usuwanie pojazdów
Wrastają stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2015 r.
Legislacja

Wrastają stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2015 r.

6 sierpnia 2014

(500-22 fot. jola michasiewicz) W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2014.632). Przykładowo za...

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne

23 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Akt określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy...

Nowe stawki za usunięcie pojazdu z drogi
Legislacja

Nowe stawki za usunięcie pojazdu z drogi

9 sierpnia 2012

W Monitorze Polskim publikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym....

Pytania w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi
Legislacja

Pytania w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi

21 maja 2012

Poseł Grzegorz Napieralski zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 4908) w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi. Interpelacja (nr 4908) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kosztów...

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji
Ogłoszenia

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji

5 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-12) Związek Powiatów Polskich organizuje szkolenie adresowane do pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu. Dotyczy ono pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących publicznego...

Wniosek o zmiany w przepisach dot. pojazdów usuwanych z dróg
Legislacja

Wniosek o zmiany w przepisach dot. pojazdów usuwanych z dróg

1 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-14) Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich wystosował pismo do Sławomira Nowaka, ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych...

O usuwaniu pojazdów w ustawie
Legislacja

O usuwaniu pojazdów w ustawie

22 sierpnia 2011

W życie weszła nowela ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2010.152.1018). Dotyczą one zmian w art. 130a, który reguluje zapisy w sprawie...

O usuwaniu pojazdów w rozporządzeniu
Legislacja

O usuwaniu pojazdów w rozporządzeniu

22 sierpnia 2011

W życie weszło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. W § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie usuwania pojazdów
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie usuwania pojazdów

9 sierpnia 2011

(Fot.: PD@N 394-14jm) MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego nowe rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Fragment: w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:...

Szybkie odholowanie auta
Legislacja

Szybkie odholowanie auta

26 lipca 2011

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zasad odholowywania pojazdów, zawarte w dwóch rozporządzeniach MSWiA: - w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz - w sprawie usuwania pojazdów, których...

Usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu
Legislacja

Usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu

11 lipca 2011

(Fot.: PD@N 394-15jm) Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji...

Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych
Legislacja

Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych

11 lipca 2011

(Fot.: PD@N 394-14jm) Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Rozporządzenie określa...

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów porzuconych
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów porzuconych

10 stycznia 2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Rozporządzenie określa: szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich...

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów zagrażających brd
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów zagrażających brd

10 stycznia 2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Rozporządzenie określa: tryb oraz warunki...

Sejm uchwalił nowelę kodeksu drogowego
Legislacja

Sejm uchwalił nowelę kodeksu drogowego

11 czerwca 2010

W Sejmie odbyło się głosowanie m.in. nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Posłowie uchwalili zmiany dotyczące nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i osiedlowych oraz zmienili przepisy o usuwaniu pojazdów. Uchwalona nowela trafi teraz do Senatu. ...

Dalsze prace nad trybem utraty pojazdu
Legislacja 1

Dalsze prace nad trybem utraty pojazdu

27 sierpnia 2009

Zmianę przepisów regulujących sprawy usuwania aut z drogi i ogłaszania ich przepadku wymógł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca br. Trybunał stwierdził wówczas, że art. 130a ust. 10 prawa o ruchu drogowym jest sprzeczny z konstytucją w zakresie, w jakim pozwala bez prawomocnego...

Nowe rozporządzenie o usuwaniu pojazdów
Legislacja

Nowe rozporządzenie o usuwaniu pojazdów

10 czerwca 2009

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów. W wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 16 czerwca 2009 r. Akt...

Na wokandzie opłaty za pojazd usunięty z drogi
Legislacja

Na wokandzie opłaty za pojazd usunięty z drogi

18 listopada 2008

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 listopada 2008 r. (sygn. II CSK 284/08) stwierdził, iż przedsiębiorca przechowujący pojazd usunięty z drogi przez policję może dochodzić należności za parkowanie wyłącznie na drodze administracyjnej. Sprawa dotyczy opłaty za parkowanie pojazdów...

Straż miejska odholuje pojazd?
Ekspert wyjaśnia

Straż miejska odholuje pojazd?

16 listopada 2008

Pytanie: Kiedy straż miejska może odholować pojazd na parking strzeżony? Odpowiedź: Zagadnienie to regulują przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z...

Ulice miasta nie mogą być złomowiskiem
Przegląd prasy

Ulice miasta nie mogą być złomowiskiem

18 kwietnia 2008

Ulice miasta nie mogą zamienić się w złomowisko. Straż miejska zabrała się za zdezelowane samochody, które przez lata blokowały miejsca parkingowe. Z ulic Gorzowa zniknęło już prawie 50 wraków – donosi “Gazeta Wyborcza Gorzów Wlkp.”. Czesław Matuszak, komendant...