Legislacja

Krajowy Punkt Kontaktowy otrzyma precyzyjne informacje

31 marca 2016

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało informację, iż wśród aktów oczekujących na publikację pomieszczono rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tzw. najpóźniejsza data publikacji w trakcie ustalania.