Legislacja

Hulajnogi czekają w Stałym Komitecie Rady Ministrów

11 grudnia 2020

Hulajnogi czekają w Stałym Komitecie Rady Ministrów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Mimo zimowej aury problem hulajnóg nie przestaje być ważnym, a brak oczekiwanych rozstrzygnięć powoduje, iż nadal jesteśmy - także, albo tym bardziej na zaśnieżonych chodnikach - narażeni na „kontakt” z użytkownikami tych urządzeń. Zapytany o termin rozpoczęcia procedowania zmian ustawy resort infrastruktury informuje, iż projekt został przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. A jaki on dziś jest - ten projekt?

- W dniu 7 października 2020 r. projekt ustawy pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, następnie w dniu 14 października 2020 r. projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów – pisze 7 grudnia 2020 r. Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. Przypomnijmy Stały Komitet Rady Ministrów jest organem Pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Jego zadaniem jest „ inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów” – zapisano w Zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. I rzecz ważna Komitet może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.

Oto pełne brzmienie przywołanej informacji (odpowiedź na interpelację poselską nr 13892): -W związku ze wzrastającą popularnością w ruchu drogowym urządzeń z napędem elektrycznym, takich jak hulajnogi elektryczne, a także z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące prawnej klasyfikacji tych urządzeń, w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad projektem ustawy regulującej zasady ruchu i postoju hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych. Pragnę podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury poddało szczegółowej analizie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (UD564). Wynik tych prac spowodował zmianę zakresu projektu ustawy oraz jego tytułu na projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51). Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) został skierowany do ponownych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszystkich zgłoszonych uwag, przedmiotowy projekt ustawy został zaktualizowany. W dniu 7 października 2020 r. projekt ustawy pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, następnie w dniu 14 października 2020 r. projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. (…) Ponadto uprzejmie zaznaczam, że w dniu 7 października 2020 r. projekt przedmiotowej ustawy pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czyli wiemy gdzie jest projekt ustawy regulujący miejsce hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Wiem też co może się tam dziać z projektem. Cieszą przeprowadzone i ewentualne kolejne konsultacje. Pozostaje też pytanie kiedy projekt trafi pod obrady Rady Ministrów, a następnie do procedowania parlamentarnego? I tu odpowiedź znajdujemy w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrówzaplanowany termin to I kwartał 2021 r.

Niestety wersja projektu wzbogacona o efekt konsultacji nie została podana do publicznej wiadomości. (jm)