Legislacja

Apel o przyspieszenie prac nad zmianą przepisów

14 lutego 2020

Apel o przyspieszenie prac nad zmianą przepisów
Sejm RP - Druk nr 76. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r. [kliknij]

W dniach 12-13 lutego br. miało miejsce 5. posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Wśród wielu niezwykle ważnych zagadnień, posłowie głosowali nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu pt.: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.” (druk nr 76 – kliknij oraz druk nr 124 – kliknij).

Procedurę głosowania poprzedził głos posła Michała Szczerby, który przywoływał tragiczne statystyki pierwszych dni bieżącego roku. Przypomnijmy – śmierć ponad 100. pieszych w 40 dni! To połowa wszystkich ofiar śmiertelnych! 60 z nich zginęło na przejściach dla pieszych! Poseł pyta: - Panie Premierze, minęły trzy miesiące od Pana expose. Obiecał Pan Wysokiej Izbie, że przedstawi projekt ustawy dotyczący i gwarantujący pierwszeństwo pieszych. (…) Czekamy na ten projekt, nie możemy przyjąć sprawozdania za rok 2018. Wtedy zginęło 285 osób na przejściach dla pieszych! Poseł apelował o przyspieszenie prac na zamianą przepisów poprawiających sytuację pieszych uczestników ruchu drogowego.

Parlamentarzyści głosowali nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu pt. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r. Sejm 285. głosami przeciwko 156. wniosek odrzucił. W ten sposób zakończone zostało trwające od 28 czerwca 2019 r. rozpatrywanie dokumentu pt. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”. (jm)