał się kierować starosta, wyznaczając jednostkę usuwającą pojazd, źle zaparkowany czy niesprawny technicznie, zagrażający...

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?
Legislacja

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

21 czerwca 2005

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K 23/04). Badając zgodność art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP TK stwierdził ich niezgodność. Tak więc ze skutkiem z dniem 30 czerwca 2006 roku tracą moc przepisy ustalające...