usuwanie pojazdów
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie usuwania pojazdów
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie usuwania pojazdów

9 sierpnia 2011

(Fot.: PD@N 394-14jm) MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego nowe rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Fragment: w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:...

Szybkie odholowanie auta
Legislacja

Szybkie odholowanie auta

26 lipca 2011

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zasad odholowywania pojazdów, zawarte w dwóch rozporządzeniach MSWiA: - w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz - w sprawie usuwania pojazdów, których...

Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych
Legislacja

Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych

11 lipca 2011

(Fot.: PD@N 394-14jm) Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Rozporządzenie określa...

Usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu
Legislacja

Usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu

11 lipca 2011

(Fot.: PD@N 394-15jm) Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji...

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów zagrażających brd
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów zagrażających brd

10 stycznia 2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Rozporządzenie określa: tryb oraz warunki...

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów porzuconych
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów porzuconych

10 stycznia 2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Rozporządzenie określa: szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich...

Sejm uchwalił nowelę kodeksu drogowego
Legislacja

Sejm uchwalił nowelę kodeksu drogowego

11 czerwca 2010

W Sejmie odbyło się głosowanie m.in. nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Posłowie uchwalili zmiany dotyczące nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i osiedlowych oraz zmienili przepisy o usuwaniu pojazdów. Uchwalona nowela trafi teraz do Senatu. ...

Dalsze prace nad trybem utraty pojazdu
Legislacja 1

Dalsze prace nad trybem utraty pojazdu

27 sierpnia 2009

Zmianę przepisów regulujących sprawy usuwania aut z drogi i ogłaszania ich przepadku wymógł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca br. Trybunał stwierdził wówczas, że art. 130a ust. 10 prawa o ruchu drogowym jest sprzeczny z konstytucją w zakresie, w jakim pozwala bez prawomocnego...

Nowe rozporządzenie o usuwaniu pojazdów
Legislacja

Nowe rozporządzenie o usuwaniu pojazdów

10 czerwca 2009

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów. W wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 16 czerwca 2009 r. Akt...

Na wokandzie opłaty za pojazd usunięty z drogi
Legislacja

Na wokandzie opłaty za pojazd usunięty z drogi

18 listopada 2008

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 listopada 2008 r. (sygn. II CSK 284/08) stwierdził, iż przedsiębiorca przechowujący pojazd usunięty z drogi przez policję może dochodzić należności za parkowanie wyłącznie na drodze administracyjnej. Sprawa dotyczy opłaty za parkowanie pojazdów...

Straż miejska odholuje pojazd?
Ekspert wyjaśnia

Straż miejska odholuje pojazd?

16 listopada 2008

Pytanie: Kiedy straż miejska może odholować pojazd na parking strzeżony? Odpowiedź: Zagadnienie to regulują przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z...

Ulice miasta nie mogą być złomowiskiem
Przegląd prasy

Ulice miasta nie mogą być złomowiskiem

18 kwietnia 2008

Ulice miasta nie mogą zamienić się w złomowisko. Straż miejska zabrała się za zdezelowane samochody, które przez lata blokowały miejsca parkingowe. Z ulic Gorzowa zniknęło już prawie 50 wraków – donosi “Gazeta Wyborcza Gorzów Wlkp.”. Czesław Matuszak, komendant...

Zmienione rozporządzenie o usuwaniu pojazdów
Legislacja

Zmienione rozporządzenie o usuwaniu pojazdów

18 października 2007

Opublikowano i z dniem publikacji zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 października 2007 r. o usuwaniu pojazdów. Tracą moc rozporządzenia z: 2002.134.1133; 2002.176.1451 oraz...

Przejmowanie porzuconego auta
Legislacja

Przejmowanie porzuconego auta

14 czerwca 2007

Co roku urzędy skarbowe ponoszą ogromne koszty związane z opłatami za rekwirowane i porzucane samochody przechodzące na rzecz Skarbu Państwa. Niestety, fiskus nie pokrywa tych opłat z własnej kasy. Składają się na nie wszyscy podatnicy. A nie są one małe. W niektórych województwach...

Porzucone pojazdy, są… porzucone
Przegląd prasy

Porzucone pojazdy, są… porzucone

8 maja 2007

Robert znalazł na ulicy wrak starego auta. Stał tam już kilka lat, zardzewiały, miał oderwany błotnik i roztrzaskane światła – relacjonuje “ nowy właściciel”. Kiedy nie udało się znaleźć właściciela, młody mechanik skrzyknął kolegów i odholował garbusa do...

Zasady wyznaczania parkingów
Przegląd prasy

Zasady wyznaczania parkingów

13 grudnia 2006

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat, o których mowa, ustala rada powiatu. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony następuje...

Zasady wyznaczania firm holowniczych
Przegląd prasy

Zasady wyznaczania firm holowniczych

13 grudnia 2006

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat, o których mowa, ustala rada powiatu. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony następuje...

Zmiana Prawa o ruchu drogowym podpisana
Legislacja

Zmiana Prawa o ruchu drogowym podpisana

5 października 2006

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa musi być jeszcze opublikowana w dzienniku ustaw, będzie obowiązywała z dniem ogłoszenia. W nadchodzącym tygodniu Komisja Infrastruktury – rozpatrzy sprawozdanie podkomisji...

Kiedy policja może zlecić odholowanie?
Ekspert wyjaśnia 1

Kiedy policja może zlecić odholowanie?

1 października 2006

Pytanie: Wyznaczając firmę, która ma współpracować z policją przy usuwaniu pojazdów z dróg, starosta bierze pod uwagę m.in. zobowiązanie do realizacji każdego zleconego przypadku usunięcia pojazdu z drogi. Czy są jasno określone sytuacje, w których holowanie takie może być...

Procedura usuwania pojazdów
Ekspert wyjaśnia

Procedura usuwania pojazdów

1 października 2006