drogi publiczne
Ustawa o drogach publicznych i linie elektroenergetyczne
Legislacja

Ustawa o drogach publicznych i linie elektroenergetyczne

15 czerwca 2012

Z dniem 25 czerwca 2012 r. do marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz grupa posłów wniosła projekt ustawy - o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych. Nowela wnosi zmianę w ustawie z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych. Tu...

Ramy wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych
Legislacja

Ramy wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych

13 czerwca 2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Zaproponowano rozwiązania, które wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram...

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych

31 maja 2012

Dziś (31 maja br.) wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wdrażają dyrektywę unijną w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Mają one na celu ustanowienie oraz wdrożenie procedur w zakresie...

Bardzo szczególne zasady realizacji inwestycji drogowych
Legislacja

Bardzo szczególne zasady realizacji inwestycji drogowych

18 maja 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (2012.549). Ustawodawca wprowadził zmiany brzmienia artykułu dotyczącego stosowania przepisów niezbędnych do oddania...

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania dróg podpisana
Legislacja

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania dróg podpisana

15 maja 2012

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Informacja w sprawie ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach...

Ministerstwo w sprawie dróg wewnętrznych i dostępu do drogi publicznej
Legislacja

Ministerstwo w sprawie dróg wewnętrznych i dostępu do drogi publicznej

7 maja 2012

Jak informowaliśmy kilka tygodni wcześniej poseł Jarosław Górczyński zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 3406) w sprawie dopracowania przepisów dotyczących dróg wewnętrznych. Pytania dotyczyły terminu dopracowania w stosownych ustawach...

Na posiedzeniu Senatu RP
Legislacja

Na posiedzeniu Senatu RP

26 kwietnia 2012

W dniach 25-26 kwietnia br. odbyło się 10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. W zrealizowanym porządku obrad przewidziano debatę nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o transporcie...

Pytanie o szerokość dróg publicznych lub wewnętrznych
Legislacja

Pytanie o szerokość dróg publicznych lub wewnętrznych

15 kwietnia 2012

Poseł Jarosław Górczyński prosi ministra transportu o doprecyzowanie aktów prawnych i wyraźne określanie, czy i jakim parametrom, głównie co do szerokości mają odpowiadać drogi publiczne lub drogi wewnętrzne, które mają gwarantować obsługę komunikacyjną (dostęp do drogi...

Projekt ustawy ws. przejezdności już w Sejmie
Legislacja

Projekt ustawy ws. przejezdności już w Sejmie

22 lutego 2012

Rząd złożył do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przypomnijmy - regulacje te, mają zapewnić przejezdność niektórych dróg krajowych i autostrad przed EURO 2012, a w rezultacie umożliwić...

Segway na drogach publicznych?
Ekspert wyjaśnia

Segway na drogach publicznych?

30 października 2011

Pytanie: Kupiłem hulajnogę elektryczną typu SEGWAY. Czy mogę się nią poruszać po drogach publicznych? Odpowiedź: Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu dotyczącym, co prawda pojazdu zbliżonego do hulajnogi z napędem...

Audyt brd drogowy w Komisji Infrastruktury
Legislacja

Audyt brd drogowy w Komisji Infrastruktury

14 września 2011

W Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej i ustanowienia...

Poziom bezpieczeństwa na drogach transeuropejskich
Legislacja

Poziom bezpieczeństwa na drogach transeuropejskich

7 września 2011

Do Komisji Infrastruktury skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (wpłynął do Sejmu 2 września br.). Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej...

Na drodze obowiązkowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
Legislacja

Na drodze obowiązkowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

23 maja 2011

Jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę drogi zarządca drogi będzie musiał przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejny audyt czeka go przed oddaniem drogi do użytkowania - informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Cel projektu to oczywiście bezpieczeństwo na...

TK ws. odszkodowań za grunty na drogi
Legislacja

TK ws. odszkodowań za grunty na drogi

19 maja 2011

Za zgodny z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał przepis dotyczący terminu ubiegania się o przyznanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość zajętą na drogę publiczną. Wyrok jest prawomocny. Orzeczenie dotyczy nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na podstawie ustawy z...

Opłaty elektroniczne i kary pieniężne
Legislacja

Opłaty elektroniczne i kary pieniężne

2 maja 2011

W Dzienniku Ustaw nr 91 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Rozporządzenie określa tryb,...

Lokalizacja obiektu w pasie drogowym
Ekspert wyjaśnia

Lokalizacja obiektu w pasie drogowym

27 lutego 2011

Pytanie: Umieszczenie obiektu w pasie drogowym. Czy na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy o drogach publicznych wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych może dotyczyć tylko dróg publicznych? Pyta Czytelniczka portalu E-PRAWNIK PL Odpowiedź:...

Uproszczenie procedur przy przebudowie dróg
Legislacja

Uproszczenie procedur przy przebudowie dróg

9 grudnia 2010

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić uproszczenia w załatwianiu formalności związanych z budową dróg. Pracuje nad projektem zmiany przepisów. Inicjatywa dotyczy nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czyl tzw....

Standardy NATO w drogownictwie
Legislacja

Standardy NATO w drogownictwie

8 listopada 2010

GDDKiA: Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nadzoruje wyznaczanie klasy MLC w...

Nietrzeźwy kierowca zawsze przestępcą
Legislacja

Nietrzeźwy kierowca zawsze przestępcą

19 czerwca 2010

W stanie nietrzeźwym nie można kierować samochodem wszędzie tam, gdzie się odbywa ruch pojazdów. Oto zdarzenie: Krzysztof K. po wyjściu z dyskoteki postanowił się przespać w samochodzie kolegi zaparkowanym w pobliżu. Usiadł na przednim siedzeniu pasażera. Było mu zimno, włączył...

Drogi i chodniki oddane miastu
Legislacja

Drogi i chodniki oddane miastu

20 maja 2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pojezierze” w Olsztynie postanowiła oddać miastu ulice, chodniki i tereny zielone, które miała w wieczystym użytkowaniu. Przemówiły wysokie koszty eksploatacyjne (szczególnie te dotyczące dróg, które byli zobowiązani utrzymać w należytym stanie...