drogi publiczne
Zmiany w ustawie o drogach publicznych
Legislacja

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

27 lutego 2007

Zmiana ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynikająca z obowiązywania ustawy z dnia 12 stycznia o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia....

Zmiany w ustawie o inwestycjach drogowych
Legislacja

Zmiany w ustawie o inwestycjach drogowych

27 lutego 2007

Zmiana ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wynikająca z obowiązywania ustawy z dnia 12 stycznia o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia....

Droga publiczna nie dla spółdzielni
Legislacja

Droga publiczna nie dla spółdzielni

14 lutego 2007

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może żądać od gminy ustanowienia na jej rzecz użytkowania wieczystego działki gruntu, będącej drogą publiczną, nad którą wzniosła budynek – orzekł Sąd Najwyższy. W sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej S w G. przeciwko gminie G. o...

Jednolicie o drogach publicznych
Legislacja

Jednolicie o drogach publicznych

9 lutego 2007

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach...

Dofinansować inwestycje drogowe
Legislacja

Dofinansować inwestycje drogowe

8 lutego 2007

Ministerstwo Transportu poinformowało, że władze wojewódzkie, powiatowe oraz prezydenci miast na prawach powiatu mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na...

Obowiązuje zmiana w ustawie o drogach publicznych
Legislacja

Obowiązuje zmiana w ustawie o drogach publicznych

27 października 2006

W życie wchodzi ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych w zakresie zmieniającym ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zmiana dotyczy sposobu powoływania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i jego...

O wykazach dróg krajowych i wojewódzkich
Legislacja

O wykazach dróg krajowych i wojewódzkich

19 września 2006

W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r. Art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną są zgodne z konstytucją. Przepisom tym rady powiatu w...

Czy usprawni ruch?
Przegląd prasy

Czy usprawni ruch?

18 lipca 2006

W Warszawie kierowcy mogą jeździć 185-metrową estakadą do skrętu z ul. Rzymowskiego w Marynarską. Jej budowa trwała dwa lata - to niechlubny rekord Warszawy. Po rozgrzebaniu skrzyżowania przez firmę MPRD prace dokończył Mostostal Warszawa. Zmiana wykonawcy podniosła koszty o ponad 18...

Mostowe standardy NATO w Polsce
Legislacja

Mostowe standardy NATO w Polsce

11 lipca 2006

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamieściła na swojej stronie internetowej Informację w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (wyznaczania natowskiej klasy MLC). W ramach przygotowań obronnych...

Runął wiadukt na „zakopiance”
Przegląd prasy

Runął wiadukt na „zakopiance”

1 lipca 2006

Jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się wiaduktu na nowo budowanym odcinku “zakopianki” w Stróży (powiat myślenicki). Nie potwierdziły się informacje, że konstrukcja przygniotła także drugą osobę - poinformowała Małopolska Straż Pożarna. Przyczyny wypadku nie są...

Zakaz parkowania w osiedlu
Przegląd prasy 1

Zakaz parkowania w osiedlu

21 czerwca 2006

Kielce biorą w swoje ręce uliczki osiedlowe. Posypią się mandaty dla kierowców łamiących zakaz parkowania. Obecnie za łamanie zakazu parkowania na drogach osiedlowych kierowcom nic im nie grozi. Ani policja, ani straż miejska nie może ich karać, bo są to drogi wewnętrzne. Teraz ma się...

Własność gminy – droga publiczna
Legislacja

Własność gminy – droga publiczna

16 czerwca 2006

Sąd Najwyższy orzekł, iż działka gruntu wydzielona pod drogę w trybie art. 98 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) – w jego pierwotnym brzmieniu przechodzi z mocy prawa na własność gminy, jeżeli...

Fatalny stan dróg na Mazowszu
Przegląd prasy

Fatalny stan dróg na Mazowszu

20 maja 2006

Droga wojewódzka nr 728 Nowe Miasto - Grójec to trasa o najgorszym stanie technicznym w woj. Mazowieckim. W 80% nie nadaje się do użytku - tak wynika z przeglądu dróg przeprowadzonego przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Porównując lustracje dróg...

Polskie Drogi XXI
Przegląd prasy

Polskie Drogi XXI

16 maja 2006

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został laureatem nagrody “Polskie Drogi XXI”, przyznawanej przez redakcję magazynu “Polskie Drogi” i Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Nagroda została przyznana za strategię rozwoju dróg regionu...

Przyspieszenie rozwoju sieci dróg i transportu
Legislacja

Przyspieszenie rozwoju sieci dróg i transportu

15 maja 2006

W Ministerstwie Transportu kończą się prace nad projektami kilku ustaw, których wdrożenie umożliwi przyspieszenie modernizacji i rozwoju sieci dróg, kolei oraz transportu publicznego - poinformował w w Katowicach minister Jerzy Polaczek. Wypowiedź dotyczy skierowanego do uzgodnień...

Działki pod drogami publicznymi
Legislacja

Działki pod drogami publicznymi

15 grudnia 2005

Po 31 grudnia 2005 r. właściciele parceli zajętych pod drogę publiczną tracą prawo do ubiegania się o zapłatę za...

Uwaga na reklamy pasie drogowym
Przegląd prasy

Uwaga na reklamy pasie drogowym

8 grudnia 2005

“Gazeta Prawna” analizuje postępowanie w sprawie reklamy, którą właściciel posiadłości postawił na swoim terenie, która jednak – zdaniem urzędników - wykracza na pas drogowy. W konkluzji przytoczono stanowisko WSA w Warszawie, ten uchylił wcześniej wydane decyzje i...

Kolejny raport NIK o stanie polskich dróg
Przegląd prasy

Kolejny raport NIK o stanie polskich dróg

7 grudnia 2005

Unijne standardy spełnia 1 procent polskich dróg Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli ocenia, iż unijne standardy spełnia zaledwie 1 procent dróg w naszym kraju. Gdyby w Polsce stosować kryteria takie jak w innych krajach Unii, to połowa dróg z powodu złego stanu i dużych kolein...

Projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Legislacja

Projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

6 grudnia 2005

W Sejmie rządowy projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego skierowano do komisji nadzwyczajnej. W uzasadnieniu czytamy: Obecnie obowiązująca ustawa o finansowaniu dróg publicznych reguluje ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony...

Drogi jednak lokalizowane u wojewody
Legislacja

Drogi jednak lokalizowane u wojewody

6 grudnia 2005

Rząd chce zablokować przeniesienie niektórych kompetencji z urzędów wojewódzkich do samorządów województwa. Miesiąc przed wejściem w życie ustawy przenoszącej pokaźną część zadań i władztwa administracyjnego z wojewodów na marszałków rząd przekazał do Sejmu projekt jej...