Legislacja

To ma być jedna z największych kampanii

12 kwietnia 2021

To ma być jedna z największych kampanii
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Sekretarz KRBRD, Konrad Romik, w ubiegłym tygodniu wypowiedział się w sprawie planowanej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej wchodzącym w życie z dniem 1. czerwca zmianom ustawy - Prawo o ruchu drogowym. - Planujemy ogólnopolską kampanię informacyjną o nadchodzących zmianach w prawie o ruchu drogowym - poinformował PAP. Kampania dot. m.in. poprawy bezpieczeństwa na przejściach, ma być jedną z największych w historii KRBRD. Niełatwe wyzwanie. Cel ważny dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Jak się dowiadujemy toczą się postępowania o udzielenie zamówień publicznych. - Zgodnie z prawem realizujemy postępowania, które wyłonią odpowiednich wykonawców do tego, aby zrealizować poszczególne elementy kampanii nie tylko przez zakup czasu antenowego i realizacji działań w social media, ale też działań informacyjno-promocyjnych – informował PAP, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z przekazanych wiadomości, ale także zapowiedzi jeszcze w trakcie procedowania nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym - wynika, że kampania rozpocznie się przed wejściem w życie przepisów, ale jej nasilenie nastąpi od dnia 1. czerwca. - Mamy nadzieję, że kampania będzie trwała aż do końca 2021 roku, w taki sposób, abyśmy mieli wielomiesięczne narzędzie do informowania uczestników ruchu drogowego zarówno o samych zmianach jak i o wadze tych zmian - zaznaczył Romik.

Sekretarza Konrada Romika zaprosiliśmy do DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, która - w formule on-line - odbędzie się w najbliższy czwartek. Wówczas też zapytamy - Na jakie kwestie zwrócona zostanie szczególna uwaga kampanii? Jak będzie ona realizowana? Do kogo przede wszystkim adresowana? Jakimi kanałami realizowana? Jakich efektów kampanii oczekuje KRBRD?

Zmiany przepisów oceniane są jako rewolucyjne, ale też nazywane drastycznymi. Opinie różne, bardzo różne. A Pani/Pana zdaniem co piesi czy kierowcy powinni wiedzieć? Co powinni zmienić w swojej mentalności, w zachowaniach w ruchu drogowym? Czekamy na opinie, na pytania: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)