Legislacja

Ustawa podpisana, teraz czekamy na niezwłoczną publikację

9 marca 2021

Ustawa podpisana, teraz czekamy na niezwłoczną publikację
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kancelaria Prezydenta RP w dniu 8. marca poinformowała, iż 5. prezydent podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Sejm uchwalił ją 21 stycznia br., a następnie po poprawkach senatorów, uchwalił ją ponownie 25 lutego. Uwzględniona została jedna z pakietu zgłoszonych propozycji zmian. Ustawa powstała z trzech projektów: dwóch poselskich i rządowego.

Zgodnie z prawem ustawa powinna być „niezwłocznie” opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tak więc czekamy na publikację tego - nazywanego przez wielu rewolucyjnym - aktu [kliknij]. Nowelizacja reguluje przede wszystkim kwestie pierwszeństwa pieszych, mając na celu poprawę ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmienia także inne przepisy. Czy - ja to oczekuje się - zmieni nawyki pieszych i kierowców? Już z dniem 1. czerwca zacznie obowiązywać.

Pomiędzy datami publikacji i obowiązywania kampania informacyjno-edukacyjna. Powinna być stosownie intensywna. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych.

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową.

Ponadto nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.

Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.