tachografy
W nowych pojazdach tachografy cyfrowe
Legislacja

W nowych pojazdach tachografy cyfrowe

1 maja 2006

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie dopiero 11 kwietnia 2007 r., ale niektóre zmiany dotyczące tachografów zaczną obowiązywać już 1 maja br. Od 1 maja w nowo rejestrowanych samochodach ciężarowych mają być montowane tachografy cyfrowe. Rzecz jednak w tym, że zainteresowani...

O tachografach cyfrowych ostatnie rozporządzenia
Legislacja

O tachografach cyfrowych ostatnie rozporządzenia

28 kwietnia 2006

Opublikowano kolejne rozporządzenie dotyczące tachografów cyfrowych: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na...

Czy zdążymy z tachografami cyfrowymi?
Legislacja

Czy zdążymy z tachografami cyfrowymi?

23 marca 2006

Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, przygotowały się do wprowadzenia tachografu cyfrowego. Od początku maja to urządzenie wymagane będzie w nowo rejestrowanych samochodach ciężarowych – komentuje “Rzeczpospolita”. Z tachografami cyfrowymi jest jeszcze...

Są wnioski o wydanie kart do tachografów cyfrowych
Legislacja

Są wnioski o wydanie kart do tachografów cyfrowych

21 marca 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Akt określa wzory wniosku o wydanie karty oraz standardy, jakim powinny odpowiadać załączniki do wniosku. Rozporządzenie wejdzie w życie...

Zezwolenie dla warsztatu instalującego tachografy cyfrowe
Legislacja

Zezwolenie dla warsztatu instalującego tachografy cyfrowe

14 marca 2006

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu, specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej...

Wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatu
Legislacja

Wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatu

14 marca 2006

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu tych usług. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie...

Zakres wyposażenia technicznego warsztatu
Legislacja

Zakres wyposażenia technicznego warsztatu

14 marca 2006

Opublikowano projekt załącznika do Ministerstwa Gospodarki, który określa zakresu wyposażenia technicznego warsztatu....

Uprawnienia dla technika warsztatu
Legislacja

Uprawnienia dla technika warsztatu

14 marca 2006

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych. Rozporządzenia określa wzór zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych; zakres i tryb przeprowadzania egzaminu z...

Dane pobierane z tachografu cyfrowego
Legislacja

Dane pobierane z tachografu cyfrowego

14 marca 2006

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania. Akt określa wymagania w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego oraz ich przechowywania przez przedmiot prowadzący...

Pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe
Legislacja

Pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe

14 lutego 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie informacji Ministerstwa Transportu i Budownictwa poinformowało, że MTiB nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zatrzymania pojazdów z TC na granicy z tymi państwami lub ukarania kierowcy przez tamtejsze służby kontrolne za brak...

Od kiedy tachografy cyfrowe?
Legislacja

Od kiedy tachografy cyfrowe?

8 lutego 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie informacji Ministerstwa Transportu i Budownictwa poinformowało, że do czasu wejścia w życie obowiązku stosowania tachografów cyfrowych (TC), na obszarze Unii Europejskiej dopuszczone zostaje użytkowanie w przewozach drogowych pojazdów...

Tachografy cyfrowe - następne akty wykonawcze
Legislacja

Tachografy cyfrowe - następne akty wykonawcze

3 lutego 2006

Obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, który ustalił opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Przypomnijmy, iż obowiązek wprowadzenia w życie tachografów cyfrowych określono na 1 maja br. Ustawa o systemie cyfrowych...

Projekt aktu wykonawczego dotyczącego tachografów cyfrowych
Legislacja

Projekt aktu wykonawczego dotyczącego tachografów cyfrowych

23 stycznia 2006

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych oraz standardów, jakim powinny odpowiadać załączniki do wniosku dostępny na stronach internetowych. Przepisy prawne dotyczące tachografów cyfrowych: Ustawa...

Jest akt wykonawczy w sprawie tachografów cyfrowych
Legislacja

Jest akt wykonawczy w sprawie tachografów cyfrowych

19 stycznia 2006

Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Akt obowiązuje od 3 lutego 2006...

Tachografy cyfrowe na przełomie kwietnia i maja 2006 r.
Legislacja

Tachografy cyfrowe na przełomie kwietnia i maja 2006 r.

14 grudnia 2005

Europejski system tachografów cyfrowych miał zacząć działać od 1 stycznia 2006 r. W Polsce wdraża go Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) z IBM jako podwykonawcą. System jest projektem europejskim, Dopóki wszyscy członkowie Wspólnoty nie będą przygotowani, tachografy nie...

O wdrażaniu ustawy o tachografach cyfrowych
Legislacja

O wdrażaniu ustawy o tachografach cyfrowych

9 grudnia 2005

Od maja 2006 roku powinien zostać wprowadzony nowy przepis dotyczący instalacji cyfrowych tachografów w pojazdach o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz zabierające na pokład więcej niż 9 pasażerów. Przepis od maja 2006 roku wprowadzą wszystkie kraje Unii Europejskiej....

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych
Legislacja 1

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych

8 listopada 2005

Tachografy cyfrowe będą one musiały być montowane w nowych samochodach od 1 stycznia 2006 r. Posiadacz starszego pojazdu, wyposażonego w tachograf analogowy, będzie miał obowiązek wymiany tego urządzenia na cyfrowy, jedynie w przypadku, gdy dotychczasowy tachograf ulegnie awarii....

Już niedługo tachografy cyfrowy będą obowiązkowe
Przegląd prasy

Już niedługo tachografy cyfrowy będą obowiązkowe

14 października 2005

Odbyło się forum transportowe poświęcone tachografom cyfrowym. Wprowadzenia do problemu systemów tachografów cyfrowych dokonała Hanna Żelichowska - Naczelnik Wydziału Tachografów Cyfrowych w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa...

Ustawa o tachografach cyfrowych
Legislacja

Ustawa o tachografach cyfrowych

5 października 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. od 1 stycznia 2006 r. w nowo rejestrowanych samochodach transportu drogowego będą montowane tachografy cyfrowe. Nowy tachograf - cyfrowy, składa się z zamontowanego na stałe w pojeździe urządzenia...