usuwanie pojazdów
Kiedy policja może zlecić odholowanie?
Ekspert wyjaśnia 1

Kiedy policja może zlecić odholowanie?

1 października 2006

Pytanie: Wyznaczając firmę, która ma współpracować z policją przy usuwaniu pojazdów z dróg, starosta bierze pod uwagę m.in. zobowiązanie do realizacji każdego zleconego przypadku usunięcia pojazdu z drogi. Czy są jasno określone sytuacje, w których holowanie takie może być...

Cudzego auta nie usuniesz
Ekspert wyjaśnia

Cudzego auta nie usuniesz

1 października 2006

Pytanie: Ktoś zastawił twoje miejsce parkingowe? czytelniczka od kilku miesięcy walczy o miejsce na parkingu pod swoim domem. Kupiła je razem z mieszkaniem na osiedlu zamkniętym. Od pięciu miesięcy przykurzona półciężarówka, z zeschłym igliwiem za wycieraczkami, szpeci krajobraz...

Procedura usuwania pojazdów
Ekspert wyjaśnia

Procedura usuwania pojazdów

1 października 2006

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym uchwalona
Legislacja

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym uchwalona

25 września 2006

Podczas 25. posiedzenia Sejm 22 września uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, akt przekazano do podpisu Prezydentowi. W dziale dotyczącym kontroli ruchu drogowego, rozdziale mówiącym o uprawnieniach Policji ustawodawca dodał ustępy dotyczące usuwania pojazdów z...

Prawo o ruchu drogowym – nieobowiązują wskazania starosty
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym – nieobowiązują wskazania starosty

30 czerwca 2006

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K23/04) tracą moc przepisy: art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jako niezgodne z artykułem 2 i artykułem 22 Konstytucji RP. Przepisy dotyczyły usuwania pojazdów z...

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym

26 czerwca 2006

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja likwiduje lukę prawną polegającą na braku kryteriów, jakimi miał się kierować starosta, wyznaczając jednostkę usuwającą pojazd, źle zaparkowany czy...

O zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

O zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 czerwca 2006

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja likwiduje lukę prawną polegającą na braku kryteriów, jakimi miał się kierować starosta, wyznaczając jednostkę usuwającą pojazd, źle zaparkowany czy niesprawny technicznie, zagrażający...

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?
Legislacja

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

21 czerwca 2005

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K 23/04). Badając zgodność art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP TK stwierdził ich niezgodność. Tak więc ze skutkiem z dniem 30 czerwca 2006 roku tracą moc przepisy ustalające...