Legislacja

Nowela o dostępie do własnych danych kierowcy, też danych osk

26 czerwca 2015

1e43f4109ac86859bb789cf26df02cbb873b7378

(519-9)

W Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia e-usług: dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, Udostępnij dane pracodawcy, Sprawdź szkołę jazdy i Mój pojazd; rozszerzenia zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz zmian w zasadach gromadzenia danych w tych ewidencjach. I czytanie zakończone skierowaniem projektu do podkomisji nadzwyczajnej. Ta ostatnia ukonstytuowała się pod przewodnictwem posła M. Wójcika.