drogi publiczne
Nie ma dróg niczyich
Przegląd prasy

Nie ma dróg niczyich

5 grudnia 2005

Utrzymanie drogi, w tym także odśnieżanie i zwalczanie zimowej ślizgawicy, to zadania zarządcy. Każda droga ma swojego zarządcę. Nie ma dróg niczyich – czytamy w “Gazecie Prawnej”....

Nadzieja na komunikacyjny Szlak Staropolski
Przegląd prasy

Nadzieja na komunikacyjny Szlak Staropolski

25 listopada 2005

Szlak Staropolski - to nazwa stowarzyszenia zawiązanego w Częstochowie. A także nazwa drogi i kolei, do których budowy ma doprowadzić ta organizacja. W najbliższym czasie organizacja chce wpłynąć na ministra transportu i budownictwa, by w nowelizowanym rozporządzeniu o drogach...

Punkty Informacji Drogowej
Przegląd prasy

Punkty Informacji Drogowej

22 listopada 2005

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat potwierdzający, iż o warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni i przejezdności dróg oraz warunkach ruchu panujących na drogach krajowych przez całą zimę będzie można dowiadywać się w specjalnych Punktach Informacji...

Kompetencje a inwestycje drogowe
Legislacja

Kompetencje a inwestycje drogowe

16 listopada 2005

Znowelizowane przepisy tak niejasno dzielą kompetencje między wojewodów i marszałków, że od nowego roku inwestycje drogowe mogą stanąć w miejscu – komentuje “Rzeczpospolita”. Ustawa – nowelizacja z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze...

Poprawione drogi publiczne
Legislacja

Poprawione drogi publiczne

15 listopada 2005

W życie wchodzą rozporządzenia: wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. drugi wykaz obejmuje drogi krajowe oraz drogi wojewódzkie, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku...

Drogowcy już przygotowani do zimy
Przegląd prasy

Drogowcy już przygotowani do zimy

3 listopada 2005

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest już gotowy na starcie z zimą. Wprawdzie urzędowo zima trwa od 1 listopada do 31 marca, ale drogowcy zapewniają, że pieniędzy i zapału wystarczy na dużo dłużej. Wielką wagę drogowcy przykładają do...

Wyrok w sprawie o zasiedzenie drogi koniecznej
Legislacja

Wyrok w sprawie o zasiedzenie drogi koniecznej

22 października 2005

Dla przyjęcia, że posiadanie było nieprzerwane, nie wystarczy sam wyrok sądu. Trzeba je faktycznie odzyskać. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 października 2005 r. w sprawie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej. Warunkiem uzyskania własności przez zasiedzenie...

Droga osiedlowa bez oświetlenia
Przegląd prasy

Droga osiedlowa bez oświetlenia

14 października 2005

W podkrakowskich Węgrzcach przekazano drogę osiedlową gminy, jednak bez jej oświetlenia. W osiedlu zapadły...

Nazewnictwo i numerowania dróg osiedlowych, dojazdowych i innych
Legislacja

Nazewnictwo i numerowania dróg osiedlowych, dojazdowych i innych

10 października 2005

Wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. Gminni radni będą także nadawać nazwy także drogom wewnętrznym. Gminy będą mogły decydować również o nazwach i numeracji przy drogach w osiedlach mieszkaniowych,...

Nowe drogi krajowe
Legislacja

Nowe drogi krajowe

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. Akt wejdzie w życie 1 stycznia 2006...

Drogi pozbawione kategorii dróg krajowych
Legislacja

Drogi pozbawione kategorii dróg krajowych

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Akt wejdzie w życie 1 stycznia 2006...

Droga ekspresowa S-1 dłuższa
Przegląd prasy

Droga ekspresowa S-1 dłuższa

5 października 2005

Uroczyste otwarcie blisko 7-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S-1 z Międzyświecia koło Skoczowa do Cieszyna. Otwarty odcinek jest częścią projektu budowy blisko 30-kilometrowej drogi ekspresowej Bielsko-Biała-Cieszyn. Realizacja zadania została podzielona na cztery odrębne...

Obowiązują zmiany w ustawie o drogach publicznych
Legislacja

Obowiązują zmiany w ustawie o drogach publicznych

4 października 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma nie tylko dostosować nasze przepisy do prawa unijnego, lecz także uściślić te, które do tej pory utrudniały życie. Zmieniona została definicja...

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

9 września 2005

Opublikowano ustawę z 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będzie obowiązywała od 24 września 2005...

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

9 września 2005

Opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych; od 10 października. W życie wejdzie od 10 października 2005 r....

Drogi gminne, ale bez środków
Legislacja

Drogi gminne, ale bez środków

6 września 2005

Ustawa z 14 listopada 2003 r. nałożyła na gminy wiele nowych obowiązkowych m.in., iż każdy odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym staje się drogą gminną, ponieważ z chwilą oddania do użytku zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii. “Rzeczpospolita” komentuje:...

Prezydent miasta pozwany do sądu za zły stan dróg
Przegląd prasy

Prezydent miasta pozwany do sądu za zły stan dróg

5 września 2005

Sąd grodzki w Białymstoku umorzył postępowanie z wniosku kierowcy, który domagał się ukarania prezydenta miasta Ryszarda Tura za złe oznakowanie dziur w drogach, czym miał dopuścić się niedbalstwa i wykroczenia. W uzasadnieniu sąd podniósł, że ustawa o drogach publicznych nakłada...

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych
Legislacja 2

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych

21 czerwca 2005

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3921). Celem tego projektu jest doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie regulacji pojazdów nienormatywnych,...

W Polsce mamy tylko 28 tuneli
Przegląd prasy

W Polsce mamy tylko 28 tuneli

7 czerwca 2005

W Polsce, na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, znajduje się 28 obiektów sklasyfikowanych jako tunele. Ich łączna długość wynosi 750 metrów. Łączna długość wszystkich podziemnych przepraw eksploatowanych w ramach sieci dróg...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych w podkomisji
Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych w podkomisji

1 czerwca 2005

Sejmowa Komisja Infrastruktury skierowała do podkomisji stałej ds. transportu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany w przepisach ustawowych mające związek z dostosowaniem polskiego prawa do przepisów...