Legislacja

…aby nie było mitu pieszego bezkarnego – apeluje senator Halina Bieda

18 lutego 2021

…aby nie było mitu pieszego bezkarnego – apeluje senator Halina Bieda
Halina Bieda, senator RP, sprawozdawca Komisji Infrastruktury. 21. posiedzenie plenarne - dn. 17.2.2021 r. [kliknij] (fot. Kancelaria Senatu RP)

W Senacie RP, w trakcie rozpoczętego 21. posiedzenia plenarnego odbyła się debata nad ustawą zmieniającą ustawę - Prawo o ruchu drogowym, której założeniem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tu przede wszystkim pieszych jego uczestników. Senator sprawozdawca rekomendowała przyjęcie jednej poprawki zgłoszonej w trakcie. Odbyła się dyskusja, głosowanie zaplanowano na zakończenie trzydniowego posiedzenia.

Podczas 21. posiedzenia Senatu RP odbyła się debata poświęcona zagadnieniom poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Halina Bieda, senator sprawozdawca Komisji Infrastruktury przedstawiła stanowisko w sprawie procedowanych przepisów (senacki druk nr 315, sprawozdanie Komisji Infrastruktury - druk nr 315A). Informowała: - Na swoim posiedzeniu Komisja Infrastruktury przyjęła poprawkę zgłoszoną przez legislatora i wnosi o przyjęcie załączonej uchwały. (…) W trakcie posiedzenia skierowaliśmy do rządu uwagę i prośbę, aby kampania informacyjna była przeprowadzona w sposób rzetelny. Głównie z tego tytułu, aby nie było takiego poczucia, że niniejsze przepisy powodują - jak to pan minister powiedział, ale myślę że wszyscy się z tym zgodzimy - mitu pieszego bezkarnego. Każdy z nas, zarówno jako pieszy, jak i jako kierowca, ma różne doświadczenia z tą drugą grupą użytkowników drogi. Uważamy, że na pewno są to potrzebne rozwiązania, które zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa pieszego. Natomiast myślę, że dobrze by było, gdyby po roku obowiązywania tej ustawy tak jak do tej pory monitorować wypadkowość i zobaczyć czy rzeczywiście - a mamy taką nadzieję wszyscy - te przepisy sytuację zmienią i rzeczywiście liczba wypadków dotycząca pieszych się zmieni.

W debacie uczestniczyli oraz wygłosili stanowiska posłowie reprezentujący inicjatorów projektów zmian ustawy - poselskich i rządowego: Michał Szczerba, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Rafał Weber. Wchodzimy do kręgu krajów w których pierwszeństwo pieszego jest standardem; w kolejnych inicjatywach nowelizujących będziemy postulowali o objęcie pierwszeństwem także pieszych oczekujących na przejściach - mówili posłowie. Deklarowali dalsze szybkie procedowanie ustawy, poparli poprawkę senacką. Wygłoszono wiele opinii, analizowano zaproponowane nowe przepisy; zgłoszono uwagi oraz zadano pytania. Pytano o kary dla pieszego przy wchodzeniu na jezdnię używającego telefonu lub innego urządzenia; o sposób i przyrządy pomiaru odległości pomiędzy pojazdami jadącymi autostradami lub drogami szybkiego ruchu; o statystyki wypadków, budowaną infrastrukturę i inne. Odpowiedzi - w imieniu ministerstwa infrastruktury - udzielił Rafał Weber, na część zadanych pytań senatorowie otrzymają odpowiedź pisemną. 

Blok głosowań nad procedowanymi ustawami zaplanowano na 19. lutego. (jm)