Przegląd prasy

WORD w Łomży: to były szkolenia, to była integracja

28 maja 2011

222247fb0a5f92c1228050a1cee7baa42600bd47850beabe5522d757f9ccbe4c19df00fd2097bf74

4d1a315478c615cd9ed897efd7769fc79db24f79351a05c97a5b9cb08854cfb94d97a958c895be8a

33660fe53a70ec1424b85aaba9d1e5c0a58c6e3a0298d055ba70bc4d94ac009fddb34e161b8a6161

40bf1375b5a59d5a2a02edb876494398b50cb1a2

fab144650228678b0768219adb9bb7062ef4923f8cc90e830ccc7423802405a9213b0f02e3f4adb6

(Fot.: PD@N 389-71-79)

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 2. w ramach ogólnopolskiego projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Organizatorem szkolenia - na podstawie umowy zawartej z konsorcjum L-instruktor.pl - był WORD w Łomży. W szkoleniu udział wzięło 120 osób, w tym 13 kobiet, 31 osób w wieku 50+, 46 z terenów wiejskich. Zajęcia zorganizowane były w grupach zgodnie z założeniami projektu. W każdej grupie zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia oraz podsumowano e-learning i test końcowy. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu. Wykładowcami byli: Józef Waluda - metodyka; Małgorzata Rytel - psychologia; Kazimierz Filipkowski - prawo; Ryszard Krawczyk - narzędzia. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie drugą część materiałów szkoleniowych: skrypt szkolenie stacjonarne Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy, nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie; zaświadczenia o udziale w projekcie; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej dokonali oceny programu i jego zgodności z oczekiwaniami, organizacji i przebiegu szkolenia, przygotowania wykładowców, jakości materiałów szkoleniowych. Uczestnicy wskazali na potrzebę szerszej dyskusji i wymiany doświadczeń. W szkoleniu uczestniczył dyrektor WORD. Na zakończenie szkolenia odbyło się wspólne grillowanie.