Krajowy Punkt Kontaktowy
Informacje trafiają także do CEPiK
Legislacja

Informacje trafiają także do CEPiK

7 lutego 2020

W życie wchodzą przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tu uregulowano także dotyczy łatwiejszego dostępu do CEPiK.

Ignorancja dla prawa drogowego
Statystyka

Ignorancja dla prawa drogowego

27 lutego 2019

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło statystyki wskazujące, iż do Krajowego Punktu Kontaktowego w 2018 r. wpłynęło 1,5 miliona pytań o dane polskich kierowców. Oczywiście dotyczyły one wyłącznie kierowców przekraczających dozwolone prędkości na terenie Unii Europejskiej. I tu smutna statystyka – w stosunku do roku 2017 mieliśmy do czynienia z 50 procentowym wzrostem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

31 października 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Postanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Przegląd prasy

Postanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

12 kwietnia 2016

12 kwietnia 2016 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co...

Znamy także wzór formularza przekazywania informacji o naruszeniach
Legislacja

Znamy także wzór formularza przekazywania informacji o naruszeniach

11 kwietnia 2016

Opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego (2016.480), w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu...

Otrzymujemy coraz więcej mandatów z terytorium UE
Legislacja

Otrzymujemy coraz więcej mandatów z terytorium UE

2 kwietnia 2016

(537-29-30 fot. jola michasiewicz) Unijny system wymiany informacji o kierowcach działa. O tym fakcie może przekonać się coraz większa liczba kierowców. Policja innych krajów nie ma już problemów z odszukaniem kierowcy przyłapanego...

Krajowy Punkt Kontaktowy otrzyma precyzyjne informacje
Legislacja

Krajowy Punkt Kontaktowy otrzyma precyzyjne informacje

31 marca 2016

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało informację, iż wśród aktów oczekujących na publikację pomieszczono rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano...

Belgowie wyegzekwują także Twój mandat
Legislacja

Belgowie wyegzekwują także Twój mandat

14 grudnia 2015

W Belgii postanowiono w sposób natychmiastowy egzekwować mandaty od piratów drogowych. Statystyki wskazywały, iż ok. 40% piratów drogowych mandatów nie płaciło. Teraz obcokrajowcy będą identyfikowani natychmiast. Przypomnijmy - od 6 listopada 2013 r. obowiązuje w Europie dyrektywa...

Mandaty z zagranicy i Krajowe Punkty Kontaktowe
Legislacja 1

Mandaty z zagranicy i Krajowe Punkty Kontaktowe

1 grudnia 2015

(531-39 fot. jola michasiewicz) W tym roku kraje UE wszczęły 320 tys. spraw o wykroczenia polskich kierowców. Głównie we Francji, w Niemczech i Austrii. Powód: bardziej restrykcyjne prawo niż w Polsce – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Oczywistą...

Jak działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych
Przegląd prasy

Jak działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych

20 sierpnia 2014

W ciągu trzech miesięcy działania unijnego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych do Polski trafiło blisko 25 tys. zapytań od zagranicznych służb. Rośnie także ściągalność karnych płatności od obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Krajowy Punkt Kontaktowy...

Zagraniczny mandat, ściągnie polski komornik
Legislacja

Zagraniczny mandat, ściągnie polski komornik

15 maja 2014

(493-6 fot. jola michasiewicz) Bez względu na to, w jakim kraju Unii popełniliśmy wykroczenie drogowe i kiedy to było, mandat trzeba będzie nieuchronnie zapłacić - przypomina "Rzeczpospolita". To - znany nam wszystkim - efekt unijnych przepisów o tzw. punktach...

W ePD komplet aktów w sprawie Krajowego Punktu Kontaktowego
Legislacja

W ePD komplet aktów w sprawie Krajowego Punktu Kontaktowego

1 maja 2014

Aktualizacja zbioru aktów prawnych z zakresu prawa drogowego niesie pełen wykaz aktów prawnych regulujących istnieje i pracę Krajowego Punktu Kontaktowego. Udostępniliśmy więc zarówno akty rangi ustawy (ustawa - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz druga ustawa o wymianie...

Krajowy Punkt Kontaktowy - ustawa obowiązuje
Legislacja

Krajowy Punkt Kontaktowy - ustawa obowiązuje

30 kwietnia 2014

(492-19 fot. jola michasiewicz) 30 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja z 14 marca 2014 r. ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 486). Przepisy dostosowują nasze krajowe prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Prezydent podpisał nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Prezydent podpisał nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym

7 kwietnia 2014

Prezydent RP podpisał ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Informacja w sprawie ustawy z dnia o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Nowe przepisy dostosowują prawo do dyrektywy...

Nowela kodeksu drogowego przegłosowana
Legislacja

Nowela kodeksu drogowego przegłosowana

14 marca 2014

W Sejmie RP w plenarnym bloku głosowań posłowie uchwalili nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dostosowują prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany...

Debaty nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Debaty nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym

13 marca 2014

W porządku obrad 63. posiedzenia Sejmu było również rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dostosowują prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w...

Komisja Infrastruktury rozpatrywała poprawki Senatu
Legislacja

Komisja Infrastruktury rozpatrywała poprawki Senatu

12 marca 2014

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2190). W posiedzeniu udział wzięli: Zbigniew Rynasiewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wraz ze...

Senat za Krajowym Punktem Kontaktowym
Legislacja

Senat za Krajowym Punktem Kontaktowym

6 marca 2014

Senat RP na swoim 50. posiedzeniu pracował nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1991, 2073, do druku nr 2073; druki senackie nr 557, 557 A, 557 B, 557 C). Ustawa przewiduje utworzenie przy centralnej ewidencji pojazdów Krajowego...

Sejm uchwalił zmiany w kodeksie drogowym
Legislacja

Sejm uchwalił zmiany w kodeksie drogowym

7 lutego 2014

Fragment stenogramu 60. posiedzenia Sejmu RP – dn. 7.2.2014 r.: (Fot.: PD@N 482-17) Zakończyło się 60. posiedzenie Sejmu RP. Izba przyjęła m.in. ustawę ułatwiającą wymianę informacji z krajami UE o kierowcach łamiących przepisy ruchu drogowego. Sejm uchwalił...

Pierwsze czytanie ustawy o transgranicznej wymianie informacji
Legislacja

Pierwsze czytanie ustawy o transgranicznej wymianie informacji

9 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 481-2-11 Krzysztof Białoskórski) Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje prawo do dyrektywy 2011/82/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października...